Skip Nav

FAQs ochrany soukromí

Potřebujete další pomoc?

Potřebujete pomoci s přihlášením ke svému účtu? Neváhejte nás kontaktovat.

Máte stížnost nebo otázku týkající se ochrany soukromí, na kterou jste nenašli odpověď v často kladených dotazech? Obraťte se na nás zde.
 

Často kladené dotazy o ochraně soukromí

Potřebujete-li pomoc s přihlašováním k vašemu účtu nebo máte-li obecné otázky ohledně podpory, navštivte Centrum nápovědy.

Co je síť Monster?

Mluvíme-li o síti Monster, máme na mysli weby a aplikace vlastněné nebo kontrolované společností Monster Worldwide, Inc. Mezi tyto weby patří weby pro hledání nabídek práce společnosti Monster, komunity Monster, weby Fastweb.com, Military.com a další aplikace vydané společností Monster a jakýkoli jiný majetek, který vytvoříme nebo získáme. Různé weby nebo aplikace v rámci sítě Monster mohou vzájemně sdílet informace, ty však budou vždy využívány v souladu se zásadami ochrany soukromí platnými pro web nebo aplikaci, ve kterých byly tyto informace získány. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany soukromí a zjistili, jak se vztahují na informace shromažďované na webu nebo v aplikaci, které používáte.

Váš web je zdarma – prodáváte mé osobní údaje?

Možná už jste slyšeli o tom, že díky reklamě a prodeji seznamů adres mohou mnohé weby nabízet služby uživatelům bezplatně. Na našem webu rovněž prodáváme reklamní prostor, avšak nesdílíme vaše kontaktní údaje s marketingovými pracovníky, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas, například odpovědí na inzerát na našem webu, přihlášením k odběru nabídek našich partnerů nebo zveřejněním informací na webu Monster nebo jiných webech. Zaměstnavatelům dále umožňujeme inzerovat volná pracovní místa a přistupovat k naší databázi životopisů a profilů uchazečů, kteří mají pro tato volná místa potřebnou kvalifikaci.

Jaké informace o mé osobě Monster ukládá do své databáze?

Používáte-li web Monster, ukládáme do své databáze následující informace o vaší osobě:

1. Informace získané přímo od vás, jako jsou kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), jméno a životopis. Shromažďujeme informace o vašem PSČ, povolání, předchozím zaměstnání, zájmech a zálibách. Pokud nám to místní právní úprava umožňuje a vy se nám rozhodnete tyto informace poskytnout, například pokud si vytvoříte účet, můžeme také shromažďovat informace o vašem věku, pohlaví, rase nebo etnické příslušnosti. Chcete-li získat další informace ohledně vytvoření účtu, klikněte sem.

Další typy shromažďovaných osobních údajů v závislosti na službách, které užíváte:

• informace o vašem vzdělání, zaměstnání, schopnostech a zkušenostech, oceněních, členství v organizacích, aktivitách a zájmech,
• údaje importované vámi nebo vašimi kontakty z jiných aplikací,
• údaje o třetích stranách, například reference nebo kontakty, které nám poskytujete na základě výslovného písemného souhlasu těchto třetích stran,
• čísla platebních karet a fakturační údaje (pro služby vyžadující platby).

2. Informace shromažďované automaticky při používání webu Monster:

• datum vytvoření účtu,
• datum a čas posledního přihlášení,
• datum a čas vytvoření životopisu,
• datum a čas poslední úpravy životopisu,
• počet neúspěšných pokusů o přihlášení,
• nabídky práce, na které jste zareagovali,
• zobrazené nabídky práce,
• historie přihlášení,
• adresy IP, z nichž jste se přihlásili,
• zobrazené zvláštní nabídky,
• zvláštní nabídky, které jste přijali.

Rovněž automaticky shromažďujeme informace o vašem zařízení (např. adresu IP, ID zařízení, fyzickou polohu, typ prohlížeče a operačního systému) a o tom, jakým způsobem naše weby nebo aplikace procházíte, včetně webu, z něhož jste přešli na web Monster, a data o „toku kliknutí“ (stránky, které jste navštívili, a místa, na která jste na těchto stránkách klikli).

