Vzor životopisu - evropský formulář

Vzor životopisu - evropský formulář

Znalosti, dovednosti a kompetence je dobré umět prezentovat na patřičné úrovni. Soubor dokumentů Europass Vám pomůže.

Kromě online vyplnění Europass - Životopisu (český vyplněný vzor) doporučujeme založit si online elektronickou složku evropský pas dovedností (vzor), jejíž jednotlivé dokumenty doplňují škálu informací o Vás, Jazykový pas informuje o Vašich jazykových znalostech, Mobilita o absolvovaných zahraničních stážích, Dodatek k osvědčení o Vašem středním vzdělání, Dodatek k diplomu o vysokoškolském, Doklad o stáži o absolvované tuzemské stáži.

Evropský pas dovedností lze doplnit dalšími certifikáty, diplomy či osvědčeními, které získáváte v průběhu života. Nahrané dokumenty jsou propojené s jednotlivými kolonkami v životopise, což je velice praktické. Více informací naleznete na http://www.europass.cz.