Skip Nav

Úplné prohlášení o ochraně soukromí

Potřebujete poradit?

Potřebujete pomoci s přihlášením do účtu? Máte další otázky?  Kontaktujte nás prosím zde.

Vaše práva na ochranu osobních údajů - zásady společnosti Monster pro ochranu osobních údajů

Přehled zásad ochrany osobních údajů společnosti Monster si můžete přečíst na stránce Zásady společnosti Monster pro ochranu osobních údajů.

Společnost Monster je zavázána k ochraně osobních údajů našich uživatelů a usiluje o zajištění bezpečnosti svých uživatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob shromažďování, využívání, sdílení a zabezpečení vašich osobních údajů a také vaše možnosti volby z hlediska používání, přístupu a oprav vašich osobních údajů.

Používáním této stránky nebo aplikace souhlasíte se shromažďováním, používáním a přenosem vašich osobních údajů způsoby uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas s těmito zásadami můžete odvolat. Chcete-li odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás, prosím. Pokud odvoláte svůj souhlas, váš účet a profilové informace budou z naší webové stránky odstraněny.

Informace shromažďované na našich stránkách a aplikacích jsou ukládány ve Spojených státech. Z tohoto důvodu mohou vaše údaje podléhat zákonům USA.


TRUSTe

Rozsah platnosti těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které shromažďujeme nebo používáme na stránkách a aplikacích vlastněných nebo řízených společností Monster Worldwide, Inc. nebo jejími propojenými společnostmi („Monster“). Propojené společnosti jsou subjekty, které ovládají společnost Monster Worldwide, Inc. nebo jsou jí ovládány či jsou společně se společností Monster ovládány jiným subjektem.

Shromažďované informace

Informace o vás shromažďujeme v okamžiku, kdy využíváte naše stránky a aplikace. Tyto informace přijímáme a ukládáme tehdy, pokud je zadáte na našich webových stránkách, zašlete nám je nebo nám je poskytnete jiným způsobem.

Informace shromažďujeme tehdy, pokud se nám je rozhodnete poskytnout. To znamená:

 • Kontaktní informace jsou jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo;
 • Váš životopis včetně pracovních zkušeností;
 • Informace používané při ucházení se o práci na stránkách Monster;
 • Informace importované vámi prostřednictvím aplikací třetích osob;
 • Informace, které jsou nám vámi poskytnuty v okamžiku, kdy kontaktujete Monster;
 • Číslo kreditní karty a fakturační údaje (u služeb vyžadujících platby);
 • Vaše rasa, etnická příslušnost nebo pohlaví, pokud se rozhodnete tyto údaje uvést. Někteří zaměstnanci jsou ze zákona povinni shromažďovat tyto informace na základě dobrovolného poskytnutí;
 • Informace o vaší podnikatelské činnosti, například název společnosti, velikost společnosti a typ podnikání.

Tyto informace můžete opravit nebo odstranit prostřednictvím přístupu k nastavení svého účtu. Vámi poskytnuté informace shromažďujeme také následujícími způsoby:

Systém jednotného přihlášení: Pokud se rozhodnete přihlásit se na stránky společnosti Monster prostřednictvím Facebooku nebo podobných webových služeb, budeme importovat požadované informace z vašeho účtu a zařadíme je do vašeho profilu.

Doplňující informace: Můžeme od vás shromažďovat také osobní údaje o jiných osobách. Pokud se například rozhodnete využít naší služby sdílení obsahu stránky s přítelem, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele. Vašemu příteli automaticky zašleme jednorázový e-mail s výzvou k návštěvě této webové stránky. Tyto informace dočasně ukládáme výhradně pro účely zaslání tohoto jednorázového e-mailu.

 

Informace, které o vás shromažďujeme od třetích osob

Pokud se nacházíte ve Spojených státech, můžeme informace o vás získávat z veřejně přístupných stránek. Tyto informace můžeme využívat k vytvoření profilu i tehdy, když u nás nemáte účet, nebo je můžeme připojit ke stávajícímu profilu, který u nás již máte vytvořen. Bude vám umožněno vznést námitku proti shromážděným informacím souvisejícím s vaší osobou a požadovat jejich odstranění tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Nemůžeme však zaručit, že později nebudeme shromažďovat z veřejně dostupných webových stránek další informace týkající se vaší osoby. 