3. Můžeme také shromažďovat veřejně dostupné informace z jiných webů. Tyto informace můžeme využít k vytvoření profilu a poskytnutí pracovních příležitostí a dalších služeb.

 

Jaké další informace o mé osobě má společnost Monster k dispozici?

Vedle informací, které máme o vás uloženy v naší databázi, ukládáme některé informace pomocí souborů cookie ve vašem zařízení. Soubory cookie umožňují sledovat vaše osobní nastavení, vámi zobrazené položky a vaše aktivity na našem webu. Soubory cookie jsou uloženy ve vašem zařízení, takže je můžete kdykoli odstranit. Další informace o souborech cookie naleznete na stránce s informacemi o souborech cookie.

Společnost Monster rovněž kupuje informace o vašich zájmech od jiných společností a využívá je k tomu, aby vám mohla zobrazovat přizpůsobené inzeráty.

Jak společnost Monster tyto informace využívá?

Na základě vašich údajů vám umožňujeme řídit vaši kariéru, vytvářet síť profesních kontaktů, odstraňujeme problémy, bráníme se proti podvodům, poskytujeme přizpůsobené inzeráty a snažíme se vylepšit služby, které vám poskytujeme. Vaše údaje můžeme rovněž využít k zasílání informací o aktualizacích stránek Monster, provádění průzkumů nebo zasílání informačních zpráv a zpráv o službách, včetně důležitých aktualizací zabezpečení.

Může společnost Monster prodat moje osobní údaje?

Společnost Monster neprodává vaše kontaktní údaje marketingovým pracovníkům, pokud nám nedáte svolení k tomu, abychom jim tyto údaje poskytli. Kupování přístupu k naší databázi životopisů a profilů a její využití k marketingovým účelům ze strany jiných společností představuje porušení našich Podmínek použití. Pokud některá společnost zneužije váš životopis nebo profil k tomu, aby vám nabízela produkty, kontaktujte nás a my tuto záležitost prošetříme.

 

S kým může společnost Monster sdílet moje osobní údaje?

Informace sdílíme se zaměstnavateli a dalšími osobami, které mohou získat přístup k databázi životopisů a profilů společnosti Monster. Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat naše vlastní produkty a služby. Tyto třetí strany nesmějí využívat vaše informace k jinému účelu než k tomu, aby nám pomáhaly poskytovat tyto produkty a služby.

Pokud nám dáte svůj souhlas, můžeme vám pomocí vašich údajů zasílat informace o jiných produktech nebo službách nabízených našimi partnery. S vaším souhlasem můžeme také sdílet vaše údaje s třetími stranami, které se na vás poté mohou obracet s nabídkami vlastních produktů či služeb.

Třetím stranám můžeme zpřístupnit informace, které jsme shromáždili z jiných webů. Informace můžeme sdílet rovněž v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Jak dlouhou dobu společnost Monster uchovává moje osobní údaje?

Domníváme se, že řízení vaší kariéry je celoživotní proces, a proto uchováváme všechny informace, které jsme o vás shromáždili, aby bylo vaše opakované použití našich produktů a služeb efektivnější, praktičtější a relevantnější. Uchováváme vaše osobní údaje do té doby, než nám dáte pokyn k jejich odstranění nebo než zjistíme, že už nepoužíváte svůj účet. Informace na účtu Monster můžete kdykoli upravit či odstranit po přihlášení ke svému účtu, ve kterém můžete rovněž provést požadované změny nebo jej upravit. Nemáte-li účet Monster, kontaktujte nás.

Pokud se po delší časové období nepřihlásíte ke svému účtu nebo nebudete spolupracovat s našimi službami, což zahrnuje další přijímání e-mailů, platnost vašeho účtu vyprší a účet bude v naplánovaném termínu odstraněn z našeho webu. Toto odstranění se týká informací účtu, sítí profesních kontaktů a vámi uložených životopisů a motivačních dopisů.

Pokud byl váš účet odstraněn, můžete vytvořit nový účet. Můžete při tom použít již odstraněnou e-mailovou adresu, nebo zadat novou e-mailovou adresu.

Jak mohu smazat svůj Monster účet?

Pro smazání Monster účtu přejděte prosím na stránku nastavení.

Jaké kroky podnikáte za účelem ochrany mých osobních údajů?

