Jak se připravit na pohovor

Jak se připravit na pohovor

Jak se pripravit na pohovor


Před každým výběrovým řízením se pro zvýšení úspěšnosti při pohovoru se na schůzku pečlivě připravte. Rozhodně doporučujeme danou přípravu nepodceňovat, protože někdy i malý detail může rozhodnout o úspěchu / neúspěchu při výběrovém řízení.

Nejpozději v předvečer schůzky si připomeňte, na jakou pozici jste do společnosti byl pozván a nezapomeňte si projít samotný profil firmy (alespoň na webových stránkách). Zjistěte si informace o výrobcích, službách, firemní kultuře apod., a také o člověku, se kterým samotná schůzka bude probíhat - zařazení v organizační struktuře či pozice, kterou zastává. Podle toho můžete i předvídat otázky, které Vám budou kladeny.

Dále si zkontrolujte, zda znáte adresu konání schůzky a najděte si, jak se do sídla společnosti jednoduše dopravit. Důležité je si cestu naplánovat a na setkání přijít včas. Ideálně 5-10minut před začátkem samotné schůzky. Budete mít dostatek času zvyknout si na nové prostředí. Již při samotném vstupu na recepci buďte příjemní - nikdy nevíte, kdo o Vašem přijetí bude rozhodovat.

Vždy si vypněte svůj mobilní telefon. Pokud zapomenete a telefon Vám zazvoní, omluvte se a telefon vypněte. Rozhodně telefonát nepřijímejte a nevyřizujte si své záležitosti v průběhu setkání.

Při samotném pohovoru se nejedná pouze o výklad životopisu, proto není vhodné pouze opakovat informace, které jsou uvedeny ve Vašem životopisu. Pro zjednodušení struktury je vhodné rozdělit samotný životopis do 3 hlavních oblastí, a to: vzdělání, profesní zkušenost, mimopracovní činnost ( zájmy, záliby).

Nachystejte si všechny dokumenty a informace, které budete při schůzce potřebovat. Zvažte typ oblečení, ve kterém se při schůzce prezentovat. Obecně doporučuji se prezentovat v obleku, pro dámy formální oblečení. Samotná prezentace při první schůzce neznamená, že se takto uchazeč bude oblékat každý den, ale slušným, formálním oblečením již od prvního okamžiku dáváte najevo zájem a přípravu, kterou jste učinil.

V průběhu celého jednání buďte pozitivní a přirozený. Stručně vyložte svůj životopis, kde se zaměřujte na profesní zkušenost, ale i mimopracovní aktivity. Je důležité projevit zájem o nabízenou pozici a samotnou společnost, v případě, že na Vás daná společnost působí dobře.

Při setkání se vyhýbejte otázkám na plat, nesnažte se vést diskuzi a držte své odpovědi v profesní rovině. Poslouchejte bez přerušování, nepoužívejte žargon či nespisovné výrazy, na otázky odpovídejte věcně a výstižně, nepomlouvejte svého předcházejícího či současného zaměstnavatele.

Jakmile budete vyzván, ptejte se na oblasti, které Vás zajímají - vždy ale mějte připravené i zdůvodnění, proč Vás tato otázka zajímá.

Na konci setkání je vhodné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a zeptat se na další postup v souvislosti s výběrovým řízením. Někteří uchazeči po schůzce ještě posílají děkovný email s potvrzením zájmu o pokračování výběrového řízení. Daný fakt je většinou kladně hodnocen, ale doporučuji email posílat pouze v případě, kdy o danou pozici máte seriozní zájem.

Případným neúspěchem se nenechte odradit. Neúspěšný pohovor berte jako přípravu na ten následující a snažte se poučit z předchozích chyb.