Jak požádat o zvýšení platu

Jak požádat o zvýšení platu

Jak pozadat o zvyseni platu


Hlavně nic nepřežeňte, to je nejdůležitější pravidlo, pokud se domníváte, že nastal čas vyjednávat o zvýšení platu. Rozumí se samo sebou, že málokterý šéf bude nadšen, když jeho zaměstnanec požádá o více peněz. O to důležitější tedy je dobře se na takové jednání připravit a nachystat si přesvědčivou taktiku a argumenty.

Co hovoří pro zvýšení platu?

Rozhodující je dobrá příprava. Napište si seznam všech bodů, které hovoří pro. Může obsahovat např. následující body:

  • dodatečné vzdělání, zvýšení kvalifikace (PC, cizí jazyky)
  • převzetí, vedení projektů
  • větší objem práce (např. zastupování nepřítomných kolegů)
  • větší zodpovědnost
  • zvýšení obratu
  • školení spolupracovníků

Je nezbytné uvědomit si, co nabízíte. Neboť žádáte-li vyšší plat, samozřejmě přijde otázka, proč si jej zasloužíte. A nezapomeňte si schovat ten nejpádnější argument až na konec rozhovoru, pokud jej použijete hned na začátku, jeho účinek může velmi rychle pominout. Vnitřní příprava Kromě sestavení seznamu argumentů je také důležitá jakási psychická příprava. Uvědomte si, že nejste žádný prosebník, ale máte při odpovídajícím výkonu nárok na více peněz. Pokud zrovna nepracujete u drobného řemeslníka nebo ve firmě o dvou lidech, pak vám možná pomůže i vědomí toho, že vás šéf nemusí platit z vlastní kapsy, i když se často tváří, jako by to tak bylo?

Plat obvyklý ve vaší profesi

Utvořte si představu, co je vůbec obvyklý plat ve vaší profesi a na srovnatelné pozici. Určitým vodítkem vám může být například zákon o mzdě a zákon o platu, kde najdete rozdělení platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů. Při stanovení výše platu samozřejmě hraje roli, v jakém regionu pracujete, jak velká je vaše firma a také např. to, zda je o podnik se zahraniční účastí.

Správný okamžik

Rozmyslete si, kdy je ten nejvhodnější okamžik požádat o zvýšení platu. Jsou ve vaší firmě pravidelné porady? Anebo máte dny či hodiny, kdy je vždy provoz velmi hektický? Pak hledejte raději nějakou alternativu. Víte-li o svém šéfovi, že má vždy až do oběda špatnou náladu, požádejte raději o schůzku odpoledne. Důvod je jasný, dobře naladěný šéf bude rozhodně přístupnější vaší žádosti. Velmi nepříznivý okamžik pro jednání je, pokud má společnost zrovna finanční problémy či se přímo nachází v krizi. Podařilo se vám ale například sjednat velkou zakázku? Pak je šance na úspěch mnohem větší.

Argumenty

Předneste skutečné argumenty. Kdo svou žádost o zvýšení platu podmiňuje slovy: "nemůžu si ani dovolit pořádnou dovolenou" nebo "všichni kolem dostali přidáno", ten asi příliš neuspěje. Jediné, co se počítá, je váš výkon. Proto je tak důležité předem si promyslet, co všechno jste už pro firmu vykonal/a a co máte ještě v plánu udělat. Mějte se na pozoru před přehnanými požadavky, takové rozhodně vzbudí velkou nelibost. Občas někdo argumentuje tím, že už pět let nedostal přidáno a teď chce všechno dohnat najednou. Zde se dá pouze říct: máte smůlu. Obvyklé zvýšení platu se pohybuje někde kolem desíti procent, i proto požádejte o zvýšení platu pravidelně přibližně každé dva roky. I z pohledu zaměstnavatele "nebolí" malé navýšení tolik, jako kdybyste požádal/a najednou o třicet procent navíc. Vyvarujte se vydírání typu: "pokud mi nevyhovíte, půjdu ke konkurenci." Taky by se vám mohlo stát, že vám bude doporučeno skutečně firmu opustit. Obzvlášť nepříjemné, pokud jste vůbec nepočítal/a s takovou variantou a nemáte vyhlédnutou žádnou alternativu.

Zachovejte klid

Bude-li vaše žádost zamítnuta, zachovejte klid, i když máte důvod ke vzteku. Zeptejte se proč a zkuste také zjistit, jaké předpoklady musíte splnit, aby žádost o více peněz mohla být vyslyšena. Dohodněte si termín, kdy budete moci se stejným přáním přijít znovu. Pokud vám šéf neslíbí, že bude o zvýšení platu uvažovat např. za šest měsíců, případně vás stále odsouvá slovy: "že ještě nebylo rozhodnuto", nevzdávejte to. Vytrvale se ptejte, kdy bude možno znovu o této záležitosti mluvit, případně kdy můžete počítat s odpovědí.