Zaměstnání v oblasti logistiky?

Zaměstnání v oblasti logistiky?

V poslední době vyznačující se přílivem zahraničních investic, výstavbou nových skladů na okrajích našich měst a houstnoucí dopravou na páteřních komunikacích naší republiky již jistě každý minimálně několikrát zaslechl pojem logistika, logistické procesy a zaměstnání v logistice.

Na základě takových zjednodušujících informací poté někdo pod tímto pojmem spatřuje skladování, jiný dopravu, další komunikační procesy mezi odběratelem a dodavatelem a pojem zaměstnávání v logistice se pod tíhou těchto definic jaksi ztrácí. Položme si tedy otázku, co je to samotná logistika. Bez ohledu na množství odborných definic a termínů je možné jednoduše říci, že logistika je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady. Mluvíme tedy o fyzických a informačních tocích, spojených se zásobováním. Kdo ale vlastně v těchto činnostech, které zahrnujeme pod pojem logistika pracuje a její chod zabezpečuje? Na tyto jednotlivé profese se můžeme ve stručnosti podívat.

Profesionální řidiči

Jedním z hlavních článků těchto toků, které po fyzické stránce zabezpečí spojení dodavatelů a odběratelů a zajistí tak de facto propojení všech činností, které na jednotlivých stranách probíhají jsou profesionální řidiči. Zejména poslední doba nám přinesla fenomén, který by šlo stručně charakterizovat jako pozitivní či negativní hodnocení jednotlivých profesí, které my všichni vykonáváme. V těchto porovnáváních obsazují právě profesionální řidiči již několik let až ta zcela poslední místa. Při vyslovení slova řidič kamionu si lidé automaticky vybavují několikakilometrové kolony na naší největší dopravní tepně, bezohledné piráty silnic, kteří řídí mnohatunový kolos a bez hodiny spánku křižují celý kontinent, nezodpovědné mladé řidiče, kteří bez špetky zkušeností a znalostí ohrožují jinak poklidný provoz na našich komunikacích, a to zejména v páteční odpoledne, kdy ostatní ohleduplní řidiči opět po týdnech oprašují své zánovní automobily, aby se vyhlídkovou jízdou dostali na své víkendové chaty. Málokdo již v této profesi vidí člověka, který denně zabezpečuje to, že si právě všichni ostatní mohou každý denně koupit čerstvé pečivo, filety z tuňáků, natankovat u benzínových pump, či si domů odnést krásné voňavé a barevné tulipány, které ještě předchozí odpoledne rostly kdesi u Amsterdamu.

Pojďme se tedy podívat čím vším musí projít uchazeč o zaměstnání na pozice profesionálních řidičů, aby mohl usednout za volant a po nabytí praktických zkušeností zabezpečovat tyto, pro nás všechny automatické věci, které v negativní mediální kampani proti této profesi přehlížíme.

Řidič kamionu, či autobusu, stejně jako každý jiný řidič musí absolvovat výuku k získání příslušného řidičského oprávnění. V tom se všichni řidiči nijak neliší. Rozdílem jsou jen označení těchto oprávnění, kdy řidič osobního automobilu získává tzv. skupinu B, řidič nákladního automobilu C, autobusu D, v případě přívěsů poté mluvíme o doplnění příslušné skupiny o skupinu E. Pro to, aby mohl profesionální řidič vykonávat svou práci, toto ovšem nestačí.

Od 1. dubna letošního roku musí dále podstoupit dlouhé povinné vstupní školení v rozsahu 140, respektive 280 hodin složeného z teoretické i praktické výuky a zakončeného zkouškou. Na základě tohoto školení a úspěšného složení závěrečné zkoušky je mu vydán tzv. profesní průkaz, na základě kterého může teoreticky začít vykonávat svou činnost. Slovo teoreticky zmiňuji záměrně, neboť takto připravený řidič nemůže stále začít pracovat. Čeká jej procedura neurologických a psychologických vyšetření, kdy se zkoumají a vyhodnocují osobnostní rysy řidiče, či jeho náchylnost k určitým typům nemocí, které by v konečném důsledku mohly znamenat vážné ohrožení bezpečnosti dopravy. Po absolvování těchto vyšetření musí dále řidič podstoupit vstupní zdravotní prohlídku a teprve poté může začít vykonávat svou práci. Je ovšem nutné zmínit, že toto jsou pouze zákonné požadavky, na které dále navazují požadavky jednotlivých dopravních společností. Řidič musí mít čistý trestní rejstřík a splňovat mnoho jiných, různých podmínek stanovených zaměstnavatelem.

Jakmile tedy takto připravený řidič začne pro nás všechny ostatní zásobovat naše hypermarkety a dovážet exotické zboží, nekončí pro něj povinnost absolvování dalších tzv. průběžných školení, a to každoročně.

Nelze samozřejmě tvrdit, že pomocí výše zmíněných procedur je možné naprosto eliminovat skutečnost, že se za volant tu a tam dostanou nezodpovědní řidiči. To je samozřejmě především na zaměstnavatelích samotných. Nicméně s trochou nadsázky lze podotknout, kdo je z ostatních řidičů takto pro provoz na pozemních komunikacích připraven.

autor: Tomáš Bicera/INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o.