Největší handicap nezaměstnaného: věk a neznalost práce s počítačem

Řešením mohou být rekvalifikační kurzy

Největší handicap nezaměstnaného: věk a neznalost práce s počítačem

Stát se nezaměstnaným může být v dnešní době otázka okamžiku. Jestliže podnik, v němž pracujete, nemá zakázky, zpravidla vám moc nepomůže ani to, že vy svou práci odvádíte na špičkové úrovni. Ovšem zatímco ztráta zaměstnání je často dílem okamžiku, jeho opětovné nalezení nebývá většinou tak jednoduché.

"Člověk, který relativně nečekaně ztratí práci, si zpravidla zpočátku ani neuvědomuje, kolik úsilí ho může stát hledání nového zaměstnání. Nejdříve spoléhá na své schopnosti a praxi, ovšem, po určitém čase neúspěšných snah prodat svou pracovní sílu na trhu práce, začíná často pochybovat, a pokud nepropadne depresím, snaží se nalézt svůj handicap," říká Helena Koutková, lektorka motivačních kurzů, které pořádá Vzdělávací centrum Turnov pro klienty Úřadu práce v Mladé Boleslavi, a dodává, že nejčastějším handicapem uchazečů o práci je zpravidla věk a nízká úroveň počítačové gramotnosti.

Profesní diagnostika pomůže lépe poznat své možnosti
 
Představu, že se takových motivačních kurzů účastní lidé, kteří ani pracovat nechtějí a absolvují jej pouze proto, aby nebyli vyřazení z evidence úřadu práce, Koutková razantně vyvrací: "Moje původní představa byla, že budu motivovat lidi, aby chtěli pracovat, ovšem velmi záhy jsem zjistila, že tito lidé potřebují motivaci, aby neztráceli naději a ve svém hledání zaměstnání nepolevovali. Z více než devadesáti procent jde totiž o lidi, kteří byli dlouhodobě zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele a jsou zvyklí skutečně poctivě pracovat."

Náplní motivačního kurzu je mj. i profesní diagnostika, díky níž je možné lépe poznat osobnost konkrétního člověka. "Klienti se tak dozvědí více o sobě samých, o svých silných a slabých stránkách a rozšíří si představu o možnosti svého pracovního uplatnění. Na základě profesní diagnostiky jsou pak klientům mimo jiné doporučovány oblasti možné rekvalifikace," vysvětluje Helena. Koutková, podle níž absolutně nejčastěji vidí absolventi kurzů základní osobní handicap ve svém věku. "Lidé ve věku kolem padesáti let často uvádějí, že ačkoli reagovali nesčetněkrát na inzerát na práci, pro níž splňovali všechny uvedené předpoklady, nebyli nejen pozváni na pohovor, ale zpravidla na jejich odpověď ani nikdo nereagoval. Otázku věku řeší i mladší ženy, které se zase setkávají s tím, že je zaměstnavatel odmítne, když zjistí, že ještě nemají rodinu, a hrozí tak jejich případný odchod na mateřskou dovolenou," říká Helena Koutková.
 
Počítačová gramotnost znamená výhodu

Kromě otázky věku však nejpalčivější problém pro uplatnění na trhu práce spatřuje Koutková v nedostatečné počítačové gramotnosti uchazečů. "V kurzech máme lidi s různým vzděláním, od základního až po vysokoškolské. Absolutně největší podíl však tvoří středoškoláci, tedy lidé u nichž lze předpokládat, že v zaměstnání budou pracovat mimo jiné i s počítačem. Většina z těchto lidí je pochopitelně přesvědčena, že s počítačem pracovat umí, ovšem již v momentě, kdy v rámci kurzů mají napsat na počítači ve Wordu svůj životopis, toto své přesvědčení sami mění. Většina z nich má problém již v momentě, kdy mají použít určitý formát, změnit řádkování, použít tabelátor. V momentě, kdy si mají své životopisy navzájem opravit za použití revizí, zatím nikdo z klientů nevěděl, co po nich žádám. Přepnout z numerické klávesnice na text se nepodařilo dokonce ani absolventovi střední školy zaměřené na IT," vysvětluje Helena Koutková

Řešení tohoto problému vidí v absolvování počítačového kurzu, nejlépe některého s certifikací podle konceptu ECDL. Úřady práce nabízejí svým uchazečům možnost rekvalifikace v kurzu počítačové gramotnosti, jehož absolventi mohou za předpokladu úspěšného složení příslušných testů získat ECDL certifikát, který je mezinárodně platným dokladem počítačové gramotnosti držitele, a tím i možnosti získat na trhu práce určitou konkurenční výhodu.

Zdroj: www.technik.ihned.cz

Datum: 11.3.2010