Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Strategie pohovoru pro úspěšný nábor

Strategie pohovoru pro úspěšný nábor

Strategie pohovoru pro úspěšný nábor

Dobře vedený pohovor může zajistit velké množství informací o kandidátovi. Jako vodítko použijte jednoduchá pravidla.

Tento článek je z Náborové příručky pro drobné podnikání

Vaše společnost může zvýšit úspěch náboru tím, že použije správné nástroje pro inzerát, včetně efektivních technik pohovorů, promyšlených otázek a dobře organizovaných setkání s kandidáty. Zde je několik hlavních tipů, abyste mohli začít.

Připravte si otázky předem

Před příchodem kandidáta si vytvořte seznam otázek. Toto plánování předem zrychlí pohovor a zajistí získání potřebných informací. Napomůže vám to také vyhnout se nejasně formulovaným otázkám, které mohou být pro žadatele těžko zodpověditelné.

Vyberte správného/správné tazatele

Je typické, že první pracovní pohovor vede vedoucí, který dohlíží na nový nábor. Máte-li malý obchůdek a jste zároveň vedoucím, sežeňte někoho dalšího, kdo by si s kandidáty také pohovořil. Prodiskutujte předem, jaká témata bude každý tazatel zkoumat. Získáte tak ucelenější informace o žadatelích’ dovednostech a praxe.

Více poslouchejte, než mluvte

Při zahájení pohovoru se zeptejte žadatelů na několik obecných otázek a poté nechte mluvit převážně je samotné. Rekapitulaci přehledu o společnosti a práci si nechte na závěr setkání. Jinak by vám mohli kandidáti říkat to, co si myslí, že chcete slyšet, ale ne to, co si myslí oni sami.

Vyhněte se vyzkoušenému a pravdivému

Pokládáním otázek jako například, “Kde chcete být za pět let?” získáte dobře nacvičené odpovědi. Spíše se ptejte na neočekávané otázky. Sledujte, jak žadatelé přemýšlí – je to dobrý indikátor toho, jak se dokážou vyrovnat s každodenními výzvami.

Tři kladené otázky:

• Řekněte mi, kolik času budete potřebovat na to, abyste se naučili novou dovednost.
• Popište nejhorší práci, jakou jste kdy dělali.
• Jak motivujete někoho, kdo nedělá svoji práci?

Tři otázky, kterým se vyhnout:

• Kde chcete být za pět let?
• Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
• Proč opouštíte vaše nynější místo?

Žádejte o praktické informace

Jaké typy otázek vám zajistí informace, které potřebujete? Otázky na základě scénáře, kdy žádáte kandidáta, aby zareagoval na typickou výzvu v práci, vám pomohou získat představu o tom, jak by kandidát reagoval. Otázky, které se zaměřují na měřitelné výsledky, jako například“jakým překážkám jste v projektu čelili a jak jste je překonali?”vám umožní nahlédnout do
souvisejících úspěchů. Je-li to nutné, rozviňte otázky, abyste získali specifickou informaci, kterou potřebujete.

Hovořte o značce a kultuře vaší společnosti

V malé společnosti je její známka rozhodujícím elementem při pomoci "v prodeji" kandidáta.

První součást značky vaší společnosti se odráží ve funkčních benefitech, které nabízíte, například zdravotní pojištění, kompenzace,  flexibilní pracovní uspořádání, wellness a programy telecommutingu. Hovořte s kandidátem také o příležitostech růstu a profesního rozvoje.

Druhou části jsou emocionální benefity vaší značky. Dotkněte se kultury vaší společnosti – co motivuje lidi, aby zde pracovali, jakož i iniciativy vytvářené zaměstnanci, dobrovolných programů ve společnosti a jiných tradic.

Třetí a snad nejdůležitější komponentou vaší značky je " důvod věřit." Než abyste kandidátům vyprávěli přejaté anekdoty, proč je vaše společnost tím nejlepším místem pro práci, zvažte přítomnost zástupce zaměstnanců při pohovoru s kandidátem a nechte ho, aby sdělil své kladné pracovní zkušenosti z první ruky.

Sledujte čas

Rozhodněte se, kolik času setkání věnujete a jaká část bude tvořena kandidátovými otázkami a jaká shrnutím informací o místě. Nemějte pocit, že se musíte věnovat špatným vyhlídkám. Mějte ale na paměti, že tito kandidáti budou pravděpodobně hovořit o svých zkušenostech s ostatními lidmi.

Nezříkejte se dalšího pohovoru

Vážné kandidáty pozvěte na další pohovor s vámi nebo s členem týmu. Ptejte se na nové otázky a zopakujte několik otázek z první konverzace za účelem ověření shody. Posílilo toto druhé setkání váš pocit, že se jedná o slibného kandidáta na dané místo? Jestliže si nejste jisti, neváhejte a uspořádejte třetí setkání.