Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Jak přistupovat k náboru v období recese?

Jak přistupovat k náboru v období recese?

Jak přistupovat k náboru v období recese?

Všechny obchodní činnosti mají cykly – období, kdy jste neuvěřitelně zaneprázdnění, a období, kdy si můžete trochu oddechnout. Je tedy logické, že vaše náborové plány budou úzce sledovat tyto cykly.

Udeří-li recese nebo je-li období zaneprázdněnosti méně časté, budou vaše náborové plány nepochybně ovlivněny. U všech obchodních činností je důležité mít vhodný plán, který jim pomůže dostat se z tohoto období co nejhladčeji.

  • Braňte se celkovému zmrazení náboru – Jelikož toto je často první reakce všech podnikatelských subjektů, které před sebou vidí těžké časy, proč by měla být ovlivněna veškerá oddělení? Jestliže by vaše podnikání mohly zachránit investice do technologie, potom je nesmyslné zastavit nábor v tomto oddělení, zvláště tehdy, když je na trhu mnoho vhodných talentů právě kvůli propouštění jiných společností pro nadbytečnost. Je-li na trhu nadbytek špičkových talentů, ve skutečnosti má smysl najmout jich více, než je třeba.
  • Prozkoumejte dodavatele – Ať při náboru využíváte služeb jakéhokoliv subjektu (tvůrčí agentury, náborové firmy, inzerenty, atd.), měli byste prozkoumat bezpečnost smlouvy, kterou s nimi máte uzavřenou. Právě tak jako zajištění toho, aby byly plněny existující smlouvy, budete možná muset připravit náhradní plán alternativních dodavatelů pro případ ukončení činnosti vašeho stávajícího dodavatele.
  • Přepracujte náborové cíle – Jiná situace znamená pro osoby podílející se na náboru jiné zaměření pozornosti a je důležité, aby si to uvědomovali i ti, kteří podepisují rozpočty a kontrolují postup. Podívejte se na náborové náklady, čas věnovaný náboru a míru udržení za účelem určení způsobu, jak ukázat, že navzdory všeobecnému poklesu v obchodě dosahujete pozitivních výsledků.
  • Priority zaměření – Vložíte-li veškeré své úsilí do náboru míst s velkým vlivem, můžete tak maximálně využít svůj rozpočet. Podívejte se na různé náborové metody, které používáte, a zjistěte, která z nich dosahovala nejlepších výsledků. Recese není časem pro experimenty, pokud nejsou levné.
  • Připravte se na více žádostí – Recese přináší téměř vždy zvýšený počet nezaměstnaných osob, což znamená, že většinou uvidíte vyšší počet žádostí na místo. I když to zní, jako byste měli mít na výběr hromadu kandidátů, platí to však pouze v případě, že dokážete fyzicky prohlédnout všechny žádosti, které obdržíte. Naplánujte si pracovní inzeráty tak, abyste zvládli jejich odpovědi.
  • Kombinujte zdroje – Jestliže pracujete pro velký podnik, který většinou spravuje náborové potřeby na místní úrovni, je rozumné podívat se na způsoby, jakými lze sdílet jak znalosti, tak zdroje. Může se stát, že jedno místo bojuje o přežití, zatímco další vzkvétá a potřebuje pomoc náborových kampaní.
  • Ukažte, že jste bezpečnou volbou – Jestliže se snažíte během recese zaujmout nové zaměstnance, je důležité, abyste ve svých pracovních inzerátech dali na vědomí, že jestliže se někdo připojí k vašemu podniku, nebude propuštěn pro nadbytečnost před uplynutím zkušební lhůty. Uveďte svůj nedávný růst a budoucí plány, abyste ukázali, že jste nejlepším řešením.

Jestliže během recese nechcete nebo nemůžete pokračovat ani s programem omezeného náboru, stále můžete podniknout mnoho kroků a zajistit, abyste byli připraveni, až se věci zlepší.

Jednou taktikou je, že se zaměříte na přesun talentů uvnitř společnosti. Jestliže jedno oddělení bojuje o to, aby ospravedlnilo udržení zaměstnance, zatímco druhé intenzivně pracuje, dohlédněte na to, jak lze využít jejich dovedností za účelem dosažení rovnováhy. Je jisté, že budete muset prodiskutovat se zaměstnanci veškeré možné změny profesních cest. Často ale stačí upravit funkce a povinnosti, jestliže jsou dostatečně atraktivní (a téměř cokoliv je zajímavější než vidina ztráty zaměstnání).

Soustřeďte se na analýzu různých okolností, které zapříčinily, že se váš podnik ocitl v této situaci. Máte nějaké mechanismy, které by vás varovaly před nepříznivým obdobím? Co lze podniknout, aby byl minimalizován dopad recese v budoucnosti?

Ať děláte cokoliv, určitě se nevzdávejte!