Pět otázek, na které byste se měli ptát před tím, než změníte kariéru

Pět otázek, na které byste se měli ptát před tím, než změníte kariéru

Ne mnoho dobrého se vynořilo z velké krize – kromě toho, že byla pokořena některá velká ega na Wall Streetu. Avšak mé zkušenosti ze školení manažerů, kteří uvažují o dalších krocích ve své kariéře, ukazují, že by v krizi mohla být i malá výhoda.

Nezaměstnanost přinutila vysoce schopné odborníky, aby zvážili, co chtějí dělat se zbytkem svého života. Někteří z nich se kvůli finančním tlakům potřebují vrátit do práce ihned – a tak jsou připraveni, ochotni a schopni vzít jakoukoli práci, která jim přijde do cesty. Ale dost dalších, zejména těch, kteří jsou v pracovním procesu více než dvě desítky let, má šanci se sami sebe zeptat, možná, že poprvé od doby kdy opustili vysokou školu, „Čím chci být, až vyrostu?
 
Abyste zodpověděli tuto otázku, je třeba, aby si odborník udělal domácí úkol – sám. Pět níže uvedených otázek dá odpovědi, které pobídnou v přemýšlení, jak v současné době žijete svůj život – a jak se chce z toho dostat.

+ Kde leží talent zaměstnance? Talent je směsice schopností a dispozic. Jednotlivec má schopnost činit určité věci, ať již myslí tvořivě nebo když dodržuje daný rozvrh. Stejně tak i zaměstnanec má osobní preference, jako je pracovat nezávisle, spolupracovat v týmu nebo vést projekty. Některé talenty jsou jasné od samého počátku, zatímco ostatní se vynoří až za nějaký čas. Pro odborníka je uvědomění si obou dovedností a dispozic základem pro osobní růst.

+ Jaké dovednosti má kariérní odborník? Dovednosti jsou získány jak vzděláním, tak i praxí. Například zaměstnanec v personálním oddělení má pravděpodobně velké znalosti v oblasti zaměstnaneckých výhod, kompenzací a vztazích se zaměstnancem. Abyste byli na této pozici úspěšní, jsou nezbytné silné dovednosti lidí stejně jako schopnosti analyzovat a hodnotit. Zkušený produktový inženýr ví, jak dovést produkty od návrhu do výroby. I když je jeho odbornost ve strojírenství, pravděpodobně má zkušenosti s návrhem co do kvality, nákladů a rychlosti.

+ Jaký je zdroj sebemotivace zaměstnance? Například mnoho manažerů řekne, že rádi chodí do práce, aby mysleli kreativně, rozvíjeli vysoce výkonné týmy, řešili problémy a odměňovali ostatní. Základ dovedností zaměstnanců nařizuje jejich schopnostem dělat to, co dělají rádi. A jestliže uchazeč o zaměstnání nemůže dělat opravdu to, co dělá rád, pak potřebuje získat nové dovednosti prostřednictvím školení a rozvoje, který to umožňuje. Pro některé to může znamenat změnu kariéry nebo odvětví.

+ Jaké problémy již byly překonány? Abychom dostali odpověď na tuto otázku, zaměstnanec, který hledá změnu profese, by si měl rozšířit pole působnosti a zahrnout tam jak překážky, které se vyskytly, tak i příležitosti, které se naskytly. Musel vytvořit tým, zahájit projekt, přinést nový produkt na trh nebo se starat o plán od začátku až po uvedení na trh? Měl by zvážit, jak překonat překážky a jak si zvýšit své manažerské schopnosti.

+ Co se naučil o sobě za celou svou dobu v pracovním procesu? Zaměstnanec by s tím měl zacházet jako se souhrnnou otázkou a vybrat si, co se z toho naučil. Je pravděpodobné, že trochu z toho splnil. Ve skutečnosti se možná naučil, jak vést ostatní a sebe. Možná, že získal dovednosti, které jsou potřeba. A také získal pohled na sebe, který mu pomůže – a stejně tak i jeho budoucím zaměstnavatelům.

Jakýkoli uchazeč o zaměstnání by měl opatrně popřemýšlet o tom, jak zodpovědět každou z těchto otázek. Poté, co jsme napsali odpovědi, měl by se zaměřit na odpovědi, nad kterými stráví den nebo déle. Tato doba mu pomůže znovu vstoupit na pracovní trh, aby si zpracoval své odpovědi a získal perspektivu. Tím, že si řeknete tyto odpovědi nahlas nebo si je nahrajete, připravíte se dobře na pracovní pohovor, kde bude žadatel vyzván, aby zodpověděl otázky týkající se jeho talentu, dovedností a života.

Žádný odborník nemusí čekat na to, až nebude mít práci, aby znovu popřemýšlel o tom, co dělá – nebo co by mohl dělat.

(John Baldoni, konzultant na poli vedení, trenér a rétor. Je autorem publikace“Lead Your Boss: The Subtle Art of Managing Up.”)

New York Times Syndicate

Více rad a tipů pro vaši kariéru: