Hlavní stránka / Management / Manažerské dovednosti / Jak řídit nového zaměstnance?

Jak řídit nového zaměstnance?

Jak řídit nového zaměstnance?

Říká se, že první dojem je nejdůležitější. Není větší pravdy, pomáháte-li novému zaměstnanci zapojit se do vašeho týmu.

Začleňování nového zaměstnance do nového prostředí přináší smíšené pocity vzrušení a nervozity. Stávající zaměstnanci soustředí svoji pozornost na nového člena skupina. Je na vás, abyste zajistili hladký průběh tohoto procesu.

Předvedení základní struktury
Po přivítání v kanceláři a ukázání pracovního místa byste měli nové zaměstnance provést základní strukturou vaší kanceláře i celým podnikem. Ukažte jim, kde si mohou připravit kávu, pověsit kabát, kde jsou toalety, jak telefonovat ven z podniku, kde mohou zaparkovat a další důležité aspekty doprovázející každodenní život na pracovišti.

První den se vždy pokuste vzít nového pracovníka na oběd i s několika jeho kolegy. Tak ho můžete poznat v neformálnějším prostředí. Odolejte pokušení vzít s sebou příliš mnoho lidí, abyste ho nevystrašili hned první den.

Je-li to možné, určete mentora, který vykonává obdobnou práci a od kterého se mohou v průběhu vaší nedostupnosti učit. Požádejte mentora, aby ho informoval o nejlepších místních obchodech prodávajících chlebíčky, kam si může po práci zaskočit na skleničku a probrat tam důležité pracovní úkoly. Bylo by dobré, aby noví zaměstnanci věděli, zda naproti nim nesedí náhodou syn generálního ředitele. Mohou se tak vyhnout rozpačitým momentům!

Poznávání, jak na to
Poté musíte začít pomalu sdělovat hlavní informace nezbytné pro výkon práce, pro kterou byl zaměstnanec přijat. Nasměrujte ho na firemní webové stránky. Nechte ho, aby sám prozkoumal předmět činnosti vaší společnosti a aby zjistil, jak zapadá do celého schématu.

Jestliže předcházející zaměstnanec zanechal předávací dokument, v případě nutnosti nechte nového zaměstnance, aby si jej přečetl a udělal si poznámky. Tento dokument byste si měli také zkopírovat, abyste mohli sledovat, jak zaměstnanec proniká do různých aspektů pracovního místa.

Ze životopisu a postupu pohovoru byste měli poznat skutečné znalosti vašeho nového pracovníka, avšak i sebezkušenější zaměstnanci potřebují určité proškolení. Stejně tak, jak zorganizujete formální vzdělávací program, naplánujte určitou dobu, aby se sám mohl seznámit s místem a systémem. Někdy nemůže člověk dělat nic jiného, než se probírat věcmi úplně sám, aby odkryl jejich podstatu.

Během zkušební lhůty byste měli naplánovat pravidelná setkání s jasnými cíly, kterých musí nový pracovník v každé etapě dosáhnout. Získá tak něco, na co se může soustředit, vy zase něco, dle čeho můžete hodnotit.

Vejití ve známost
Zhruba tak v průběhu prvního týdne byste měli vyzvat nového zaměstnance k uspořádání setkání se všemi lidmi, se kterými bude každý den pracovat. Lze to provést jako setkání 1-2-1. Než abyste organizovali setkání vy, bude lepší, necháte-li to na zaměstnanci. Pomůžete mu tak dozvědět se jména, povinnosti, protokol zasedací místnosti apod.

Představte jej osobě z oddělení financí, která bude schvalovat jeho výdaje, z IT týmu, která bude nápomocná v případě počítačových selhání, a z týmu podatelny, která bude mít na starosti přijetí a odeslání jeho pošty.

Bude také muset navázat styk s dodavateli a zákazníky, aby se představil a zjistil, jakým způsobem fungují obchodní vztahy.

Jestliže věci nefungují, jak mají
Bez ohledu na to, jak byl váš náborový proces úspěšný, můžete zjistit, že vaše rozhodnutí bylo nesprávné. Existuje mnoho důvodů, proč nový zaměstnanec není vhodný. Z jeho strany se může jednat o to, že ho práce nebaví tak, jak očekával. Možná musí dojíždět příliš daleko. Možná dostali někde jinde lepší místo.

Z vašeho hlediska může jít o to, že zjistíte skutečnost, že zaměstnanec se nehodí na dané pracovní místo nebo není vhodným doplněním vašeho týmu zaměstnanců. Právě z tohoto důvodu existují zkušební lhůty a dokud nevyprší, mají obě strany příležitost k odchodu bez jakýchkoliv dopadů.

Ať jsou vaše důvody jakékoliv, pro každou zainteresovanou stranu je lepší přistoupit k danému řešení co nejdříve. Pouze osobnost velkého charakteru dokáže připustit, že udělala chybu, než aby pokračovala tak, jako by se nic špatného nedělo.