Jak informace používáme

Shromažďované informace používáme k poskytování našich služeb, k odpovědím, k provozu a zlepšování našich stránek a aplikací a zvyšování jejich kvality z hlediska uživatelů.

Tyto informace používáme s vaším souhlasem tak, jak je v něm uvedeno v okamžiku získání tohoto vašeho souhlasu. To zahrnuje vytvoření účtu a nahrání životopisu.

Osobní údaje využíváme pro naše oprávněné zájmy, a to:

 • za účelem provozování služeb společnosti Monster;
 • ke kontaktu a komunikaci, pokud jsme vámi kontaktování;
 • za účelem analýzy, zdokonalení a optimalizace služeb společnosti Monster;
 • za účelem zabezpečení služeb společnosti Monster a ochrany práv uživatelů a dalších osob; a
 • k prosazování dodržování podmínek služeb poskytovaných společností Monster a k tomu, abychom dokázali zabránit podvodnému jednání a zneužívání systémů společnosti Monster.

 

 

Registrací na stránkách společnosti Monster, správou svého profilu, veřejným uváděním informací nebo udělením souhlasu v případě možnosti volby nám poskytujete souhlas s využíváním vašich údajů následujícími způsoby:

K tomu, abychom vám mohli poskytovat služby
, např:

 • vytvořit vám uživatelský účet u společnosti Monster, včetně životopisu, který vytvoříte nebo nahrajete na náš server;
 • umožnit vám vyhledávat pracovní příležitosti a sdílet je s jinými osobami;
 • umožnit vám ucházet se u nás o pracovní příležitosti;
 • přidávat údaje shromážděné z veřejných webových stránek na váš profil, pokud se nacházíte v USA;
 • pomoci potenciálním zaměstnavatelům vyhledat váš profil a spojit se s vámi;
 • k realizaci nákupů;
 • k tomu, abychom vám umožnili nás kontaktovat a abychom poté mohli my kontaktovat vás;
 • zobrazovat cílené zprávy zaměstnavatelů v souvislosti s náborem zaměstnanců;
 • kontaktovat vás za účelem poskytování sdělení souvisejících se službou, včetně aktualizací zabezpečení;
 • poskytovat zaměstnavatelům informace o vás a vašich potenciálních zájmech o pracovní nabídky;
 • poskytovat produkty a služby zákazníkům zaměstnavatelů k dokončení procesu náboru a najímání zaměstnanců;

Pro marketingové účely

 • k poskytování přizpůsobeného, cíleného nebo na základě polohy založeného obsahu, služeb a reklamy od nás a třetích stran;
 • abychom vám mohli zasílat upozornění na pracovní příležitosti, newslettery, poradenství v souvislosti s profesní kariérou nebo jiná marketingová sdělení, s jejichž zasíláním jste vyjádřili souhlas;
 • informovat vás o dalších dostupných produktech nebo službách od společnosti Monster nebo jejích propojených osob;
 • k provádění anket, reklamních akcí a soutěží a ke zveřejňování jejich výsledků;

Pro zvýšení kvality našich služeb

 • k poskytování přístupu vyhledávacích nástrojů k veřejně dostupným informacím;
 • k analyzování a generování interních zpráv v souvislosti s využíváním našich stránek a aplikací;
 • abychom mohli sledovat, která pracovní místa vyhledáváte, prohlížíte si je nebo se o ně ucházíte;

Pro účely zabezpečení a zamezení podvodnému jednání

 • ke zjišťování, prošetřování a zamezení činností, které mohou porušovat naše zásady nebo jsou v rozporu se zákonem; a
 • k předkládání návrhů a odvozování souvislostí, které se vás mohou týkat. Například můžeme doporučovat osoby, které můžete znát, nebo další pracovní pozice, produkty či služby, o které byste mohli mít zájem. Dále, pokud se identifikujete jako „Paní“, budeme předpokládat, že jste žena. 

Některé z našich produktů a služeb, například  databáze životopisů a profilů a vyhledávání na sociálních sítích, umožňují třetím osobám sledovat vaše osobní údaje a kontaktovat vás.

Informace, které jsou vámi uvedeny ve veřejném prostoru či v aplikacích společnosti Monster nebo uveřejněny v databázi životopisů a profilů, jsou dostupné jiným osobám a mohou být jimi používány a ukládány kdekoliv na světě, včetně osob v zemích, které nemusí být vázány právní úpravou zaručující odpovídající ochranu osobních údajů, která je zajištěna v zemi všeho pobytu. Přestože společnost Monster činí opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem či nevhodným využíváním, nekontroluje tyto třetí strany a neodpovídá za jejich využívání údajů, které jste nám poskytli. Z tohoto důvodu vám nedoporučujeme uvádět citlivé údaje nebo jiné informace, které si nepřejete zveřejnit, na jakékoliv stránce či aplikaci společnosti Monster nebo na veřejně přístupných webových stránkách.

Naše služby zahrnují online zobrazování přizpůsobených produktů, obsahu a reklam týkajících se vašich profesních zkušeností a zájmů v souvislosti s pracovní kariérou. Data o vás využíváme k tomu, abychom zjistili, zda můžete mít zájem o pracovní příležitosti, produkty nebo služby konkrétní třetí osoby. Cílené reklamy vám zobrazujeme online. Tyto reklamy jsou cíleny na základě informací, které o vás shromažďujeme, a na základě informací, které o vás získáváme od třetích osob, včetně veřejně přístupných webových stránek a poskytovatelů dat. Zkontrolujte si prosím nastavení oznámení ve vašem účtu, kde můžete přizpůsobit rozsah přijímaných oznámení, a stránku „O našich reklamách“ v našem centru ochrany osobních údajů, kde získáte bližší informace o cílených reklamách.

Jak sdílíme informace

Poskytujeme vám platformu, kde můžete zveřejňovat informace o vás, abychom maximálně zvýšili vaše kariérní příležitosti. Námi shromažďované informace mohou být sdíleny se třetími osobami následujících kategorií: 

 • Společnosti spadající do skupiny Monster na celém světě;
 • Zaměstnavatelé, pokud umožníte, aby byl váš životopis vyhledatelný nebo pokud se ucházíte o zaměstnání;
 • Jiné společnosti pověřené poskytováním služeb jménem společnosti Monster , včetně poskytovatele našeho ATS systému společnosti Gr8 People;
 • Jiné třetí osoby, vyžaduje-li to zákon;
 • Jiné třetí osoby, pokud vydáte souhlas k tomuto sdílení, např. pro účely služby sestavování profesního životopisu;
 • Společnosti skupiny Alma Media, která je náš společný správce osobních údajů ve Finsku a České republice, pokud si vytvoříte uživatelský účet na stránce společnosti Monster ve Finsku nebo v České republice.

1. Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby. Mezi takové příklady patří například hostování našich webových serverů, včetně ukládání databáze životopisů, rozbory dat, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kreditní kartou a poskytování zákaznických služeb. Tyto společnosti budou mít přístup k vašim osobním údajům v míře nezbytné k tomu, aby mohly plnit své úkoly, ale nebudou moci tato data používat k jinému účelu. Odpovědnost za informace sdílené touto cestou zůstává na nás.

2. Pokud k tomu dáte souhlas, můžeme poskytnout údaje třetím stranám. Například:

(a) Pokud umožníte vyhledávání svého životopisu nebo pokud shromáždíme informace, které jste zpřístupnili na veřejné webové stránce, pak budou k vašim údajům získají přístup všechny strany, které mají přístup k našim produktům databáze životopisů a profilů.

(b) Pokud se přihlásíte k odběru informací o příležitostech, produktech nebo službách třetích stran, poskytneme vaše kontaktní údaje těmto třetím stranám, aby vás mohly kontaktovat.

(c) Pokud jste se dříve rozhodli přijímat zpravodaje, komerční e-maily nebo další sdělení od společnosti Monster nebo třetích stran, ale následně jste změnili názor, můžete se odhlásit z odběru těchto zpráv aktualizací vašeho nastavení e-mailu na svém profilovém účtu nebo pomocí mechanismu „odhlášení“, který je součástí sdělení.

Reagováním na nabídku práce, poskytnutím kontaktních informací k vyjádření zájmu o nabídku práce nebo odpovědí na zprávu od zaměstnavatele dáváte souhlas k poskytnutí vašich informací tomuto zaměstnavateli.

Také sdílíme sloučené informace (včetně dat o poloze) o návštěvnících stránek a aplikací společnosti Monster s třetími stranami, které vám poskytují online reklamu. Můžeme také shromažďovat data týkající se vaší kvalifikace, vzdělání, věku, úrovně zkušeností nebo jiné údaje podstatné pro hledání pracovních pozic. Tyto shromážděné údaje nelze použít k osobní identifikaci uživatelů a mohou být zpřístupněny zaměstnavatelům, dalším uchazečům o zaměstnání nebo členům komunity. Vytvoříme-li společnou stránku s jinou společností, budou informace uchovávány oběma společnostmi a budou předmětem zásad ochrany osobních údajů obou společností, které budou publikovány na společných stránkách.

3. Třetím stranám můžeme poskytnout informace, které jsme o vás shromáždili z jiných webových stránek.

4. Po zvážení vašich zájmů v oblasti ochrany soukromí a dalších faktorů informace zveřejňujeme, pokud je to nařízeno zákonem nebo dle vlastního uvážení po obdržení žádosti od některého vládního subjektu nebo pokud to považujeme za nutné z důvodu: (a) vyhovění právním požadavkům nebo požadavkům soudního řízení, (b) ochrany práv nebo majetku naší společnosti nebo jejích přidružených společností, (c) vyšetření podvodu, zabránění zločinu nebo ochrany národní bezpečnosti nebo (d) ochrany osobního bezpečí uživatelů nebo veřejnosti.

5. Můžeme zveřejňovat a přenášet vaše osobní údaje třetí straně, která získá jakékoliv nebo všechny obchodní jednotky společnosti Monster, ať už toto získání proběhne pomocí sloučení, konsolidace nebo zakoupení všech podstatných částí našeho majetku. Navíc, v případě že se společnost Monster dostane do insolvenčního řízení, budou tyto informace součástí transakce schválené soudem. Na prodej celého nebo podstatné části našeho podnikání třetí straně budete upozorněni e-mailem nebo pomocí jasně viditelného oznámení na stránkách.

6. Vaše údaje můžeme zveřejnit a převést třetí straně, která provede akvizici všech obchodních jednotek společnosti Monster nebo jen některých z nich, ať už k tomu dojde formou fúze, konsolidace nebo koupě veškerého našeho majetku nebo jeho podstatné části. Dále pokud se společnost Monster dostane do insolvenčního řízení, budou tyto údaje zlikvidovány v transakci schválené soudem. Na prodej naší společnosti třetí straně, ať už vcelku, nebo jen její části, budete upozorněni e-mailem nebo viditelným oznámením umístěným na webu.

Soubory cookie a online reklamy

Soubory cookie: Společnost Monster a její partneři využívají soubory cookie nebo podobné technologie k analýze trendů, správě webových stránek, sledování pohybů uživatelů na webových stránkách a shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně jako celku. Soubory umožňují přizpůsobení a vylepšení vašeho uživatelského online rozhraní a zpříjemnění času stráveného online, například uložení předvoleb uživatele, vylepšení výsledků vyhledávání, výběr reklam a sledování uživatelských trendů. Soubor cookie je textový soubor uložený ve vašem počítači. Do souborů cookie se ukládají informace, které používáme k provozu našich stránek. Tyto soubory neumožňují spuštění žádného kódu a neobsahují viry. Naše soubory cookie nemůže číst nikdo kromě nás. Soubory cookie můžete ovládat na úrovni vašeho prohlížeče, ale pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, může dojít k omezení možnosti využití některých funkcí či vlastností našich webových stránek či služeb.

