Jak v životopisu vypíchnout své pracovní zkušenosti?

Jak v životopisu vypíchnout své pracovní zkušenosti?

listopad 2017

Každý náborář uvítá, když v předloženém životopisu najde přehled o vaší dosavadní kariéře na první dobrou.

Z takového shrnutí by měl rychle získat představu o vašich silných stránkách. Ve třech (a méně) větách uveďte název pozice, kterou jste vykonávali, i to, jak jste z ní vytěžili maximum zkušeností, které z vás učinily odborníka v oboru a neodolatelného kandidáta.

Ve shrnutí v životopisu by měly být uvedené veškeré úspěchy, zkušenosti a váš pozitivní přínos pro společnost.

Například: „Prvotřídní manažer prodeje se skvělými výsledky v oblasti vztahů a vývoje, což vedlo k ročním prodejům ve výši dvou milionů dolarů. Nejlepší regionální manažer prodeje za poslední tři roky.

Je ve vašem zájmu přesvědčit náboráře o tom, že jste dostatečně kvalifikovaní a probudit v něm zájem pozvat vás na pohovor.

Zdroj: Monster.com