Máte předpoklady na úspěch v práci?

Otestujte se, jak na tom vlastně jste...

Máte předpoklady na úspěch v práci?
Slovo úspěch je přitažlivé a obvykle si pod ním každý představujeme něco jiného - často to, co nám samým schází a co ostatní mají. Úspěch v práci představuje splnění našich důležitých potřeb - společenského uznání a zajištění životních potřeb. Ne všichni ale vyhledávají velké pracovní nasazení a život bez práce si snadno dovedou představit. Následující test vás vede k zamyšlení, jakou roli ve vašem životě práce a úspěch hrají.

1. Snažíte se vždy udělat dobrý dojem na ty správné lidi?

2. Vaše nejsilnější motivace vychází vždy z osobního přesvědčení?

3. Myslíte si, že lepších výsledků dosáhnete jen vlastním zdokonalováním?

4. Dokážete průběžně analyzovat své chyby a omyly?

5. Jste zvyklý své požadavky poměrně tvrdě prosazovat?

6. Je vaším tajným přáním řídit svůj vlastní podnik?

7. Jste přesvědčený, že máte na víc, než děláte?

8. Vyhledáváte příležitosti, kdy je vaše dosavadní práce hodnocena?

9. Byl byste ochoten vykonávat i těžkou práci, kdyby byla dobře hodnocena?

10. Mluvíte o své práci často i po pracovní době?

11. Bez nějaké užitečné práce si nedovedete život představit?

12. Máte svou jasnou představu, co byste chtěl dělat za pět let?

13. Baví vás téměř všechno, co děláte?

14. Považujete každý den za novou zajímavou výzvu?

15. Jste přesvědčeni, že pouhá inteligence k úspěchu nestačí?

16. Dokážete se bez problémů soustředit na jedinou věc?

17. Stává se, že vaše záliby snižují váš pracovní výkon?

18. Dáte urgentní práci přednost před víkendem s rodinou?

19. Zaplatil byste si kurz i ze svého, když jste přesvědčen, že ho potřebujete?

20. Myslíte si, že vás považují za schopného a úspěšného člověka?

Nyní sečtěte svá ANO a NE. Je-li váš výsledek vyšší než 15 ANO, jste bezpochyby považováni za úspěšného člověka, který navíc zdaleka ještě není na vrcholu své kariéry. Máte vytrvalost i zdravou ctižádost. Jen pozor, aby se z vás nestal workholik! Je-li váš výsledek nižší než 15 ANO, nejste dostatečně přesvědčeni o svých kvalitách anebo vám stačí, čeho jste dosáhli. Méně než 8 kladných odpovědí vás řadí k lidem, pro které pracovní úspěch není hlavní životní meta, pro vás je štěstí jinde.

Připravila Ela Šranková
www.iHned.cz