Hlavní stránka / Management / Udržení zaměstnanců / Jak předejít vyhoření vašich zaměstnanců

Jak předejít vyhoření vašich zaměstnanců

Jak předejít vyhoření vašich zaměstnanců

Vyhoření je stav chronického stresu, který vede k fyzickému a psychickému vyčerpání, cynismu, odloučení a pocitům neefektivnosti a neúspěchu. A lidé, kteří nejčastěji trpí vyhořením, jsou vaši výkonní super-zaměstnanci. Jsou to ti, kteří jsou vášnivě oddaní své práci a často si myslí, že mohou dosáhnout čehokoliv.

Proč dochází k vyhoření?

Vyhoření nastane, když je člověk vystaven obrovskému tlaku, který vyvrcholí chronickým stresem. Tento tlak může být způsoben mnoha věcmi, záleží na situaci a na člověku. V práci je to nejčastěji nejistota, chybějící zpětná vazba vedoucí k úzkosti a nejistotě, střety s kolegy, podceňování se nebo pocit vyloučení z týmu.

Proč by vás to mělo zajímat?
Hlavně proto, že vaši zaměstnanci jsou lidské bytosti a pochopitelně nechcete, aby v práci trpěli. Pokud zajdou věci příliš daleko, můžete dokonce očekávat negativní dopad na chod celé firmy, jako je častá absence zaměstnance, neproduktivita, negativismus či hádky a špatné vztahy na pracovišti.

Jak vyhoření odhalit?

Existují varovné signály, podle kterých byste mohli zpozorovat, k čemu se schyluje.

Jsou vaši zaměstnanci neustále unavení, nebo dokonce nemocní? Mají častější absenci a plouží se po kanceláři jako tělo bez duše? Změnilo se jejich chování? Jsou často zneklidnění, rozčílení nebo se chovají útočně? Když se něco řeší, přijdou s nejhorším možným scénářem, myslí negativně a mají problém si cokoliv užívat? Je důležité všimnout si těchto náznaků dříve, než bude pozdě.

Co dělat?

V klidu si se svými zaměstnanci promluvte, všechno se dá řešit. Zkuste zjistit, kde je největší problém, příčina vyhoření. Aktivně komunikujte a ptejte se:
-    Jsou zaměstnanci pracovně přetížení?
-    Jsou zmatení a úzkostliví v souvislosti se svými pracovními výkony?
-    Pramení problémy z jejich osobního života?
-    Existuje skutečný problém nebo jsou prostě jen unavení?

Pak navrhněte řešení, například:
-    Uberte pracovní povinnosti nebo prodlužte lhůtu, do kdy má být projekt dokončen.
-    Nabídněte dočasnou volnější pracovní dobu.
-    Navrhněte pár dní volna.

Váš zaměstnanec jistě ocení vaši podporu a zájem.

Jak můžete vyhoření zaměstnance předejít?

Nepřetěžujte své zaměstnance
Stanovujte rozumné cíle, kterých se dá dosáhnout, plaťte přesčasy a podporujte zaměstnance, aby kvalitně využívali svých přestávek.

Vždy je podporujte
Zní to jednoduše, ale byli byste překvapeni, kolik manažerů se ani nesnaží podpořit svůj tým. Když se neobtěžujete poznat jednotlivé členy a podporovat je, nevšimnete si potenciálních problémů včas. Dobrý manažer má být první, kdo pocítí změny v morálce či produktivitě týmu.

Rozvíjejte dobré vztahy v týmu
Manažer by měl povzbuzovat zaměstnance k tomu, aby se socializovali, navazovali kvalitní a dobré vztahy a vzájemně se podporovali. Toho můžete dosáhnout pomocí společenských akcí, šířením dobré vůle, pocitu sounáležitosti a přátelských vztahů, díky kterým budou vaši zaměstnanci šťastnější a budou držet pospolu.

Řádně je zaučujte
Je frustrující, když musíte splnit úkol, na který nejste připraven. Investujte čas do svých zaměstnanců, aby mohli dělat svou práci řádně. Povede to nejen ke zvýšení produktivity a snížení stresu, ale také se budou cítit důležití, když uvidí, že se jim věnujete.

Poskytněte jim potřebné nástroje
Všichni jsme slyšeli o ergonomice, ale co další aspekty, které mohou zrychlit práci vašich zaměstnanců a snížit riziko vyhoření? Mít nejmodernější techniku a zařízení je určitě fajn, ale umí je všichni správně a efektivně používat?

Odměňujte je
Zaměstnanci by měli dostávat včas a spravedlivě zaplaceno. Vždy si najděte chvilku, abyste jim poděkovali nebo je pochválili za dobře odvedenou práci.

Nikdy netolerujte šikanu na pracovišti
Když včas nezatrhnete šikanu, pomlouvání a podobné nešvary, říkáte si o problémy. Pokuste se nežádoucí chování eliminovat, a naopak podporovat přátelství a zábavu na pracovišti.

Shrnutí
Vaši zaměstnanci si zaslouží být šťastní. Proto by se měl každý zaměstnavatel zasadit o dobré vztahy v kolektivu, podporovat své zaměstnance, investovat do nich a ukázat jim, že s nimi do budoucna počítá a že si jich váží.