Skip Nav

Zásady ochrany soukromí

Potřebujete poradit?

Potřebujete pomoci s přihlášením do účtu? Máte další otázky?  Kontaktujte nás prosím zde.

Pro další nápovědu  klikněte sem.

Vaše práva na ochranu osobních údajů – hlavní body zásad ochrany osobních údajů společnosti Monster

Pro více informací o našich procesech v souvislosti s ochranou osobních údajů vám doporučujeme prostudovat si plné znění těchto zásad.

Společnost Monster shromažďuje informace o Vás a využívá tyto informace k tomu, aby vám pomohla k navázání kontaktu se zaměstnavateli a osobami hledajícími zaměstnání a k poskytování dalších služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob shromažďování, využívání, sdílení a zabezpečení vašich osobních údajů a také vaše možnosti volby z hlediska používání, přístupu a oprav vašich osobních údajů. 

Rozsah platnosti těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které shromažďujeme nebo používáme na stránkách a aplikacích vlastněných nebo řízených společností Monster Worldwide, Inc. nebo jejími propojenými společnostmi („Monster“).

Shromažďované informace

 
TRUSTe

Informace o vás shromažďujeme v okamžiku, kdy využíváte služby společnosti Monster. Informace shromažďujeme přímo od vás, například vaše kontaktní údaje, životopis a informace v profilu. Dále o vás automaticky shromažďujeme informace, jako jsou např. způsob používání a komunikace se společností Monster, vaše demografické údaje a informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Informace o vás z veřejně dostupných webových stránek můžeme shromažďovat nebo je využívat bez ohledu na to, zda u nás máte založen uživatelský účet. Máte právo podat námitku proti shromážděným informacím nebo požadovat jejich odstraněním. Nemůžeme však zaručit, že později nebudeme shromažďovat z veřejně dostupných webových stránek další informace týkající se vaší osoby.

Dále můžeme získat informace o vás od třetích osob pro další přizpůsobení a zdokonalení služby poskytované vám prostřednictvím našich stránek.

Jak používáme informace

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k poskytování námi nabízených produktů a služeb, k odpovědím na vaše dotazy a k provozu a vylepšování našich stránek a aplikací. Naše služby zahrnují zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam na stránkách společnosti Monster nebo dalších stránkách, se kterými máme obchodní vztah. Vaše údaje můžeme použít ke kontaktování ohledně aktualizací aplikací společnosti Monster, provádění průzkumů nebo poskytování informačních sdělení a sdělení souvisejících se službou, včetně důležitých aktualizací zabezpečení.

K informacím, které sdílíte ve veřejně dostupném webovém prostoru společnosti Monster nebo zpřístupníte v databázi životopisů a profilů, mohou mít přístup subjekty na celém světě, které je mohou také používat a ukládat. Usilujeme o zajištění bezpečného prostředí tím, že přístup do naší databáze umožňujeme pouze oprávněným uživatelům, nemůžeme však zaručit, že k nim nezískají přístup neoprávněné osoby. Také nemůžeme ovlivnit způsob, jímž oprávnění uživatelé ukládají nebo přenášejí informace, které nám poskytujete, nedoporučujeme vám proto poskytovat společnosti Monster citlivé údaje.

Jak sdílíme informace

Bez vašeho souhlasu neposkytujeme vaše kontaktní údaje třetím osobám pro jejich účely přímého marketingu.

Pokud se ucházíte o pracovní příležitost, poskytnete své kontaktní údaje projevením zájmu o pracovní příležitost nebo odpovíte na zprávu od zaměstnavatele, jsme oprávněni sdílet tyto údaje s daným zaměstnavatelem a kontaktovat vás pro účely související se zaměstnáním.

Vaše údaje sdílíme se třetími osobami, které s námi spolupracují při poskytování našich produktů a služeb. Tyto třetí strany nesmí využívat vaše údaje k jiným účelů.

V případě vašeho souhlasu můžeme sdílet informace se třetími osobami. Vaše údaje můžeme použít např. k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně produktů nebo služeb poskytovaných společností Monster nebo jejích propojených osob. Pokud k tomu vydáte souhlas, můžeme poskytnout vaše informace třetím osobám, které vás mohou kontaktovat ohledně jejich produktů nebo služeb. Své kontaktní preference můžete změnit úpravou nastavení oznámení.

Informace, které získáme z jiných webových stránek, jsme oprávněni zpřístupnit třetím osobám.

Zveřejňujeme informace, které jsme povinni zveřejnit ze zákona.

Můžeme zveřejňovat a postupovat informace třetí osobě, která získá některé či všechny obchodní jednotky společnosti Monster.

Přístup k vašim osobním údajům

Vaše údaje ukládáme takovým způsobem, abychom vám zajistili efektivnější, praktičtější a kvalitnější komunikaci se společností Monster. Svůj životopis nebo profil můžete kdykoliv otevřít, zkontrolovat, opravit, aktualizovat nebo odstranit přihlášením se do svého účtu. Pokud nemáte účet nebo pokud se domníváte, že nám byly jinou osobou poskytnuty vaše kontaktní údaje, kontaktujte nás.

Pokud odstraníte své osobní údaje, uložíme protokoly a neosobní údaje o vaší činnosti ve společnosti Monster. Dále pro naše interní potřeby v souvislosti s auditem a evidencí záznamů ukládáme archivní kopie vašich údajů, které nejsou osobními údaji a které nejsou na Internetu dostupné vám ani třetím osobám. Pokud k vaším osobním informacím měly dříve přístup jiné osoby využívající aplikace společnost Monster, nedokážeme odstranit tyto informace z jejich systémů.

Další informace

Služby společnosti Monster nejsou určeny dětem mladším 13 let.

Jsme členy tzv. Privacy Shield Framework  pro ochranu osobních údajů přenášených mezi EU a USA, který je podrobněji popsán v plném znění zásad ochrany osobních údajů společnosti Monster.

Soubory cookies používáme k přizpůsobení a maximální kvalitě online služeb poskytovaných společností Monster. Soubory cookies můžete vypnout; můžete tím však omezit používání některých dalších možností nebo funkcí na našich stránkách nebo aplikacích.

Pro informace o způsobu, jak se chránit online, navštivte Centrum zabezpečení.

Mobilní aplikace

Společnost Monster nabízí několik mobilních aplikací, včetně aplikace Monster a aplikace Jobr. Společnost Monster shromažďuje a využívá informace o vás v souladu se zásadami ochrany osobních údajů v plném znění, včetně kapitol týkajících se každé konkrétní aplikace.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností či připomínek v souvislosti s našimi postupy ochrany osobních údajů nebo naší účasti v iniciativě Privacy Shield Framework  přenášených mezi EU a USA nás můžete kontaktovat online nebo nám napsat na adresu. Můžete nám také napsat na adresu:

Monster Worldwide CZ
Rohanské nábřeží 670/19
186 00 Praha 8
Česká republika

V případě jakýchkoliv nevyřešených nejasností či pokud se domníváte, že jsme se dostatečně nezabývali vašimi podněty souvisejícími s používáním a ochranou osobních údajů, se prosím obraťte na externího mediátora pro mimosoudní řešení sporů se sídlem v USA (služba je poskytována zdarma) na stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Uživatelé z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska jsou oprávněni podat stížnost k orgánu vykonávajícímu dohled nad dodržováním ochrany údajů ve své zemi, pokud se domnívají, že jsme se dostatečně nezabývali jejich dotazy nebo připomínkám.

Našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Monster Worldwide CZ,
Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Praha 8
Česká republika.