Island

Island
Vrácení daní z příjmu z Islandu

Daňový systém na Islandu vyžaduje, aby každý, kdo tam měl příjmy, odváděl zálohy na daň. Tato osoba může následně po skončení finančního roku požádat o vrácení přeplatku daně.

Daňový poplatník může požádat o přeplatek nejdříve po skončení finančného roku. To je nutné udělat formou vyplnění daňového přiznání, kde jsou sečtené všechny příjmy a odvedené zálohy na daň. Následně je vypočítaný zdanitelný příjem a případný přeplatek na dani ze mzdy.

Finanční rok je shodný s kalendářním rokem a trvá od 1.1. do 31.12.

O vrácení přeplatku na dani je možné požádat až 6 let nazpět.

Zaměstnavatel Vám může strhávat následující druhy daní
  • Reiknaður skattur (daň z příjmu + městská daň) ve výši 36.72 %
  • Lífeyrissjóður (sociální pojištění) 4%

Protože většina pracovníků pracuje na Islandu jen část roku, je každému z nich vrácen přeplatek, Reiknaður skattur v průměru 50 000 ISK (500EUR)!!!
Na daňové kalkulačce na této stránce si můžete vypočítat približnou sumu vrácených daní.

Zdravotní a sociální pojištění bohužel není možné vrátit, pokud jste občanem EU. Na druhou stranu je doba odpracovaná v Holandsku započítaná do důchodu.

Co udělat před odchodem a po návratu z Islandu?

Navštivte stránky www.ETSrefunds.org, kde najdete aktuální informace o nových předpisech a dalších změnách.

V průběhu Vašeho pobytu na Islandu je potřeba
  • aby Vás zaměstnavatel zaregistroval na příslušném finančním úřadě (Ríkisskattstjóri),který Vám vydá daňové číslo zvané "Kennitala laumanns)"
  • poznamenejte si všechny adresy Vašich bydlišť na Islandu
(Na Islandu je systém postavený tak, že se zaměstnanec nemusí téměř o nic starat.) Před odchodem z Islandu nebo před ukončením zaměstnání
  • požádejte všechny své zamestnavatele o vydání ročního vyúčtování příjmů a daní, tedy formuláře Launaseðill, akceptována je také kopie
  • dejte svému zaměstnavateli Vaší domovskou trvalou adresu, tuto adresu by měl zamestnavatel dát finančnímu úřadu
  • pokud se Vám nepodaří získat Launaseðill, uchovejte si všechny výplatní pásky, přičemž nejdůležitejší je poslední výplatní páska s kumulativními údaji za dobu odpracovanou u zaměstnavatele
  • získejte všechny platné kontaktní údaje o zaměstnavateli: adresu, telefon, e-mail, fax, webové stránky

zdroj: ETS dendax tax system
ETS European Tax Services s.r.o.