Pomocí souborů cookie zajišťujeme kvalitnější práci na našich stránkách. Využíváme následující typy souborů cookie:

 • Zabezpečení: Tyto soubory cookies nám umožňují zabezpečit přístup k vašemu účtu.
 • Preference: Tyto soubory cookies jsou používány k ukládání preferencí, například volby jazyka a zobrazení výsledků vyhledávání pracovních příležitostí.
 • Analytika: Sledujeme strukturu datových přenosů, abychom dokázali identifikovat oblíbený obsah a potenciální problémy.
 • Funkce: Sledujeme, jaké pracovní pozice vyhledáváte, zobrazujete a o něž se ucházíte, abychom vám mohli zobrazit více podobných pracovních pozic. Soubory cookies využíváme také k rozdělení některých uživatelů do testovacích skupin k testování nových funkcí.
 • Reklama: Využíváme neidentifikovatelné informace o vás k zobrazení reklamy na stránkách Monster nebo na stránkách třetích osob.

Některé soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem počítači i po opuštění naší stránky. Zabezpečovací soubory cookies zůstávají uloženy 60 dní po vaší poslední návštěvě. Soubory cookies související s odpověďmi v anketách zůstávají uloženy 90 dnů a soubory cookies společnosti Monster týkající se reklam a oznámení stránek zůstanou uloženy až dva roky, pokud se je nerozhodnete smazat.

Dále umožňujeme dalším společnostem, aby vám zobrazovaly reklamy, pokud právě používáte naše stránky a aplikace. V takovém případě mohou tyto společnosti zobrazovat, upravovat nebo nastavit vlastní soubory cookies stejným způsobem, jako kdybyste žádali o přístup na webovou stránku z jejich stránek. Soubory cookies umístěné těmito třetími osobami mohou zůstat uloženy ve vašem počítači po opuštění naší stránky po dobu až 20 let, pokud se je nerozhodnete odstranit.

Společnost Monster využívá také webové majáky (někdy nazývané pixely) a JavaScript. Jakmile otevřete e-mail od společnosti Monster, může nám být odesláno potvrzení, že váš počítač podporuje tento typ programu. 

Společnost Monster využívá „flash cookies“, známé také jako „místně sdílené objekty“, sloužící k uložení nastavení video přehrávače a pro účely zabezpečení. Nastavení Flash cookies si také můžete upravit ve vašem zařízení.

Zrušení souhlasu s poskytováním reklam: Společnost Monster využívá služeb některých třetích osob, které jí poskytují služby analýz a řízení reklam, jako jsou DoubleClickAtlas SolutionsAdobe. Soubory cookies třetích osob můžete odmítnout nastavením prohlížeče tak, aby nepovoloval soubory cookies. Pokud si nepřejete povolit, aby byly údaje o vašem používání našich stránek shromažďovány a analyzovány službou Adobe Analytics nebo aby je Adobe používalo k vytváření dynamického obsahu přizpůsobeného vašim zájmům, můžete se odhlásit z používání Adobe na stránce https://www.adobe.com/privacy.html. Internetové stránky společnosti Monster nereagují na signál „nesledovat“ z webového prohlížeče. Kliknutím zde na seznam třetích osob zveřejňujících reklamy na stránce Monster.com si můžete zobrazit seznam mnoha společností, s nimiž společnost Monster spolupracuje v souvislosti s poskytováním reklam přizpůsobených příjemcům. Můžete zrušit souhlas s přijímáním cílených reklam od společností, s nimiž společnost Monster spolupracuje, nebo pokud se nacházíte v EU, a od společností účastnících se iniciativy Network Advertising Initiative - NAI.

Soubory cookies využíváme také ve spojení s naší reklamní sítí pracovních příležitostí („CAN“). Soubory cookies v rámci CAN slouží ke zobrazení příslušných reklam pracovních pozic vaší osobě na stránkách Monster a dalších stránkách. Přijímání souborů cookies v rámci CAN můžete zrušit zde: http://can.monster.com/cookie-technology.aspx. I nadále vám však bude zobrazována standardní reklama.

Pokud odstraníte soubory cookies z prohlížeče, bude odstraněn i váš soubor cookies o odhlášení. Dále, pokud změníte počítač nebo webový prohlížeč, budete muset znovu zrušit přijímání cookies.

