Motivační dopis – opakovací kurz

Motivační dopis – opakovací kurz

Motivační dopis opakování


Průvodní dopis má za úkol stručně a atraktivně prezentovat vaše své záměry, kvalifikaci a dostupnost pro potenciálního zaměstnavatele. Berte jej jako svou první šanci udělat dobrý dojem. Text formulovaný speciálně pro tuto příležitost by měl proto dokazovat, že berete hledání práce vážně. Váš životopis může poskytnout základní údaje - o vašem předchozí zaměstnání i absolvovaném vzdělání, ale motivační dopis musí čtenáře zaujmout a nalákat, aby si vás všimnul mezi stovkami, nebo třeba tisíci kandidáty ucházejícími se o jediné pracovní místo.

1. Opravdu potřebujete motivační dopis? To si pište! Stejně, jako byste se nikdy bez ohlášení neobjevili ve dveřích svého potenciálního zaměstnavatele, tak by se váš životopis neměl nikdy ocitnout jen tak sólo na stole člověka, který bude rozhodovat o vaší pracovní budoucnosti. Váš průvodní dopis je první příležitost se představit, prezentovat svou kvalifikaci a ukázat, že jste vhodným kandidátem pro inzerovanou pozici.

2. Ušijte jej na míru konkrétní společnosti. Je snadné rozesílat obecné texty, které se dají využít takřka všude, a doufat, že se třeba chytnou. Ovšem mnohem lepší je investovat čas a motivační dopis vytvořit firmě pro níž chcete pracovat skutečně na míru. To je ten nejlepší důkaz, že váš zájem je skutečný. Napište, proč vás společnost zajímá. Zmiňte některá firemní specifika, jako třeba oddělení, nový projekt nebo změnu ve vedení, a tím ukažte, že jste nezaháleli a něco si o firmě zjistili. Kdykoli je to možné, adresujte svůj dopis konkrétnímu člověku.

3. Proč posíláte svůj životopis a motivační dopis? Průvodní dopis by měl být stručný a výstižný. Uveďte konkrétní název pozice, dva až tři důvody, proč byste se právě vy pro danou práci výborně hodili a stručný přehled svých kariérních úspěchů.

4. Zdůrazněte své silné stránky. Můžete být skvělý člověk, který navíc nikdy nemarodí, ale potenciální zaměstnavatel opravdu chce vědět, proč by měl pro konkrétní pozici uvažovat zrovna o vás. Trochu se pochlubte! Dodejte pár příkladů, uveďte příslušné dovednosti a dosažené úspěchy v minulých zaměstnáních, které udělají dojem.

Příklady:

+ zvýšení zahraničních tržeb o 93 procent
+ vyjednání nové a výhodné půjčky
+ zavedení nového tréninkového programu, díky němuž poklesla fluktuace zaměstnanců o 15 procent


5. Své záměry a kvalifikaci uvádějte vždy hned v úvodu. Nečekejte, že personalisté nebo náboráři se budou prodírat mišmašem informací z vašeho motivačního dopisu, aby se dozvěděli, proč posíláte svůj životopis.

6. V čem jste výjimeční? Vyzdvihněte své schopnosti, talent a zkušenosti, abyste ukázali, jak cenným přírůstkem do týmu byste byli. Pokud máte relevantní dobrovolnické nebo profesní zkušenosti, krátce je ve svém motivačním dopise zmiňte. Například, pokud jste účetní a ve volných chvílích pomáháte jako pokladník v neziskové zdravotní organizaci, nebojte se tuto informaci uvést. Nebo pokud jste mezinárodní obchodní zástupce, který žil v Evropě a Asii a mluví několika jazyky, není důvod, proč se s tím tajit.

7. Žádné negativní informace. V motivačním dopisu by se nikdy neměly objevit zmínky o vašich osobních neshodách s předchozím zaměstnavatelem, probíhajících soudních sporech nebo sarkastické poznámky. Pokud pomlouváte své současné zaměstnání, potenciální zaměstnavatel se může obávat, byste stejně přistupovali i k jeho firmě, pokud by vás přijal.

8. Kdy byste měli zmínit plat a/nebo otázky přestěhování? Pravidlem je údaj o platu případně vaši platovou historii do motivačního dopisu zahrnout v případě, že to potenciální zaměstnavatel vyžaduje. Například můžete napsat: „Mé platové požadavky jsou 25 000 – 35 000 Kč (dle dohody).“ Nebo můžete použít formulaci: „Můj současný plat ve společnosti XYZ je 30 000 Kč.“ Pokud tyto informace do průvodního dopisu nezahrnete, může to váš životopis odsoudit k neúspěchu. Nicméně otázky platu či případného stěhování nikdy neuvádějte do CV – pokud, tak vždy jen do motivačního dopisu.

9. Nezapomeňte vyvinout aktivitu. Ve svém motivačním dopisu prezentujte svůj proaktivní přístup. Dejte potenciálnímu zaměstnavateli na vědomí, že jste k dispozici pro osobní pohovor; uveďte svou adresu, zaměstnání, e-mail a/nebo telefonní číslo, na kterých jste k zastižení. Nezapomeňte čtenáři připomenout, že se na vás může kdykoli obrátit, pokud má jakékoli doplňující otázky.

Zdroj: www.monster.ca
Překlad: Renata Galertová, Copywriter Monster.cz