Hlavní stránka / Management / Vztahy mezi zaměstnanci / Dobré vztahy s kolegy prodlužují život

Dobré vztahy s kolegy prodlužují život

Dobré vztahy s kolegy prodlužují život

Vycházíme-li dobře s kolegy, má to pozitivní vliv nejen na naši kariéru a spokojenost s prací, ale může nám to i prodloužit život. Tvrdí to alespoň výzkumníci z izraelské Tel Aviv University, jejichž studii s názvem Work-Based Predictors of Mortality: A 20-Year Follow-Up of Healthy Employees publikovala American Psychological Association. Dobré vycházení s nadřízenými nicméně stejné výsledky nepřináší.

Vědci zkoumali zdravotní záznamy 820 dospělých v letech 1988 až 2008 při pravidelných zdravotních prohlídkách. Šlo o zaměstnance největších firem v Izraeli z oblasti financí, pojišťovnictví, veřejných služeb, zdravotní péče a průmyslové výroby. Pracoval v průměru 8,8 hodin denně. Třetinu tvořily ženy, 80 % sezdaní rodiče s dětmi a 45 % mělo minimálně 12 let formálního vzdělání.

Nejsilněji se vliv sociální podpory kolegů (přátelský přístup a pomoc při řešení problémů) na riziko úmrtí projevil ve věkové skupině 38 až 43 let.

Dále se studie zaměřila na riziko úmrtí v souvislosti s mírou kontroly, kterou zaměstnanci pociťují v práci. Zjistila, že pro muže, kteří cítí kontrolu a autoritu při rozhodování, platí stejný „ochranný vliv“ jako v případě vztahu úmrtnosti a sociální podpory kolegů. U žen však pocit kontroly a autority naopak vedl ke zvýšenému riziku úmrtí.

Vedoucí studie Arie Shirom to vysvětluje tím, že u zaměstnanců s dělnickými profesemi (kteří tvořili většinu respondentů) je vyšší úroveň kontroly u pracovních rolí vykonávaných muži než ženami. U žen v dělnických profesích nižší možnost rozhodování nezvyšuje riziko onemocnění vyvolaných stresem.

Zdroj: www.hrnews.cz