Společnost Monster zavedla opatření určená k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zveřejněním. Bez ohledu na tato opatření však Internet zůstává otevřeným systémem a my nemůžeme zaručit, že neoprávněné třetí strany tato opatření nikdy nepřekonají nebo nepoužijí vaše osobní údaje k nekalým účelům.

Mějte na paměti, že jedním z našich hlavních cílů je poskytnout vám platformu pro veřejné šíření vašeho životopisu a profilu mezi zaměstnavatele, abyste získali maximum příležitostí v profesní oblasti. V takovém prostředí vždy existuje určité riziko, že si váš životopis zobrazí neoprávněné třetí strany, proto by váš životopis neměl obsahovat žádné citlivé údaje včetně osobnostního profilu nebo jiných informací, které si nepřejete zveřejnit.

Co mohu udělat pro ochranu svých osobních údajů na Monster?

Vytvořte si silné heslo, s nikým jej nesdílejte a heslo pravidelně změňte. Ve svém profilu byste měl/a sdílet pouze údaje, které považujete za veřejné. Neuvádějte žádné citlivé údaje, jako např. náboženské přesvědčení, politické názory, údaje o zdravotním stavu, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu apod.

Informace o tom, jak se můžete chránit při použití webu Monster, naleznete v našem centru zabezpečení.

Používá společnost Monster soubory cookie?

Ano, společnost Monster používá soubory cookie. Další informace o souborech cookie naleznete na stránce Informace o souborech cookie.

Obsahují soubory cookie moje osobní údaje?

Soubory cookie společnosti Monster obsahují vaše křestní jméno, zemi, PSČ a adresu IP. Díky tomu vás můžeme při vaší návštěvě našeho webu oslovovat jménem a ukazovat vám nabídky práce ve vaší oblasti. Soubory cookie společnosti Monster mohou také obsahovat ověřovací informace, uživatelské předvolby a kategorie zájmu. Některé z těchto informací jsou šifrované.

Používá společnost Monster soubory cookie k tomu, aby mě sledovala?

Monster vám zobrazuje cílené pracovní nabídky prostřednictvím sítě Career Ad Network. Abychom tak činili efektivně, sleduje Monster pomocí souborů cookie některé vaše aktivity na stránkách Monster. Když na stránkách Monster vyhledáte nabídku práce, uložíme do vašeho zařízení soubor cookie s informacemi o nabídce práce, kterou jste hledali. Když pak náš web znovu navštívíte, tento soubor cookie si přečteme a na základě informací v něm obsažených zobrazíme nabídky práce podobné té, kterou jste hledali v minulosti. .

Také si kupujeme reklamní pozice na jiných stránkách. Když navštívíte stránku ,která obsahuje reklamu s inzerátem společnosti Monster, dokáže naše reklama přečíst váš soubor cookie a zobrazit nabídky práce podobné těm, které jste vyhledávali v minulosti. Další informace o Career Ad Network naleznete zde.

Další informace o tom, jak vám pomocí souborů cookie zobrazujeme nabídky práce, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, naleznete v centru ochrany soukromí v sekci O reklamních bannerech.

Sleduje Monster moji aktivitu na jiných www stránkách?

Společnost Monster nesleduje vaši aktivitu mimo síť Monster, s výjimkou případů, že na jiném webu kliknete na reklamu s inzerátem společnosti Monster. Pokud tak učiníte, uložíme informace o tom, který inzerát jste viděli a na jakých stránkách byl inzerát zobrazen.

Pracují u vás lidé, kteří opravdu sledují, co hledám, aby mohli přizpůsobit nabídky práce mému hledání?

Ne. Síť Career Ad Network vám zobrazuje cílené nabídky práce podle toho, jaké nabídky práce jste si prohlíželi dříve. Tento proces je plně automatizovaný a lidský faktor do něj nijak nezasahuje. Není také spojen s žádnými osobními údaji, které by vás mohly identifikovat, pokud k tomu nedáte souhlas. Kontrolujeme však agregovaná data, abychom se ujistili, že tato služba pracuje správně.

Používají jiní inzerenti na Monster soubory cookie?

