Hlavní stránka / Management / Udržení zaměstnanců / Dlouhodobé základy strategie pro udržení talentů

Dlouhodobé základy strategie pro udržení talentů

Dlouhodobé základy strategie pro udržení talentů

Udržení zaměstnanců je jedním z klíčových HR témat dnešní doby. Plány na udržení zaměstnanců však často chybují v tom, že se soustředí jen na finanční ohodnocení, benefity a krátkodobé pobídky. Výstupní pohovory pak ukazují, že zaměstnanci odcházejí kvůli rozdílným očekáváním, nedostatečné zpětné vazbě či koučování, vidině omezených možností rozvoje kariéry, nerovnováze mezi osobním a pracovním životem nebo nedůvěře v nadřízené.

Článek na serveru American Management Association proto přišel s dlouhodobými radami, jak si udržet zaměstnance.

• Komunikujte o cílech, rolích a odpovědnostech, aby každý věděl, co se od něho očekává a cítil se být součástí firmy.
• Umožňujte zaměstnancům sdílení znalostí prostřednictvím školení, prezentací, mentorování druhých a týmových úkolů.
• Uznávejte dobrou práci a oslavujte úspěch.
• Veďte zaměstnance k tomu, aby dělali to nejlepší v práci i doma. Podporujte jejich zájmy, zdravý životní styl apod.
• Hledejte a využívejte zvláštní talenty každého jednotlivce.
• Zapojujte zaměstnance do rozhodnutí, která se týkají jejich práce a dalšího směřování firmy.
• Nabízejte možnosti školení napříč funkcemi a další rozvoj kariéry.
• Budujte silnou základnu rozvoje leadershipu a manažerských dovedností.
• Budujte kulturu, která povede zaměstnance k otevřené komunikaci v duchu vzájemného respektu a konstruktivnosti.

Zdroj: www.hrnews.cz