Hlavní stránka / Management / Manažerské dovednosti / Jak při pohovoru objevit manažerské vlohy?

Jak při pohovoru objevit manažerské vlohy?

Jak při pohovoru objevit manažerské vlohy?

Hodně se mluví o tom, že s odchodem generace baby boomers na trhu práce ubývají lidé s manažerskými schopnostmi. Jak ale už během pohovorů poznat ochotu uchazečů o zaměstnání stát se vedoucím pracovníkem a vidět jejich potenciál rozvinout manažerské schopnosti?

1. Předtím, než začnete hledat, mějte představu o tom, jak ve vaší organizace vypadá pozice manažera či vedoucího.

Nejdříve si definujte, jaké vlastnosti a schopnosti mají dobří vedoucí pracovníci. Bez těchto standardů bude každý z náborářů aplikovat své vlastní domněnky. Zaměřte se na oblasti, které jsou prokazatelné – hodnoty jedince, jeho vlastnosti, schopnost vést tým či dovednost ovlivnit své vrstevníky.

2. Zeptejte se přímo: Chcete být na manažerské pozici?

Je dobré zeptat se uchazeče už při pohovoru, zdali jej láká myšlenka vedení druhých. Ne každý totiž uvítá vedoucí pozici. Jsou lidé, kteří ve své práci vynikají, ale přesun na „vyšší“ post, který by obnášel například vedení týmu, jehož byli předtím součástí, pro ně nemusí být výhra. Personální růst je nezbytný pro vývoj společnosti i samotných zaměstnanců, avšak je nutné brát ohled také na požadavky a pohodlí těch, kterých se tyto změny dotýkají.

3. Jak postupovat, když zájemce nemá žádné manažerské zkušenosti.

Dobrým klíčem, který pomůže odhalit už při pohovoru, zda má uchazeč předpoklady stát se dobrým manažerem, je sestavení dotazníku, kde bude uchazeč hodnotit, jaký přístup je mu bližší. Jde o to vytvořit seznam položek, které se týkají úkolů (příprava rozpisu práce, řízení rozpočtu projektu), a které souvisejí s lidmi (schůzky se členy týmu, přezkoumávání a poskytování zpětné vazby členům projektového týmu). Odpovědi pak ukážou, kdo preferuje úkoly před prací s lidmi – takový uchazeč pak jednoduše není vhodný pro manažerskou pozici.

4. Je rozdíl mezi „My jsme dělali“ a „Já jsem dělal“.

Dobrý vedoucí, manažer, nese zodpovědnost za práci svého týmu. Často se lze setkat s přístupem, kdy zásluhy týmu manažer vyzdvihuje jako své vlastní. Naopak, neúspěchy a chyby má tendenci svalovat na tým, případně jednotlivce, a dává od nich ruce pryč. Kvalitní manažer musí vždy stát za svým týmem a musí převzít zodpovědnost i za případné neúspěchy.

5. Pokládejte otázky, které odhalí charakter dotazovaného.

Při hledání vedoucího pracovníka, manažera, by měly u pohovoru zaznít také otázky, které pomohou odkrýt povahu uchazeče. Vede-li pohovor zkušený personalista, který dokáže odpovědi správně vyhodnotit, není od věci klást i ty poněkud ožehavé a nepříjemné otázky, například: „Jaké nejtěžší rozhodnutí jste musel v životě udělat?“

6. Pátrejte po těch, kdo jdou za svým a přijímají manažerské výzvy.

Mnoho absolventů má ambice, které dalece přesahují jejich maximální schopnosti a do všeho se vrhají po hlavě. Jak tedy poznat, kdo bude schopný vést a řídit lidi i v horizontu několika následujících let? Zeptejte se!

Mezi další „oblíbené“ otázky při pohovorech proto patří ty, které se snaží poodkrýt budoucí vyhlídky uchazečů: „Co chcete dělat za pět let? Jak toho chcete dosáhnout? Jak vám k tomu můžeme dopomoci my?“

7. Podnikatelé často mívají vůdčí vlohy.

Lidé, kteří založili společnosti a začali podnikat, mají často mnoho kontaktů a jsou docela vynalézaví. Pozor – i neúspěšní podnikatelé mohou být dobrými manažery! Důležité je, že jde o lidi, kteří se poučili ze svých chyb a mohou čerpat ze svých úspěchů a bohatých zkušeností.

Odhalování dovedností a vlastností, které nejsou patrné na první pohled, jsou klíčovým bodem při hledání silného vedoucího pracovníka. Využijte pohovoru k vyhodnocení charakteru uchazeče, ambicí a osobních úspěchů dříve, než vyberete dalšího vedoucího. Výsledky vás mohou překvapit.

Zdroj: Monster.com