Ostatním inzerentům umožňujeme, aby na našich stránkách zobrazovali reklamy. Tyto reklamy jsou poskytovány jejich inzertními sítěmi, které mohou do vašeho zařízení uložit soubor cookie nevytvořený společností Monster. Používání těchto souborů cookie je na webech těchto inzerentů často možné zakázat. Mnozí z těchto inzerentů jsou členy sdružení Network Advertising Initiative. Sdružení NAI umožňuje zakázat použití souborů cookie všech svých členů současně. Můžete tak učinit zde. Soubory cookie třetích stran můžete odmítnout tak, že změníte nastavení prohlížeče podle návodu uvedeného v na stránce s informacemi o cookies.

Jak dlouhou platnost mají soubory cookie ze stránek Monster?

Doba platnosti běžných typů souborů cookie, které Monster ukládá do vašeho zařízení, je uvedena v následující tabulce.

Typ souboru cookie Doba platnosti
Session Je smazána, jakmile zavřete prohlížeč.
Bezpečnostní cookies 60 dnů
Odpovědi na anketní otázky 90 dnů
Cookies partnerů 90 dnů
Informační upozornění 24 měsíců
Reklama společnosti Monster 24 měsíců

Můžete rovněž přijímat soubory cookie od inzerentů nezávislých na společnosti Monster. Soubory cookie pocházející od jiných společností nejsou vytvořeny společností Monster. Tyto soubory cookie mohou mít platnost až 20 let.

Jak mohu odstranit cookies?

Soubory cookie můžete kdykoli odstranit a můžete tak učinit tak často, jak si přejete. Stačí postupovat podle návodu uvedeného zde. Mějte na paměti, že v případě odstranění všech souborů cookie odstraníte také všechny soubory cookie, jimiž jste zakázali zobrazování přizpůsobených inzerátů.

Používá společnost Monster soubory cookie formátu Flash?

Společnost Monster používá soubory cookie formátu Flash, známé také jako „lokální sdílené objekty“, tyto soubory však neshromažďují žádné osobní údaje ani na ně neodkazují. Pomocí souborů cookie formátu Flash ukládáme nastavení přehrávače videí a snažíme se zamezit podvodům. Nastavení pro flashové cookies můžete upravit zde.

Jaké e-maily mi bude společnost Monster zasílat?

Budeme vám zasílat následující e-maily:

• založené na tom, jaké informace se rozhodnete odebírat při vytváření účtu,
• založené na tom, jaké nabídky práce hledáte, na jaké jste zareagovali nebo jaké by vás mohli zajímat,
• abychom vám pomohli vytvořit a udržovat síť profesních kontaktů,
• související s profesním potvrzením,
• související s účtem a zahrnující výstrahy zabezpečení, potvrzení o vytvoření účtu a upozornění, že vašemu účtu brzy vyprší platnost.

Jak mohu zrušit odběr e-mailů od společnosti Monster?

Odběr e-mailů od společnosti Monster můžete kdykoli zrušit. Chcete-li přizpůsobit své předvolby, navštivte stránku nastavení upozornění. Mějte na paměti, že e-maily související s vaším účtem vám budeme zasílat vždy. Jsou totiž nutné k tomu, abychom vás informovali o důležitých záležitostech, jako jsou výstrahy zabezpečení. Jste-li členem některé komunity Monster, můžete své odběry informací z daného webu spravovat prostřednictvím stránky předvoleb příslušné komunity.

Kdo může zobrazit můj životopis na webu Monster?

Při vytváření (nebo načítání) životopisu na webu Monster si zvolíte stav viditelnosti životopisu, který určuje, kdo bude moci váš životopis zobrazit. Máte tři možnosti:

• Pokud vyberete u stavu viditelnosti životopisu hodnotu Viditelný, mohou uživatelé s přístupem k naší databázi životopisů zobrazit váš životopis, přiřadit vás k vhodným nabídkám práce a kontaktovat vás.

• Pokud vyberete hodnotu Důvěrný, mohou uživatelé s přístupem k naší databázi životopisů zobrazit váš životopis, přiřadit vás k vhodným nabídkám práce a kontaktovat vás. Neuvidí však vaše jméno, kontaktní údaje, stávajícího zaměstnavatele ani vaše reference.

