Firemní kultura

Firemní kultura

Proč se v některých organizacích mohou lidé přetrhnout, aby udělali, cokoliv jen dokáží, a v jiných se snaží pracovat co nejméně? Odpovědí může být typ firemní kultury. Firemní kultura je zásobárnou norem, psaných i nepsaných pravidel, podle kterých určujeme, co je dobré a žádoucí a co je špatné. Jde o soubor sdílených a vzájemně ze sebe vycházejících pravidel a norem, které jsou východiskem pro myšlení, uvažování a řešení problémů v organizaci. Ne vždy jsou však tato kritéria uvědomována a někdy mohou být i v rozporu s tím, co je vyhlášeno oficiálně.

Tato pravidla by měla být důležitým vodítkem v rozhodování, která firma je pro konkrétního jedince vhodná a zásadně ovlivňuje fakt, zda se pracovník bude cítit v organizaci příjemně. Nejlépe lze samozřejmě typ firemní kultury zjistit sledováním a dobrou znalostí organizace, velmi vhodným vodítkem jsou tedy pracovníci, kteří s danou firmou mají zkušenost. Určité informace lze také vyčíst z pracovního pohovoru podle toho, které vlastnosti firma u uchazečů požaduje a které pokládá za důležité a klíčové. A někdy je nejjednodušší se na firemní kulturu zeptat u přijímacího řízení. Pokud nedostanete jasnou odpověď, alespoň ukážete svou orientaci v tematice.

Firemní kultura se odvíjí zejména z velikosti organizace a z toho, v jak stabilním prostředí se organizace pohybuje. Jiná kultura bude u velikých firem se stabilním postavení na trhu a jiná u malých progresivních firem. V rámci jedné organizace se může vyskytovat několik firemních kultur, zpravidla oddělených jednotlivými pracovišti.

V zásadě lze rozdělit firemní kulturu následovně:

1. Kultura ostrých hochů
V těchto organizacích se zaměřují zejména na individuální výkon, požadavky jsou vysoké a pracovník je tak dobrý, jak dobrý je jeho poslední výkon. Chyba je na takových místech velmi vážným prohřeškem a není promíjena, kariéra proto může mít podobu rychlého postupu, ale také může skončit rychlým pádem. Soukromé problémy se ve firmě neřeší, rozhodující je výkon.

2. Kultura přátelských experimentů
Pro tuto kulturu je charakteristická týmová práce a důležitý je zejména nápad, o které není na takových místech nouze. Dalším důležitým bodem je dobrá komunikace, mezi jednotlivými členy vládne převážně příjemná atmosféra, sdílení nápadů i emocí. Kolektiv drží pohromadě a práce je rychlá a produktivní.

3. Kultura jízdy na jistotu
Stejně jako první typ kultury i v těchto organizacích je důležitý výkon, rozdílem je to, že se pracovníci nesmí dopustit chyby i za cenu značného zpomalení produktivity. Vše se pečlivě plánuje a postup je rozvážný, včetně kariérního postupu. To pomáhá překonávat rizika a nejistoty vzniklé v procesu rozhodování.

4. Kultura mašliček
Ta je typická pro organizace, které působí ve stabilním a málo konkurenčním prostředí. Je plná formalit a důraz je kladen na pečlivost a přípravu, stejně jako na přesnost a správnost postupu. Velmi důležité je postavení jednotlivých pracovníků, slovo starších má svou váhu.
Prostředí firemní kultury utváří několik základních faktorů. Patří mezi ně pojetí důvěry. Nejde jen o důvěryhodnost samotné firmy, ale také o důvěru mezi jednotlivými pracovníky. Dobře je tento jev vidět na vztahu nadřízený – podřízený. Jde o to, zda šéf svým zaměstnancům důvěřuje, zda je schopen na ně delegovat jednotlivé pravomoci, či zda a jakým způsobem je kontroluje.

To souvisí také s rozdělením moci v organizaci, zejména v tom, jak je moc chápána. Ta může mít podobu trestu, odpovědnosti nebo třeba závazku. Velkou roli hraje pojetí důvěry a moci také v reakcích na nejistoty, které se objeví ať už vně nebo uvnitř firmy. Buď se takovým situacím vyhýbají a snaží se nejistoty a konflikty oddálit nebo jim aktivně čelí.

Dalším aspektem je sdílení vizí a hodnot a jejich rozprostření ve firemním prostředí. Neméně důležité je i firemní logo, které také patří k firemní kultuře. Podle loga se dá odhadnout, jestli společnost sází např. na jednoduchost.

A to vůbec nemluvíme o stylu oblékání. Chodí zaměstnanci každý den v obleku nebo v riflích? Všímejte si ve firmě všech, i maličkost může ovlivnit vaše rozhodování.

Zdroj: www.doprace.cz