Výpověď a pracovní neschopnost

ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mašek advokáti s.r.o.

Výpověď a pracovní neschopnost
OTÁZKA:
Pracuji u společnosti, kde se opožďují výplatní termíny skoro o 2 měsíce. Mohla bych tedy dát výpověď s nárokem na odstupné.
Od 7.února do konce května jsem v pracovní neschopnosti a v červnu by se mi naskytla nová práce. Prosím Vás o radu, zda mohu po této době podat výpověď, aby mi bylo odstupné vyplaceno.ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec může  okamžitě ukončit pracovní poměr, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, náhradu mzdy nebo jakoukoliv jejich část do15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.  Nejedná se však o výpověď, ale o okamžité zrušení pracovního poměru, což je odlišný způsob rozvázání pracovního poměru od výpovědi. Pracovní poměr v tomto případě zaměstnanec ukončí okamžitě, na rozdíl od výpovědi již tedy nevykonává práci po výpověďní dobu, přičemž mu vzniká právo na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Uvedený důvod okamžitého zrušení pracovního poměru však může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o tomto důvodu dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy  tento  důvod vznikl.

Okamžitě zrušit  pracovní  poměr můžete i během  pracovní neschopnosti, pokud jsou splněny shora uvedené podmínky stanovené zákoníkem práce pro možnost okamžitého zrušení, tj. prodlení zaměstnavatel s výplatou mzdy či její části o více než 15 dnů po splatnosti.

JUDr. Marilla Kokešová
Advokát

 

www.masekadvokati.cz