Zaměstnanecké výhody

Zaměstnanecké výhody
Zaměstnanecké výhody hrají významnou roli v odměňování pracovníků nejen za odvedenou práci, ale také za loajalitu k zaměstnavateli a v průběhu posledních několika let si nalezly své pevné místo v systému motivace pracovníků. Hlavními důvody pro jejich poskytování je snaha společností udržet si kvalitní zaměstnance, kterých je na trhu práce nedostatek a tyto dále stimulovat k větší výkonnosti. Systém motivace pracovníka k tomu, aby podával zvýšený pracovní výkon pro to, aby zaměstnanecké výhody získal je velmi často doprovázen následným pocitem vděčnosti za jejich získání, který nadále zvyšuje jeho produktivitu.

Výhodnost poskytování těchto nepeněžních plnění nemá ovšem pouze tento stimulační aspekt či funkci odměny za loajální přístup zaměstnance vůči zaměstnavateli, nicméně v něm nacházíme také praktický přínos pro zaměstnavatele či daňovou výhodnost jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Spojit nabídku žádaného zaměstnaneckého benefitu s následným zpětným přínosem pro firmu je úkolem managementu každé jednotlivé společnosti. Zajištění závodního stravování je přínosem pro zaměstnance, zvyšuje jejich loajalitu a spojení s firmou, na druhé straně zkracuje dobu cest na oběd a minimalizuje tak prostoje. Stejně tak poukázky do fitness center, saun či bazénů jsou vítány zaměstnanci, kterým na druhou stranu přináší jak psychický tak fyzický odpočinek, což se pozitivně odráží v jejich následných pracovních výkonech. O podobných pozitivních přínosech pro obě strany by bylo možné napsat velmi mnoho.

Neméně důležitým hlediskem pro využití nepeněžních plnění formou zaměstnaneckých výhod je hledisko daňové. S ohledem na skutečnost, že se velmi často z takovýchto výhod neodvádí daň z příjmu ani odvody na sociální či zdravotní pojištění vzniká tímto jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance velmi zajímavý atribut odměňování.

Nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem jsou bezesporu stravenky, které v současné době nabízí více než 65% zaměstnavatelů. Vezmeme-li v úvahu možnost zahrnutí určité výše hodnoty stravenky do daňově uznatelných nákladů a její výhodnost pro zaměstnance (neboť tento příjem nepodléhá dani ani odvodům), stává se za stravenek široce využívaná forma firemních benefitů. Dalšími široce využívanými výhodami mezi zaměstnavateli jsou poté příspěvky na sport a zdraví, vzdělávací kurzy, příspěvky na ubytování a dopravu, používání automobilu pro soukromé účely, dary či naturálie, příplatky k nemocenské, platby životního pojištění či penzijního připojištění, zaměstnanecké akcie, půjčky a mnoho dalších

Některé z těchto nepeněžních forem odměňování se staly již tak samozřejmými, že se již standardně při vstupu do zaměstnání očekávají, aniž by se primárně hodnotila finanční stránka, kterou tyto skrytě vyjadřují. Staly se tak očekávaným standardem, hodnotícím měřítkem v konkurenceschopnosti jednotlivých společností ve schopnosti oslovit uchazeče o práci, získat jej a dále motivovat.

autor: Tomáš Bicera / Start People s.r.o.