Hlavní stránka / Management / Výkon zaměstnanců / 8 způsobů, jak poskytnout zaměstnancům negativní feedback

8 způsobů, jak poskytnout zaměstnancům negativní feedback

8 způsobů, jak poskytnout zaměstnancům negativní feedback

listopad 2018

Dovedete si ale představit, jak mluvíte o pracovním výkonu se zaměstnancem, který vykazuje podprůměrné výsledky? Taková situace může být nepříjemná a bude vyžadovat dostatek odhodlání, ale když ji ustojíte, pravděpodobně tím vyřešíte nejeden problém a zlepšíte výkon zaměstnance; a tím i společnosti jako celku.

 

Vlastní hodnocení výkonu

Než se se zaměstnanci setkáte osobně, požádejte je, aby vyplnili dotazník, kde zhodnotí svůj výkon. Nejsnáze tak zjistíte, jak vnímají svou odvedenou práci a zdali váš názor koresponduje s jejich. Panují ve vašem posouzení rozdíly?

Všimněte si také oblastí, které hodnotíte stejně. Ty využijte pro zahájení konverzace a až poté přejděte na hledání slabých míst, které zaměstnanec musí zlepšit.

 

Nebraňte se změnám

Jakmile zahájíte společnou diskusi, možná objevíte fakta, která vás překvapí – zažívá zaměstnanec nějaké výzvy, o kterých jste neměli tušení? Zhoršuje jeho výkon ztížená komunikace s dalšími členy týmu? Prokažte dávku lidskosti a pochopení a buďte ochotni upravit své hodnocení podle dané situace. Možná bude dokonce třeba navrhnout změny v pracovním rozvržení a interních procesech. Pamatujte na to, že vaším úkolem je najít řešení.

 

Byznys je priorita č. 1

Soustřeďte se na byznys. Nezáleží na tom, jak se vám do setkání se zaměstnancem nechce, jak je vám nepříjemné mu říkat špatné zprávy; myslete na to, že je to nutná oběť, aby váš tým a podnik mohl správně fungovat. Vaším hlavním cílem je dostat ze svých zaměstnanců ten nejlepší pracovní výkon (a na oplátku je podporujete v jejich profesním růstu).

Negativní feedback pomáhá, a proto byste se mu neměli vyhýbat. Učiňte maximum pro to, abyste se odpoutali od osobních emocí a řekli vše, co musí být řečeno. Dávejte si pozor, abyste nebyli příliš agresivní či útoční. Konstruktivní kritiku můžete sdělit i bez toho, aniž byste byli zlí či nepřátelští.

 

Vyzdvihněte silné stránky

Zpětná vazba by se neměla soustředit pouze na slabé stránky, ale měla by působit i jako jakýsi návod na objevování a rozvíjení silných stránek zaměstnance.

 

Když se vám podaří povzbudit pracovníky v tom, aby objevovali klíčové dovednosti potřebné pro jejich práci, tak jim pomůžete zlepšit výkon a zároveň zvýšit sebedůvěru.

 

Nešetřete příklady

Data a důkazy jsou pro předávání zpětné vazby nezbytné. Každý problém, na který poukážete, by měl být podložen alespoň dvěma specifickými příklady.

 

Když se váš zaměstnanec potýká s osobními problémy (jako rozvod, smrt v rodině apod.), nebo udělal chybu poprvé, tak se na něm nevozte, rozhodně to nepřispěje k jeho produktivitě.

 

Pokud se ale chyby a snížená výkonnost objevují dlouhodobě, pak je zpětná vazba a hodnocení výkonu jedinečnou příležitostí, jak najít společné řešení.

 

Prostudujte si popis práce svého zaměstnance

Než si pozvete zaměstnance do kanceláře, projděte si jejich stávající náplň práce. Tyto informace můžete využít později během rozhovoru.

 

Zvládají všechny své úkoly a povinnosti? Změnila se nějak jejich práce či pracovní náplň? Diskutujte o tom spolu se zaměstnancem a určete způsob, jak postoupit o krok kupředu, aby byly obě strany spokojené.

 

Nabídněte řešení

Svému zaměstnanci jste právě řádně vyčinili. Ale co s tím mají dělat?

 

Vaší povinností je vést zaměstnance k nápravě, předložit plán bitvy, jak se vyrovnat s konkrétními problémy, jaké kroky a postupy zvolit pro zlepšení výkonu. Sepište seznam měřitelných a dosažitelných cílů pro krátkodobý i dlouhodobý časový úsek.

 

Poskytujte zpětnou vazbu i nadále

Jakmile najdete se svým zaměstnancem řešení a určíte další postup a cíle, nezapomeňte se pravidelně scházet či dohlížet na to, že se navržený plán dodržuje.

 

Pokud má zaměstnanec zlepšit své návyky a postoje, bude to vyžadovat nějaký čas. Proto buďte trpěliví a podporujte jej. Protože kýžená změna se v dohledné době dostaví.

 

Zdroj: theundercoverrecruiter.com