Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / O čem nejčastěji uchazeči lžou?

O čem nejčastěji uchazeči lžou?

O čem nejčastěji uchazeči lžou?

listopad 2018

Ve světě byznysu má každý zaměstnanec potenciál ovlivnit výkon společnosti, ve které pracuje, její kulturu i její zisk. Proto byste se měli vyhýbat nevhodným kandidátům, kteří by vás mohli stát mnoho peněz a možná i něco navíc. Jak se k vám ale špatný kandidát vůbec dostal? Možná díky falsifikovaným informacím v profesním životopise.

 

Uchazeči o zaměstnání ve svých životopisech často přehání, falšují certifikáty, někdy dokonce troufale lžou. Přikrášlený profesní životopis sice nepředstavuje závažný podvod, ale když se zaměstnavatel bude spoléhat na nepřesné nebo upravené informace v něm obsažené, může to vést k závažnému – a chybnému – rozhodnutí. Z těchto důvodů by měly podniky provádět kontroly, které mají za cíl odhalit nepravdivé nebo nafouknuté informace a lži v životopisech a žádostech o práci.

 

Kandidáti mnohdy lžou malým společnostem, protože se domnívají, že u menších podniků je nižší pravděpodobnost, že budou dodané informace ověřovány. Pravdou je, že menší podniky stále častěji provádí profesionální ověřování informací o žadatelích.

 

Odhalování nepoctivých kandidátů může být obtížné a časově náročné. Když si na tuto práci najmete externí společnost, snadno a rychle objevíte mezi kandidáty jedince, kteří vám poskytli lživé informace. Čeho se nejčastěji týkají lži v CV?

 

Upravování dat zaměstnání

Kandidáti často rozšiřují a natahují pravdu a data, aby pokryli mezery ve své pracovní historii, které nechtějí vysvětlovat. Někdy jsou nesrovnalosti výsledkem administrativní chyby, ale náboráři by si vždy měli ověřovat příslušná data u předchozích zaměstnavatelů.

 

Falšování kvalifikací a certifikátů

Uchazeči někdy tvrdí, že získali potřebný titul v dané oblasti, namísto toho však navštívili jen pár základních přednášek. Často také „upgradují“ svou odbornost, aby působili kvalifikovaně. Jiní si zase přivlastňují diplomy a tituly, které získal někdo z rodiny, nebo si kupují certifikáty na internetu. Poslední zmíněné může být velice těžké odhalit, ale společnosti provádějící kontroly uchazečů sestavují podrobné databáze, takže i takové podvody lze identifikovat.

 

Pozměňování názvu pracovní pozice a výše mzdy

Není divu, že kandidáti v těchto oblastech přehánějí, aby získali lepší práci nebo vyšší plat. Proto náboráři obvykle kontaktují předchozí zaměstnavatele, aby si ověřili informace o pozicích, které uchazeč zastával. Mnoho firem se pravděpodobně bude bránit tomu, aby uvedly výši mzdy; na druhou stranu by mohly být svolné potvrdit rozsah platových výměrů pro konkrétní pracovní pozice či skupinu zaměstnanců.

 

Zamlčování záznamu v trestním rejstříku

Jedním z nejčastějších důvodů, proč společnosti provádí kontroly informací v životopisech uchazečů, je ten, že chtějí zmírnit rizika a zachovat bezpečnost na pracovišti. V některých odvětvích, jako například ve finančních službách nebo ve zdravotnictví, vyžadují zaměstnavatelé výpis z trestního rejstříku v závislosti na typu zaměstnání.

 

V sázce je mnoho. Zaměstnavatelům se proto vyplatí věnovat čas tomu, aby odhalili lži v CV a zjistili, jestli jsou k nim uchazeči upřímní. Činí tak nejen pro dobro firmy, pro ostatní zaměstnance, ale v neposlední řadě i pro své zákazníky.

 

Zdroj: Monster.co.uk