Dovolená nařízená zaměstnavatelem

ve spolupráci s Mašek Advokáti s.r.o.

Dovolená nařízená zaměstnavatelem
OTÁZKA:
Dobrý den, zaměstnavatel nám chce tento rok nařídit celou dovolenou sám. Já i několik mých kolegů s tím nesouhlasíme, poněvadž jsme všichni měli určité plány hlavně přes léto. Chystáme se tento rozpis odmítnout, ovšem nevíme, jakou část dovolené nám podle zákona může i bez našeho souhlasu zaměstnavatel nařídit. Chceme vás požádat o radu, jak v této záležitosti postupovat a na co máme v této situaci nárok.


ODPOVĚĎ:
Dle ustanovení § 217 zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Zaměstnavatel dále může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. To znamená, že když Váš zaměstnavatel dodržel všechny podmínky pro nařízení dovolené, může Vám i Vašim kolegům nařídit i celou dovolenou. Zaměstnanci si tak nemají podle zákona právo sami určit, kdy budou čerpat dovolenou a to ani její část. Takže doporučoval bych Vám se se zaměstnavatelem dohodnout a najít v rozpisech čerpání dovolené rozumný kompromis tak, aby provoz jeho podnikání nebyl narušen a Vám i Vašim kolegům víc vyhovoval.
www.masekadvokati.cz