Nástroje sociálních sítí

Naše stránky obsahují funkce sociálních sítí, například tlačítko „To se mi líbí“ sítě Facebook, a widgety, například tlačítko „Sdílet“. Vaše komunikace s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je jejich poskytovatelem. 

Důležitá poznámka o vašem životopisu

Pokud vytvoříte nebo uložíte životopis, uložíme jej do naší databáze životopisů a profilů ve Spojených státech. Stav svého životopisu můžete ovládat nastavením na viditelný, omezený nebo soukromý. Viditelné a omezené životopisy může zobrazit kdokoliv s přístupem do naší databáze životopisů a profilů. Nemůžeme kontrolovat ukládání, využívání nebo ochranu osobních údajů životopisů, které byly zobrazeny nebo staženy dalšími uživateli.

Soukromé životopisy nebudou viditelné v naší databázi životopisů a profilů, informace o vás získané z veřejných webových stránek však mohou být viditelné. K online žádosti o pracovní pozici můžete stále využít soukromý životopis. Pokud se ucházíte o zaměstnání podáním vlastního životopisu, bude tento životopis předán danému zaměstnavateli, který si může ponechat jeho kopii.

Snažíme se omezit přístup do naší databáze životopisů a profilů pouze pro legitimní uživatele, nemůžeme však zaručit, že přístup k této databázi nezískají i další osoby. Jakmile byl váš životopis zveřejněn, společnost Monster není schopna jej získat od třetích stran zpět. Z tohoto důvodu nedoporučujeme uvádět citlivé údaje, osobnostní profily nebo další informace, které si nepřejete zveřejnit ve svém životopisu či profilu.

Pokud váš životopis obsahuje údaje o referencích, jste povinni zajistit, aby byla daná osoba informována o tom, že jste přeposlali její údaje, a musí vám k tomu poskytnout písemný souhlas.

Životopisy, které nám poskytnete, nesmí obsahovat citlivé údaje o vašem (i) rasovém nebo etnickém původu, (ii) politických názorech, (iii) filozofických nebo náboženských názorech (iv), členství v odborech nebo politické straně, (v) fyzickém nebo duševním zdraví nebo biometrické údaje či genetickou informaci (vi), závislosti nebo sexuální orientaci, (vii) spáchání trestných činů nebo řízení vedených proti vám a o souvisejících trestech nebo pokutách, (viii) spáchání protiprávního nebo nevhodného jednání a s tím souvisejících pokutách, (ix) či jakékoliv číslo sociálního zabezpečení nebo číslo občanského průkazu. Pokud váš životopis nebo profil obsahují tyto informace, pak  tak činíte na vlastní riziko.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich ukládání

Uchovávání údajů: Jelikož je vaše pracovní kariéra celoživotní proces, ukládáme všechny shromážděné informace o vás ve snaze o zefektivnění, zjednodušení a zlepšení praktičnosti opakovaného používání našich stránek, dokud nezměníte nebo neodstraníte své osobní údaje, jak je popsáno níže. Vaše osobní údaje jsme oprávněni uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní nebo dokud to bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, dodrželi naše právní závazky, k řešení sporů a vymáhání splnění uzavřených smluv.

Pokud se nacházíte v Evropské unii a nepřihlásíte se k vašemu účtu nebo neprovedete jakoukoliv interakci v souvislosti s našimi službami po dobu delší než pět let, platnost vašeho uživatelského účtu tím skončí a bude naplánováno jeho odstranění z našich internetových stránek. Účty, jejichž platnost skončila, jsou pravidelně odstraňovány. Pokud váš účet obsahuje životopis, obdržíte od nás e-mail, než váš životopis tímto způsobem smažeme.

Přístup k vašim osobním údajům: Společnost Monster vám na vyžádání poskytne přístup k informacím, které jsou námi vedeny v souvislosti s vaší osobou. Svůj životopis či profil můžete kdykoliv otevřít, aktualizovat nebo odstranit. Postup je následující: přihlaste se do svého účtu, přejděte na svůj životopis nebo profil a proveďte požadované změny. Pokud nemáte účet nebo pokud se domníváte, že nám byly poskytnuty vaše kontaktní údaje jinou osobou, kontaktujte nás. Máte také právo na přenositelnost dat a právo požadovat, aby společnost Monster omezila zpracování vašich osobních údajů.

