Sedm způsobů, jak pohřbít motivační dopis

Sedm způsobů, jak pohřbít motivační dopis

 

Váš životopis může být působivý – formálně dokonalý, obsahově vynikající, zaměřený na výsledky namísto seznamu pracovních povinností – ale pokud ho nedoprovodíte správně napsaným motivačním dopisem, zaměstnavatel si vás nemusí vůbec všimnout.

Zde je sedm nejčastějších chyb, kterých byste se měli při psaní motivačního dopisu vyvarovat:

Používáte nesprávný formát
Motivační dopis vypadá spíše jako 100x zkopírovaný kus textu, než jako reprezentativní dokument, vypovídající něco podstatného o vaší osobě. Profesionálně napsaný motivační dopis musí obsahovat minimálně informace o příjemci, vaši zpětnou adresu, mail, telefonní číslo a datum.

Píšete pouze o sobě
Dopis je stejně tak o vás jako o zaměstnavateli, kterému byste měli sdělit, čím mohou být vaše úspěchy a zkušenosti pro něho prospěšné. Zároveň nastiňte, co od nabízené práce očekáváte, aby zaměstnavatel získal zpětnou vazbu.

Gramatické chyby
Zaměstnavatel si určitě všimne gramatických chyb a překlepů a bude je považovat za projev vaší nedbalosti a neschopnosti psát. Přečtěte si po sobě každý dopis, který posíláte, případně si ho nechte zkontrolovat od povolanějšího kamaráda nebo známého.

Uvádíte nepodložená tvrzení
Při popisu vašich vlastností a schopností se vyhněte prázdným frázím, a pokud je opravdu chcete použít, doplňte je přesvědčivými důkazy. Přesně ty totiž zaměstnavatel potřebuje, aby vám uvěřil.

Postrádá stručnost a výstižnost
Motivační dopis není román. Neměl být delší než jedna strana formátu A4. Ujistěte se, že dopis je rozdělen na tři až čtyři obsahově propojené a snadno čitelné odstavce. Zaměstnavatel nemá příliš mnoho času a jeho pozornost s délkou textu klesá. Také proto byste ho měli upoutat hned na začátku.

Posíláte stejný dopis všem
Zkušení personalisté rozpoznají, jestli používáte jednu šablonu nebo jestli drží v ruce originální text. Jedinečnosti dosáhnete právě tím, že v dopise používáte odkazy na společnost v souvislosti s vašimi vědomostmi a zkušenostmi. Tento přístup je sice časově náročnější, ale rozhodně se vyplatí.

Neposíláte opravdový motivační dopis
Někteří zájemci o práci neposílají dopis vůbec, někteří uvedou pouze pár strohých vět s odkazem na přiložený životopis. Na druhé straně jsou lidé, kteří promýšlejí každou jeho větu, několikrát text opravují a přepisují, než jsou s ním spokojeni.

Při psaní motivačních dopisů neexistuje žádná šedá zóna. Platí jednoduché pravidlo, které říká, že s každým životopisem musíte poslat kvalitně, správně a originálně napsaný motivační dopis, jinak jsou vaše šance na úspěch mizivé.