Strukturovaný životopis

Naučte se psát správně životopis

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis pomáhá prodat Vaše schopnosti, kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Na začátku je obvykle s motivačním dopisem jedním z prvních dokumentů, ze kterých se zaměstnavatel může o Vás něco dozvědět.

Osobní údaje

• Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, adresu svého e-mailu (ujistěte se, že emailová adresa je správně napsaná a také, že neobsahuje neprofesionální přezdívky (např. broucek@... nebo beruska@..., ideální je adresa odvozena od Vašeho jména, například: jnovak@email.com). POZOR – nikdy neuvádějte emailovou adresu Vašeho současného zaměstnavatele)
Není nutné uvádět Vaše datum narození, pohlaví nebo stav. Pokud však chcete, je lepší tyto informace umístit na konci životopisu. Také není nutné uvádět Vaši národnost – v mnoha zemích zaměstnavatel dokonce nemá právo zjišťovat tuto informaci
• V žádném případě nepište nic o svých rodičích ani sourozencích, nepopisujte jejich vzdělání ani pracovní kariéru, životopis se týká jen vás

Vzdělání

• Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení
• Pak vypište ostatní formy studia, které jste absolvovali, je zbytečné zmiňovat úplně každý kurz, který jste kdy navštívili (udělejte mezi nimi výběr podle toho, jaký význam mohou mít pro danou pracovní pozici, uveďte vždy název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu jeho konání i trvání, a případně též, zda studium bylo zakončeno zkouškou)
• Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení
• Tento oddíl je také možné zařadit až za sekci Praxe. Čerství absolventi však uvádějí vždy výčet studia před případnými praktickými zkušenostmi

Praxe / Pracovní zkušenosti

Tato část strukturovaného životopisu je jednou z nejdůležitějších! Seřaďte si jednotlivé pracovní pozice chronologicky odteď do minulosti
• U každého zaměstnavatele uveďte název firmy a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište rok nástupu a odchodu
• Popište svou činnost v každé pozici
• Pokud hledáte práci v jiné zemi, než jste doposud pracovali, pamatujte, že vaši předchozí zaměstnavatelé tam nemusí být známí a proto je třeba je řádně popsat

Další znalosti, schopnosti a dovednosti

• V této části je vhodné shrnout vaše dovednosti a znalosti, jazykové, počítačové, ale i jiné, můžete zmínit i některé osobnostní charakteristiky, vyberte ale to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné
• Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly zaujmout
 
Vlastnosti a zájmy

• Snažíme se uvádět pouze vlastnosti a zájmy, které alespoň okrajově souvisí se zaměstnáním, o které máme zájem, např. jazyky, cestování atd.

Reference

• Než do svého životopisu uvedete jména a kontaktní informace osob v roli referentů, nezapomeňte je poprosit o souhlas a poinformujte je o jakou pozici se ucházíte,  zeptejte se také jakou formu kontaktu preferují (telefonní, emailem), pokud chcete ušetřit místo nemusíte psát jména a kontaktní informace, stačí napsat: „Na požádání“.
Neodvolávejte se na osoby, k nimž máte příbuzenský vztah.

Profesní cíl

• Je zcela na vás, zda tuto sekci do svého strukturovaného životopisu zařadíte, nebo ne, výstižně formulovaný profesní cíl tedy může být plus, ale také nemusí. Mohl by pomoci absolventům, kteří začínají svou profesní dráhu, nebo lidem, kteří se chystají udělat významnou změnu ve své kariéře
• Pokud chcete profesní cíl do CV zařadit, rozhodně se vyvarujte nicneříkajícím klišé jako je třeba "získat zajímavou pracovní pozici, která mi umožní dále se profesně rozvíjet"
• Svůj profesní cíl formulujte tak, aby z něj personalista mohl pochopit Váš přínos pro danou firmu (nepřekročte 2 - 4 řádky.)

Profesní profil / Přehled kvalifikace

• Jde o nepovinné shrnutí vaší kvalifikace, profesních výkonů, dovedností, kterou využijí spíše zkušenější uchazeči a zájemci o seniorský typ pozic

Související články:
Nejčastější chyby v životopise
Tipy na vylepšení vašeho životopisu
Vzor životopisu - evropský formulář
Životopis absolventa
Vzor životopisu v anglickém jazyce
Proč je důležitý motivační (průvodní) dopis?