Zpřístupnění, oprava, aktualizace nebo odstranění osobních údajů může být společností Monster zamítnuto nebo omezeno, pokud by tyto úkony porušovaly práva dalších osob a/nebo je jinak stanoveno zákonem.

Pokud si přejete zcela odstranit informace o svém účtu, kontaktujte nás. Zašleme vám e-mail s potvrzením, že vaše osobní údaje byly odstraněny. Vaše osobní údaje jsme oprávněni uchovávat i poté, co zrušíte svůj uživatelský účet, pokud je to z oprávněných důvodů nezbytné pro splnění našich zákonem stanovených povinností (včetně požadavků v souvislosti s trestním řízením), splnění regulačních předpisů, řešení sporů, prošetřování narušení zabezpečení, ochrany proti podvodnému jednání a zneužití, vynucování plnění naší uživatelské smlouvy nebo ke splnění vašeho požadavku na „zrušení odběru“ našich sdělení. Po zrušení vašeho účtu si nadále ponecháme anonymizované informace.

Na žádosti o přístup k informacím odpovíme v přiměřeném termínu. Budeme-li potřebovat více času k zajištění přístupu k vaším informacím, potvrdíme přijetí vaší žádosti v přiměřeném termínu a neprodleně vám odpovíme ve stanovené lhůtě v souladu s platnými zákony.

Někteří zákazníci společnosti Monster ukládají své databáze životopisů na serverech společnosti Monster. Společnost Monster působí v těchto případech jako zpracovatel osobních údajů. Přejete-li si získat přístup, zkontrolovat nebo opravit své osobní údaje, musíte v takovém případě kontaktovat přímo našeho klienta (vašeho potenciálního nebo stávajícího zaměstnavatele). Podle našich možností budeme s našimi zákazníky spolupracovat a poskytneme součinnost při odpovědích na takovou žádost. Pro další informace o databázích soukromých životopisů klikněte prosím zde.

Zabezpečení

Za utajení svého uživatelského jména a hesla odpovídáte vy.

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležité. Naše společnost využívá řadu zabezpečovacích nástrojů k ochraně osobních údajů, které jsme od Vás získali při přenosu údajů i při jejich získání. Společnost Monster využívá vhodná opatření k zabezpečení vašich osobních údajů proti náhodné ztrátě a neoprávněnému přístupu, používání, změně nebo vyzrazení. Další informace o provádění bezpečného vyhledání pracovních příležitostí naleznete v našem Bezpečnostním centru.

Vezměte prosím na vědomí, že životopisy a profily mohou být monitorovány vaším aktuálním zaměstnavatelem.

Pokud vystavíte společnosti Monster online objednávku, údaje z vaší kreditní karty jsou šifrovány pomocí standardního šifrování formou běžnou v této oblasti.

Děti

Služba Monster není určena pro děti a ani vědomě neshromažďujeme informace od dětí mladších 13 let. 

Mezinárodní přenosy osobních údajů:

EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield: Společnost Monster Worldwide, Inc. (“Monster”) splňuje a osvědčila, že dodržuje podmínky rámců EU-US Privacy Shield Framework a Swiss-US Privacy Shield Framework. Monster se zavázal nakládat se všemi osobními údaji přijatými od členských zemí EU a Spojeném království, a Švýcarska, v závislosti na obou rámcích Privacy Shield Framework, dle použitelných zásad těchto rámců. Další informace o programu Privacy Shield Framework naleznete na webu Ministerstva obchodu Spojených států amerických: https://www.privacyshield.gov/list.

Monster nese zodpovědnost za zpracovávání přijatých osobních údajů dle rámců Privacy Shield Framework a následně je předává třetí straně, která vystupuje jako agent působící jeho jménem. Monster splňuje principy Privacy Shield pro všechny následné přenosy osobních údajů z EU a Spojeném království, a Švýcarska, včetně následného přenosu ustanovení o odpovědnosti.