Pokud odpovíte na nabídku práce přímo prostřednictvím umístění nabídky práce na webu Monster, budou viditelné i informace, které jste označili jako důvěrné, aby bylo možné vás kontaktovat. Poznámka: Zobrazujeme váš načtený životopis přesně tak, jak vypadá. Nechcete-li sdílet určité informace, před načtením životopisu je odeberte.

• Vyberete-li volbu Soukromý, váš životopis nebude viditelný. Pomocí soukromého životopisu však stále můžete reagovat na nabídky práce.

Jak společnost Monster nakládá s informacemi z mého účtu?

S využitím informací ve vašem účtu vám pomáháme vytvořit životopis, vytvořit síť profesních kontaktů, hledáme pro vás vhodné nabídky práce nebo profesní kontakty, poskytujeme přizpůsobené rady ohledně kariéry a zobrazujeme cílené inzeráty. Informace z účtu vám také umožňují zobrazovat doporučené nabídky práce na základě vašich zájmů a srovnávat postup vaší kariéry s ostatními osobami v dané profesi.
Zobrazit informace z účtu.

Kdo může zobrazit informace z mého účtu Monster?

Stav viditelnosti určuje, kdo může zobrazit informace z vašeho účtu Monster. Informace z účtu Monster nejsou vaším životopisem, takže je nutné stav viditelnosti zvolit nezávisle na stavu viditelnosti životopisu. Jsou k dispozici následující možnosti:

• Pokud je stav viditelnosti nastavený na hodnotu Důvěrný , uživatelé webu Monster a ostatní osoby na webu mohou zobrazit informace z vašeho účtu, ale vaše kontaktní údaje budou viditelné pouze pro uživatele webu Monster ve vaší síti.

• Pokud stav nastavíte na hodnotu Viditelný, uživatelé webu Monster a ostatní osoby na webu mohou zobrazit informace z vašeho účtu včetně kontaktních údajů.

• Vyberte-li hodnotu Soukromý , nebude vás možné nalézt v žádném síťovém seznamu (jako jsou např. výsledky hledání nabídek práce nebo profily společností). Máte-li existující síť, nebudete se nadále zobrazovat jako kontakt k existujícím kontaktům.

• Můžete také sdílet pouze určité části vašeho účtu a vytvořit si vlastní nastavení stavu viditelnosti. Pro následující části vašeho účtu si můžete vybrat předvolby viditelnosti:

• Kontaktní údaje
• Přehled profesních dovedností
• Zkušenosti
• Vzdělání
• Certifikáty
• Dovednosti
• Členství v organizacích a ocenění
• Zájmy

Tyto části účtu mohou být sdíleny se všemi, s kontakty 1. stupně, s kontakty 2. stupně, nebo s nikým.Pořád se mi ozývá společnost, pro kterou nechci pracovat. Co mám dělat, když nechci, aby mě určitý zaměstnavatel kontaktoval?

Pokud chcete, aby se vám přestal určitý zaměstnavatel ozývat, budete jej o to muset požádat přímo. My sloužíme pouze jako fórum umožňující zaměstnavatelům, aby vás kontaktovali, a neneseme odpovědnost za řízení jejich kontaktu s vámi.

Bude společnost Monster sdělovat zaměstnavatelům, zda mám životopis na webu Monster?

Společnost Monster neodpovídá na dotazy, zda má určitá osoba životopis na webu Monster. Životopisy ve stavu Viditelný však mohou být zobrazeny kýmkoli s přístupem k naší databázi životopisů a zaměstnavatelé mohou být schopni váš životopis vyhledat.

Co se stane, když svůj životopis odstraním? Opravdu zmizí?

Pokud odstraníte životopis, dojde k jeho trvalému odstranění z pracovní databáze společnosti Monster, takže jej již nebude možné načíst. Pokud byl váš životopis viditelný nebo pokud jste jej použili k reakci na určitou nabídku práce, je možné, že si kopii vašeho životopisu uložili zaměstnavatelé, pracovníci náboru či jiné osoby s přístupem k databázi životopisů. V takových případech společnost Monster nenese odpovědnost za uchovávání, užívání či ochranu soukromí životopisů. Pokud svůj účet neodstraníte, můžeme přechovávat jakékoli další informace, které jste nám poskytli.

