Hlavní stránka / Management / Výkon zaměstnanců / Jak být pro zaměstnance dobrým mentorem?

Jak být pro zaměstnance dobrým mentorem?

Jak být pro zaměstnance dobrým mentorem?

Když Odyssues, řecký válečník, bojoval v trojské válce, svěřil péči o syna svému příteli Mentorovi – poradci a ochránci královské domácnosti.

Od té doby znamená toto slovo zkušeného a důvěryhodného poradce.

Mentoring je umění: technika předání moudrosti. Je to způsob, jakým se jednotlivec učí od někoho staršího a moudřejšího, který šel stejnou cestou a s řešením úkolů má zkušenosti.

Mentorem může být každý, kdo má znalosti, dovednosti, čas a závazek k jejich předání. Opravdu vynikající mentor s přirozeným talentem je výjimečná a neocenitelná osoba.

Známky dobrého mentora
Být mentorem v první řadě znamená vytvoření významného vztahu spíše než předání funkce. Jinými slovy se jedná o dlouhodobý závazek.

Je samozřejmě možné projít školením a stát se „dobrým“ mentorem, ale pouze tehdy, jestliže umíte jednat s lidmi. V tom případě můžete tuto základní schopnost dále rozvíjet. Tato schopnost zahrnuje:

 • Zájem o pomáhání druhým při dosahování úspěchu – i když by eventuálně mohli předstihnout vaše úspěchy.
 • Znalosti – být skvělými ve své práci a vědět, o čem mluvíte.
 • Zainteresovanost – mít skutečný zájem o ostatní, být ochoten vytvořit vztah, cítit a projevovat zainteresovanost.
 • Důvěryhodnost – schopnost udržet informace v tajnosti.
 • Přístupnost – nebýt odstrašující, ale otevřený a laskavý.
 • Upřímnost – zejména schopnost odpovídat na otázky přímo.
 • Aktivní naslouchání a dotazovací schopnosti – jako například zachycení podnětů, přemýšlení o problémech, kontrola pochopení, minimalizace domněnek a nepřerušování.
 • Empatie – pochopení a uznání znalostí druhých osob bez potřeby přidávat své vlastní anekdoty.
 • Neutralita – nepřiřítit se s obviněním, ale hledat objektivní řešení problémů nebo chyb.
 • Vedení, ne řešení – schopnost odstoupit, udávat přesný směr, ale nechat ostatní, aby se samostatně rozhodovali, chybovali a dosahovali úspěchů.

Dosažení správné rovnováhy
Právě tento poslední atribut je nepochybně nejvíce rozhodující schopností, abyste se stali dobrým mentorem. Otázka rovnováhy mezi přílišnou a nedostatečnou pomocí je ožehavá. Měla by se řešit spíše instinktivně než dle naučených postupů.

Jestliže za vámi žák přijde s nějakým problémem, na nějž znáte jasnou odpověď, svádí vás to k řešení. Ale to není mentoring. Tím, že byste to vyřešili za ně, byste snížili jejich schopnost, aby to dokázali sami. Lidé se nejlépe učí tak, když musí sami čelit novým výzvám, čímž rozvíjí nové dovednosti za účelem řešení budoucích výzev.

Tajemství úspěšného mentoringu

 • Je to partnerství – Nebudete mít rádi každého žáka. A ne každý žák bude mít rád vás. Snažte se shromáždit osoby s vzájemně doplňujícím se vzděláním, zkušenostmi a osobností. Jestliže po dvou nebo třech setkáních nevznikl žádný vztah, postupujte dál.
 • Definujte cíle – Nenavrhujte je sám; pomozte vašemu žákovi, aby si definoval své vlastní cíle. Vaším úkolem je zajistit, aby byly měřitelné a dosažitelné.
 • Stanovte si pravidla – Dohodněte se na tom, jak často se budete stýkat, posílat si e-maily a telefonovat si, tak aby to vyhovovalo oběma stranám.
 • Komunikujte – To znamená jak naslouchání, tak povídání. Určete si oblasti silných a slabých stránek vašeho žáka prostřednictvím otevřeného dotazování a aktivního naslouchání.
 • Sdílejte, nepoučujte – Nejste šéf, ani instruktor. Vaším úkolem je zpřístupnit znalosti z vašeho pracovního života svému žákovi, aby se z nich mohl učit. Nedomnívejte se, že vždy musíte odpovědět. Někdy je to o vzájemném zkoumání.
 • Zmapujte pokrok – Je to nejlepší způsob, jak sledovat a ukázat žákům jejich pokrok.

Mentoring je bezpochyby mocný a nákladově efektivní nástroj. V pravých rukou může mentoring zlepšit nábor a míry udržení, vést k hladkému náboru zvýšit produktivitu a pracovní uspokojení.

Máte potřebné atributy?