Skip Nav

Hosting privátních CV databází

Potřebujete další pomoc?

Potřebujete pomoci s přihlášením ke svému účtu? Neváhejte nás kontaktovat.

Máte stížnost nebo otázku týkající se ochrany soukromí, na kterou jste nenašli odpověď v často kladených dotazech? Obraťte se na nás zde.
 

Zásady společnosti Monster pro hostování soukromých databází životopisů  

Společnost Monster poskytuje svým zákazníkům různé služby související s hostováním soukromých databází (dále jen „hostované databáze“) a užíváním některých aplikací společnosti Monster zaměřených na tyto databáze. Tyto hostované databáze jsou hostovány společností Monster, a to buď na vlastních serverech společnosti Monster, nebo na serverech třetích stran (podléhajících smluvním podmínkám), které nejsou součástí webů společnosti Monster. Společnost Monster nevlastní data uložená v hostovaných databázích a odeslaná do našich aplikací. Tyto hostované databáze mohou obsahovat osobní údaje o jednotlivcích, včetně uchazečů o zaměstnání a stávajících zaměstnanců našich zákazníků. Mezi tyto údaje mohou patřit kontaktní informace, historie zaměstnání, historie vzdělání, preference v oblasti zaměstnání a další informace odvíjející se od konkrétního zákazníka a odpovědi na nabídku práce, a v některých případech i údaje umožňující osobní identifikaci („osobní údaje“).

Společnost Monster slouží zákazníkům, kteří vlastní tyto hostované databáze a používají naše aplikace k práci s obsaženými daty, jako prostředník pro zpracování těchto dat, proto přísně dodržujeme jejich pokyny a smluvní závazky s těmito zákazníky. Zákazníci společnosti Monster představují vzhledem ke všem těmto hostovaným databázím entity, které mají obsažená data pod kontrolou. Data v těchto databázích, včetně všech dat odeslaných do našich odpovědí na nabídky práce, podléhají zásadám ochrany soukromí těchto zákazníků. Pokud jste zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání u některého z našich zákazníků, měli byste si prostudovat postupy v oblasti ochrany soukromí na webu daného zákazníka, které se vztahují na vaše údaje, případně se obrátit na příslušného pracovníka oddělení lidských zdrojů. Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům a zkontrolovat je, obraťte se s takovou žádostí přímo na našeho zákazníka (vašeho potenciálního nebo stávajícího zaměstnavatele). Při takových žádostech vám budeme v souladu s požadavky našich zákazníků asistovat.

Společnost Monster nenese odpovědnost za zásady a postupy ochrany soukromí používané jejími zákazníky.

Společnost Monster si je vědoma toho, že Evropská unie a Švýcarsko zavedly přísná opatření týkající se nakládání s osobními údaji občanů EU a Švýcarska, a proto se rozhodla dodržovat v souvislosti s osobními údaji občanů EU a Švýcarska, které získá v USA, tzv. bezpečná pravidla ochrany soukromí platná pro EU a USA i bezpečná pravidla ochrany soukromí platná pro USA a Švýcarsko (Safe Harbor, souhrnně jen „bezpečná pravidla ochrany soukromí“). Další informace o bezpečných pravidlech ochrany soukromí a zařazení společnosti Monster na seznam účastníků tohoto programu naleznete na webu ministerstva obchodu USA na adrese www.export.gov/safeharbor.

Platí od října 2011