Co se stane, když zareaguji na nabídku práce prostřednictvím stránek Monster?

Zareagujete-li na nabídku práce prostřednictvím webu Monster, bude zaměstnavateli, který nabídku zveřejnil, zaslán váš životopis a informace o vaší odpovědi na nabídku. Pokud jste při reakci na tuto nabídku práce vytvořili životopis, pro vaše pohodlí uložíme jeho kopii do naší databáze.

Zaměstnavatelé obdrží informace o vaší odpovědi na nabídku práce e-mailem a také do svých složek pro sledování uchazečů na webu Monster. Společnost Monster vám pošle zprávu s informací o tom, že byla vaše odpověď na nabídku práce úspěšně odeslána. Zaměstnavatel si může vybrat, zda vám má být zaslána další zpráva potvrzující přijetí vaší odpovědi. Někteří zaměstnavatelé a pracovníci náboru nemusí na vaši odpověď na nabídku práce zareagovat okamžitě. Po vaší reakci na nabídku práce bude vaše kompletní odpověď na nabídku uvedena na stránce historie odpovědí, kde můžete sledovat její stav.

Poznámka: Někteří zaměstnanci mohou nastavit tlačítko odpovědi na nabídku práce tak, aby vás přesměrovalo přímo na web společnosti. U takových odpovědí na nabídky a u odpovědí, které zasíláte přímo zaměstnavatelům e-mailem, faxem nebo poštou, se záznam o odpovědi nezobrazí na stránce historie odpovědí.

Jakým způsobem mohou zaměstnavatelé využít informace uvedené v mé odpovědi na nabídku práce?

Zaměstnavatelé mohou využít informace uvedené ve vaší odpovědi na nabídku práce k celé řadě účelů souvisejících s náborem zaměstnanců. Mohou vás například kontaktovat s dotazem na stav vaší odpovědi na nabídku práce. Také mohou zadat vaše údaje do vlastní databáze, která umožňuje sledování vaší odpovědi na nabídku práce a procesu náboru, a mohou si vás na základě informací ve vaší odpovědi prověřit.

V čem spočívá program bezpečného přístavu (Safe Harbor)?

Rámec bezpečného přístavu (Safe Harbor) mezi USA a EU a rámec bezpečného přístavu mezi USA a Švýcarskem jsou programy, které byly vyvinuty ve spolupráci s Ministerstvem obchodu USA a umožňují společnostem převádět osobní údaje z členských zemí EU a Švýcarska do USA a naopak. Pokud se chce některá společnost tohoto programu účastnit, musí doložit, že dodržuje zásady ochrany osobních údajů programu bezpečného přístavu týkající se upozornění, volby, dalšího převodu, zabezpečení, integrity dat, přístupu a vynucení.

Účastí v programu bezpečného přístavu společnost Monster dokazuje své úsilí o ochranu soukromí uživatelů v EU, Švýcarsku a USA. Další informace o programu bezpečného přístavu naleznete na webu programu bezpečného přístavu Ministerstva obchodu USA.

V čem spočívá služba hostování soukromých databází životopisů společnosti Monster?

Někteří z našich zákazníků využívají službu hostování soukromých databází životopisů společnosti Monster k ukládání životopisů a spouštění určitých aplikací. Pokud je váš životopis uložen v soukromé databázi životopisů některého z našich zákazníků, vztahují se na vaše údaje zásady a postupy ochrany soukromí daného zákazníka. Společnost Monster nenese odpovědnost za zásady a postupy ochrany soukromí používané jejími zákazníky. Další informace naleznete v zásadách společnosti Monster pro hostování soukromých databází životopisů.

V čem spočívá certifikát Privacy Seal organizace TRUSTe?

Certifikát Privacy Seal organizace TRUSTe představuje doklad naší snahy respektovat vaše rozhodnutí ohledně vašich osobních údajů. Další informace o certifikátu Privacy Seal organizace TRUSTe a společnostech, které jej používají, získáte zde.

Další pomoc

Pokud potřebujete pomoc při řešení dalších problémů, navštivte Centrum nápovědy.
Máte otázku nebo připomínku týkající se ochrany soukromí, na kterou jste nenašli odpověď v často kladených dotazech? Kontaktujte nás.