Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Příprava na pohovor s kandidátem

Příprava na pohovor s kandidátem

Příprava na pohovor s kandidátem

Na pohovor si můžete připravit několik otázek, které vám pomohou poznat a vyhodnotit kandidáty. Před pohovorem, po něm i v jeho průběhu musíte ale provést ještě mnoho dalších věcí. Řiďte se těmito tipy:

Před pohovorem

 • Uklidněte kandidáty: Pohovor může být stresující, snažte se proto kandidáty rozptýlit. Ujistěte se, aby byl každý kandidát přivítán a v případě nutnosti doprovozen na místo pohovoru. Začněte s méně důležitými otázkami.   
 • Nesuďte dle prvního dojmu: Všichni jsme se s nimi setkali – s lidmi, kteří na první dojem nepůsobí tak úžasně, ale nakonec se z nich stanou báječní zaměstnanci. Chcete-li se ujistit, že nepřehlédnete tyto diamanty, vyvarujte se úsudku, dokud nebudete mít příležitost k důkladnému posouzení schopností a potenciálu kandidáta.

 V průběhu pohovoru

 • Sdělte kandidátovi pár informací o práci: Pokud nechcete ovládnout čas pohovoru, měli byste začít stručným shrnutím místa, včetně hlavních povinností, referující struktury, hlavních výzev a kritériích výkonu. To umožní kandidátovi uvést náležité příklady a odpovědi.   
 • Nebojte se improvizovat: Naplánujte si své otázky, ale nedomnívejte se, že jsou to jediné otázky, které musíte klást. Reagujte na to, co vám kandidát sdělí a na základě jeho odpovědí tvořte další otázky, říká pan Shelly Goldman, manažer náboru společnosti Goldman Group Advantage, firma provádějící nábor ve městě Reston, ve Virginii.   
 • Poslouchejte: Jestliže to budete vy, kdo bude v průběhu rozhovoru nejvíce mluvit, nepodaří se vám získat dostatečné množství informací potřebných k rozlišení kandidátů nebo k určení skutečných schopností kandidáta. Hlavním pravidlem je 80 procent strávených nasloucháním a pouze 20 % mluvením.   
 • Dělejte si poznámky: I když si nebude chtít psát vše, co kandidát řekne, napište si nejdůležitější body, hlavní úspěchy, dobré příklady a jiné informace, které vám pomohou, abyste si každého kandidáta zapamatovali a nestranně vyhodnotili. Pravidlo pohovoru „být připraven předem“ vám usnadní zaznamenávání poznámek a zároveň získáte strukturu pro získání klíčových informací.   
 • Vyzvěte kandidáty ke kladení otázek: Může to být nejhodnotnější částí pohovoru. Proč zde chtějí být – je to výzva k práci, postup v oboru nebo něco určitého, co se týká vaší společnosti? Nebo se kandidát zaměřuje na plat, benefity a pracovní volno? Buďte na pozoru, jestliže kandidát nemá žádné otázky, zejména u zaměstnanců na vyšších pozicích. Poznamenejte si, na co se kandidát ptá. Jestliže nemůžete odpovědět okamžitě, určitě odpovězte později.
 • Dodržujte pravidla pohovoru stanovená zákonem: Je velmi důležité, aby každý tazatel ve vaší společnosti, od HR pracovníků k nejvyšším řídícím pracovníkům, chápal a dodržoval náborová pravidla stanovená zákonem. Nejjednodušším způsobem, jak v průběhu pohovoru dosáhnout úplného souladu s těmito právními normami, je ptát se pouze na otázky, které souvisí s danou prací a vyloučit možnost zaujatosti tím, že nebudete klást otázky a ani vytvářet scénáře, které by mohly vést ke získání irelevantních informací.   

Po pohovoru

 • Informujte kandidáty o tom, co mohou očekávat: Kandidáty velmi často naštve nejistota po ukončení pohovoru nebo příslib dalšího pokračování, které ale nikdy nepřijde. Jedná-li se o vhodného kandidáta, informujte ho jasně o dalších krocích. Jedná-li se o nevhodného kandidáta, rozhovor vždy ukončete kladnou poznámku, ale buďte upřímní, říká pan Goldman. Neříkejte kandidátovi, aby vám zavolal, jestliže to nemyslíte vážně.
 • Porovnejte poznámky a dosáhněte shody: Vyhodnocení následujícího pohovoru je časem na porovnání poznámek a na náborové rozhodnutí. Každý tazatel by měl být připraven podložit své postřehy a doporučení určitými příklady a poznámkami z pohovoru.
 • Při užším zaměření na obor prohlubujte otázky: Následující pohovory s finalisty jsou cennými příležitostmi k tomu, abyste se o nich dozvěděli více. Zvažte přidání cvičení „ukaž mi“ (show-me) jako například cvičení „strategického plánování“ (strategic-planning) nebo aktivita „proveďte mě tím, co bych dělal/a“ (walk-me-through-what-you´d-do).

Vytvořte si pozitivní image organizace

Joan Woodward, asistentka viceprezidenta v bance Fifth Third Bank, podotýká, že trh práce je vždy kompetitivní při hledání dobrých lidí. "Musíme si uvědomit, že stejně tak, jak se prodáváme my, tak se i kandidáti pokoušejí prodat sami sebe," říká. "V průběhu pohovoru je důležité zacházet s lidmi dobře. Nikdy nechci ztratit potencionálního zákazníka nebo zapříčinit to, aby kandidát naši společnost vnímal negativně."

Postup pohovoru odráží to, jak moc si vaše společnost cení každého kandidáta, eventuelně každého zaměstnance. Buďte pro svoji společnost dobrým velvyslancem a veďte profesionální pohovor, komunikujte čestně a rozhodujte se o přijetí nového pracovníka na základě spravedlivého vyhodnocení schopností každého kandidáta. Nejenom, že se vám podaří najmout ty nejlepší pracovníky, vytvoříte si také dobré jméno ve společnosti a podpoříte úsilí při provádění náboru v budoucnosti.