Řeč těla aneb pár rad pro úspěšné zvládnutí pohovoru

Udělejte perfektní první dojem

Řeč těla aneb pár rad pro úspěšné zvládnutí pohovoru

V prvních čtyřech minutách si lidé utvoří až 90 % svého názoru na vás a z 60 až 80 % na ně působíte neverbálně, tedy jen svým chováním a vzhledem. Studie prokázaly, že uchazeč obvykle získá práci na základě toho, zda se pracovníkovi, který vedl pohovor, líbil.

Většinu faktických informací z písemného životopisu – tedy informace, z nichž lze usuzovat na skutečnou výkonnost a vhodnost uchazeče – posuzující většinou zapomene, uchová si pouze dojem, který v něm uchazeč zanechal. Řeč těla se v posledních letech stává součástí formálního vzdělání a obchodního výcviku.

Pokud chcete při přijímacím pohovoru udělat co nejlepší první dojem, řiďte se těmito pravidly:

1. Při vstupu do budovy
Nevstupujte do kanceláře s plnou náručí věcí, abyste nepůsobili neohrabaně a nemotorně. V prostoru recepce si nikdy nesedejte, ale zůstaňte stát. Recepční na vás bude naléhat, abyste se posadili, ale jakmile se posadíte, zmizíte z jeho zorného pole a přestane se vámi zabývat.

2. Vstup
Jakmile vám pracovník na recepci řekl, že můžete vstoupit, vkročte do místnosti bez váhání. Nestůjte ve dveřích jako nezbedný školák, kterého zavolali do ředitelny. Jakmile projdete dveřmi a ocitnete se v místnosti, nezpomalujte krok. Lidé s nízkou sebedůvěrou v této situaci změní krok a začnou se šourat.

3. Přiblížení
I když člověk v kanceláři právě telefonuje, hledá něco v zásuvce nebo si zavazuje tkaničku, vstupte přímo a sebejistě a pohybujte se plynule. Odložte aktovku, složku s papíry nebo cokoli, co právě držíte. Podejte ruku svému protějšku a okamžitě se posaďte. Dejte najevo, že jste zvyklí vstupovat sebejistě do kanceláří a že nepočítáte s tím, že vás nechají čekat. Lidé, kteří kráčejí pomalu a dlouhými kroky, dávají najevo, že mají spoustu času a že vlastně ani nemají nic jiného na práci. Vlivní lidé a ti, kteří si zaslouží pozornost, vstupují do místnosti svižně, střední rychlostí a středně dlouhými kroky.

4. Podání ruky
Držte dlaň zpříma a opětujte stisk. Váš protějšek by měl rozhodnout o tom, kdy ukončí podání ruky. Chcete-li se vyhnout tomu, aby vám váš protějšek podal ruku s dlaní směřující dolů, udělejte úkrok vlevo kolem jeho stolu. Nikdy nepodávejte ruku přes stůl. Během prvních patnácti vteřin vyslovte dvakrát jméno svého protějšku a nikdy nehovořte déle než 30 vteřin.

5. Když usednete
Jste-li nuceni usednout do nízkého křesla přímo proti druhému člověku, pootočte křeslo o 45 stupňů, abyste se vyhnuli postavení, které připomíná situaci, kdy jedna strana kárá druhou. Nemůžete-li pootočit židli, natočte alespoň tělo.

6. Kam usednout
Pokud vás požádají, abyste se posadili do neformálního prostoru kanceláře, například ke konferenčnímu stolku, je to pro vás příznivé znamení, protože odmítavé stanovisko zazní v 95 % případů zpoza pracovního stolu. Nesedejte si na nízkou pohovku, do níž se zaboříte tak hluboko, že budete vypadat jako pár obrovských nohou s malou hlavou nahoře. Nemůžete-li se posadit jinam, usedněte na okraj pohovky a seďte zpříma, abyste mohli dobře ovládat svá gesta. Pootočte tělo o 45 stupňů od člověka, s nímž hovoříte.

7. Vaše gesta
Klidní a sebejistí lidé, kteří ovládají své emoce, se pohybují cílevědomě a promyšleně. Vysoce postavení jedinci používají méně gest než ti níže postavení. Je to prastarý vyjednávací trik: mocní lidé se nemusí příliš pohybovat. Je-li to vhodné, napodobte v přiměřené míře gesta a výrazy svého protějšku.

8. Vzdálenost
Respektujte osobní prostor druhého člověka. V prvních minutách vašeho setkání bude jeho prostor největší, později se může změnit. Pokud se posunete příliš blízko, váš protějšek se odsune, odvrátí nebo použije opakovaná gesta značící nelibost či netrpělivost – začne například bubnovat prsty o stůl. Pokud jednáte s výrazně mladším nebo starším člověkem, udržujte větší vzdálenost.

9. Odchod
Sbalte si své věci klidně a cílevědomě, nepostupujte spěšně. Podejte ruku svému protějšku, obraťte se a odejděte. U dveří se s rozmyslem obraťte a usmějte se.
Výzkumy přesvědčivě prokazují, že pokud změníte svou řeč těla, můžete do značné míry změnit i přístup k životu, můžete pozměnit svou náladu, cítit se sebejistěji v práci, můžete být přesvědčivější a sympatičtější. Pokud pozměníte svou řeč těla, začnete jednat s lidmi kolem sebe jinak a také oni na vás budou reagovat jinak než dříve.

Jakmile si začnete uvědomovat svou řeč těla, budete si zpočátku možná připadat rozpačitě. Překvapí vás, kolik gest děláte a jak často si pohráváte s předměty. Zpočátku se vám může zdát divné držet otevřené dlaně a udržovat trvalý oční kontakt, jestliže jste až dosud nosili ruce v kapsách a nedívali se lidem do očí. Někdo si možná pomyslí, že uvědomělé ovládání řeči těla je manipulativní nebo neupřímné, ale uvědomělé čtení a používání signálů řeči těla se nijak neliší od nošení určitého typu oděvu, užívání jazyka určité vrstvy nebo vyprávění příběhů, které vás stavějí do nejlepšího světla. Rozdíl tkví v tom, že se to neděje neuvědoměle a že uděláte lepší dojem na ostatní. Bez účinné řeči těla můžete být jako postavy v dabovaném filmu: pohyby rtů neodpovídají vyřčeným slovům a divák je zmaten a přepíná kanály.

Ukázky z knihy Řeč těla
Autor: MPSV, www.mpsv.cz