Ve věci přijatých nebo předávaných osobních údajů spadajících pod rámce Privacy Shield Frameworks Monster podléhá regulační pravomoci Federální obchodní komise USA. V určitých situacích může být společnost Monster vyzvána k vydání osobních údajů z důvodu oprávněných žádostí státních orgánů, jakož i z důvodů souvisejících s bezpečností státu nebo uplatňováním práva. 

V případě jakýchkoliv nevyřešených nejasností, či pokud se domníváte, že jsme se dostatečně nezabývali vašimi podněty souvisejícími s používáním a ochranou osobních údajů, se prosím obraťte na externího mediátora pro mimosoudní řešení sporů se sídlem v USA (služba je poskytována zdarma) na stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou uvedeny na webových stránkách Privacy Shield Framework, můžete v případě, že byly vyčerpány všechny ostatní způsoby k řešení sporu, předat spor k řešení rozhodčím soudem.

Standardní smluvní ustanovení: Společnost Monster také přenáší osobní údaje z EU do USA v souladu se standardními smluvními ustanoveními.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny v našich postupech nakládání s informacemi. V případě provedení jakýchkoliv podstatných změn z naší strany vás na tuto skutečnost upozorníme e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo oznámením na této webové stránce před účinností těchto změn. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku a sledovat nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje

Vaše údaje jsou poskytovány společnosti Monster Career CZ s.r.o. a jsou uchovávány a uloženy v databázi na serverech nacházejících se ve Spojených státech. Společnost Monster Career CZ s.r.o. se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7  170 00 Česká republika, je právnickou osobou stanovící účely a prostředky zpracovávání informací shromážděných stránkami a aplikacemi společnosti Monster a je osobou spravující veškeré údaje, které od vás společnost Monster obdrží. Společnost Monster Career CZ s.r.o. je také správcem osobních údajů uložených na této internetové stránce.

V případě jakýchkoliv dotazů či námitek v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů nás kdykoliv kontaktujte online nebo písemně na adrese:

Monster Worldwide CZ
Rohanské nábřeží 670/19
186 00 Praha 8
Česká republika

V případě jakýchkoliv nevyřešených nejasností, či pokud se domníváte, že jsme se dostatečně nezabývali vašimi podněty souvisejícími s používáním a ochranou osobních údajů, se prosím obraťte na externího mediátora pro mimosoudní řešení sporů se sídlem v USA (služba je poskytována zdarma) na stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Uživatelé z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska jsou oprávněni podat stížnost k orgánu vykonávajícímu dohled nad dodržováním ochrany údajů ve své zemi.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pro oblast Evropy můžete kontaktovat na adrese Monster Worldwide CZ, Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Dodatečné informace o ochraně soukromí pro mobilní aplikaci společnosti Monster

Vedle výše uvedených postupů zpracování osobních údajů se následující sekce vztahuje na shromažďování a používání údajů společností Monster, které jsou shromažďované prostřednictvím aplikace Jobr společnosti Monster. Při využívání aplikace Jobr o vás může společnost Monster shromažďovat informace následujícími způsoby:

 • Aplikace Jobr zobrazuje nabídku pracovních pozic získaných z webových stránek třetí strany. Budete-li reagovat na některou z těchto pracovních pozic, zašle Jobr vaše údaje na danou webovou stránku a tato stránka je může využít k vytvoření vašeho účtu.
 • Jobr může využít vaši e-mailovou adresu k zasílání e-mailů s nabídkami pracovních pozic.
 • Jobr od vás může získat telefonní číslo za účelem odeslání textové zprávy s odkazem na stažení aplikace Jobr. Souhlasíte, že vlastníte poskytnuté číslo a že nebudete považovat službu Jobr zodpovědnou za poplatky za textové zprávy.
 • Aplikace Jobr může shromažďovat informace o vašich kontaktech, pokud se je rozhodnete poskytnout. Jobr může dané informace využít k odeslání pozvánek služby Jobr vašim kontaktům.

Aktualizace platí od 14. listopad 2018.