Buzzword - co to znamená?

Buzzword - co to znamená?

Buzzword se skládá ze slov buzz a word. Toto slovní spojení by se mělo vyslovovat jako "bazvord". Nepřekládá se – také to ani nejde. Všechny české alternativy totiž zní kostrbatě.

Vyjadřuje jakýkoliv nový, radikální nebo revoluční termín, který vešel v obecnou laickou známost. Jiní tato slova berou jako „seznam módních nadužívaných slov“, která se časem stanou běžnými. 

Dnes se používají stovky buzzwordů v oblasti  IT, obchodu, ekonomie tak i jiných oblastech. Velkým dílem ale přispívá právě svět informačních technologií. Zejména proto, že je to obor stále poměrně mladý a velmi dynamický, nová slova tu tedy vznikají jako na běžícím pásu.

Buzzwordy byly kdysi například: internet, e-mail, web, WWW, ačkoliv dnes už je nepoužíváme ani tak jako technické termíny, jako spíše jako zcela běžná slova, která se stala součástí našeho každodenního jazyka.

Zde je několik dalších „buzzwords“, z nichž některá vám nemusí být známá, pokud se nepohybujete v dané oblasti:

Blog
Blog je zkratka pro web log a je tedy elektronickou alternativou ke klasickému deníku. Na počátku 21. století zažil blog obrovský boom, vznikaly celé komunity blogerů a osobní témata se rozšířila o politiku, technologie, umění a další oblasti lidského života a vědění. Výsledkem toho všeho je dnes obrovská blogosféra miliard příspěvků i renomovaných článků, díky kterým se z některých blogů staly respektovaná periodika. Vzhledem k této proměně dnes ale ztratil blog svůj původní význam.

Next generation
Jak pojmenovat produkt, který je lepší než ten od konkurence? Když pouze přičtete jedničku k aktuální verzi, zareagují dříve či později i ostatní. Pokud ale svůj produkt označíte lákavým „next generation“, konkurence nemá šanci, vy jste totiž přeci předběhli dobu. Význam slova se ale vyprázdnil a stal se z něj jen marketingový výraz.

Framework
Framework je předprogramovaný základ, který usnadňuje vývojářům budovat programy rychleji a čistěji než v základním kódu – na jazyku nezáleží. I tento ryze odborný termín se v posledních letech rozšířil do dalších sfér IT života a dnes se s ním setkáváme skoro pokaždé, kdy autoři neví, jak pojmenovat svůj produkt nebo technologii. Jednoduše je poslední dobou „přeframeworkováno“.

Web 2.0
Je skutečným buzzword slovem, jehož cílem je trochu oživit trh a dodat zdání, že přichází něco nového a co by mohlo nastartovat a skutečně startuje zájem o investice do internetu…….

Crowdsourcing

Crowdsourcing vznikl spojením slov crowd (tedy davu, v tomto případě spíše komunity) a slova outsourcing (vyčlenění nějaké aktivity a svěření do rukou jiného subjektu). Jde o centrálně organizovanou činnost, která vede k dosažení přesně definovaných cílů, a to s využitím většího množství zainteresovaných osob z řad zákazníků nebo sympatizantů, pocházejících z cílových skupin podle pole působnosti organizátora….

Příklady crowdsourcingu
Jedním z praktických použití crowdsourcingu jsou služby webu 2.0. Wikipedii tvoří sami uživatele. Facebook využil komunitu pro překlady svých stránek do desítek jazyků. YouTube plní videa uživatelů, což můžeme také brát jako druh crowdsourcingu. Významné společnosti využívají komunit kolem svým produktů a značek pro testování, feedback apod…..

Cloud computing
Cloud computing, tedy poskytování služeb a aplikací a výkonu on-line, má mimo jiné přinést zefektivnění chodu firem možností pracovat decentralizovaně, flexibilitu v přístupu ke kancelářským aplikacím - jako je třeba pošta, textový editor, kalendář či pracovní plocha - a také zlevnění nákladů díky „pronajímání" aplikací pouze na danou činnost, bez nutnosti mít „pevnou" licencovanou verzi.......

A mnohem více........