Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Jak přimět nástroje vyhledávání, aby pracovaly pro mě?

Jak přimět nástroje vyhledávání, aby pracovaly pro mě?

Jak přimět nástroje vyhledávání, aby pracovaly pro mě?

Zveřejnění inzerátu na stránkách Monster a pomoc při zajištění zobrazování vašich inzerátů na předních místech ve vyhledávačích Google, Yahoo! a v jiných internetových nástrojích vyhledávání je rozhodujícím faktorem k zajištění úspěšnosti vaší náborové kampaně

SEO (Optimalizace pro vyhledávače) je souhrn dovedností zajišťující, aby se vaše webová stránka objevila ve výsledcích hledání uživatelů při zadání určitého klíčového slova nebo fráze klíčových slov. Hlavní nástroje vyhledávání mají stále měnící se algoritmy, které určují pořadí jejich seznamu. Pro dosažení umístění na předních místech existuje několik jednoduchých pravidel, která musíte dodržovat.

Hlavní věcí, kterou ve výsledcích hledání lidé hledají (a odkaz, na který kliknou), je název značky (title tag). Všechny inzeráty zveřejněné na stránkách Monster získají automaticky název značky, který se skládá z:

<Názvu inzerátu> Inzerátů <Místa>

Jestliže vám tato forma nevyhovuje a chcete-li ji změnit, kontaktujte náš tým technického zabezpečení.

Nástroje vyhledávání také umí zvážit relevantnost hlavního obsahu stránky spočítáním frekvence zobrazení klíčových slov a klíčových frází. Existují stovky jiných prvků stránky, které rozhodují o tom, jakého pořadí váš inzerát dosáhne. Můžete ale provést několik rychlých kroků a pořadí si vylepšit.

Používejte působivější názvy inzerátů
Obujte si kandidátovy boty. Jaká slova by vyhledávali, kdyby hledali pracovní místo, které inzerujete? Použijete-li termíny, které by kandidáti opravdu hledali, zvýšíte šance, že si jich všimnou.

Na stránce výsledků hledání se také objeví tučně zobrazená klíčová slova, čímž se zvýši šance, že si jich uživatel všimne a klikne na ně.

  • Nepoužívejte – Stratég implementace dodatkového kapitálu
  • Použijte – Hlavní politický poradce

Přidání hlavní dovednosti k názvu vašeho inzerátu napomůže tomu, aby zapůsobil na specifičtější publikum.

  • Nepoužívejte – Webový vývojář
  • Použijte – Webový vývojář v jazyce Java

Vyhněte se používání záhadných názvů inzerátů nebo názvů ve formě otázky. Neobjeví se v kritériích vyhledávání, jak si přejete, ale navíc také odradí uživatele od kliknutí.

  • Nepoužívejte – Chcete pracovat v bance?
  • Použijte – Bankovní pokladník

Použijte lépe cílená místa
Lokalita, kterou v inzerátu nabízíte, je spojena s názvem inzerátu za účelem vytvoření názvu stránky. Nepokoušejte se zadávat lokalitu do pole názvu inzerátu, jinak vaše značka názvu bude vypadat jako:

Odbytový referent – Docklands, London Jobs Docklands, London

Bude to považováno za nevyžádané klíčové slovo a inzerát se tak posune na nižší pořadí.

Při zveřejňování inzerátu na stránkách Monster budete chtít, jakmile budete vyzváni k uvedení místa práce, poskytnout dvě základní informace za účelem vylepšení optimalizace SEO.

  • Směrovací číslo [za účelem synchronizace s funkcí aplikace Google Maps (mapy)]
  • Nejbližší malé nebo velké město (v případě potřeby okres)

Značka názvu (title tag) zobrazeného v nástrojích vyhledávání je omezena 90 znaky. Dlouhé názvy lokalit mívají negativní vliv.

  • Nepoužívejte – Reading, Berkshire, koridor M4, Thames Valley, South East
  • Použijte – Reading, Berkshire

Lokalitu můžete specifikovat v popisu aktuálního inzerátu. Avšak za účelem optimalizace SEO byste se rádi spoléhali na jedno klíčové místo odpovídající oblasti, ve které očekáváte nejvyšší počet hledání provedených kandidáty.

Použijte správný úvodní odstavec
Prvních 155 znaků popisu inzerátu je velmi důležitých pro úspěšnost inzerátu. Než abyste se zabývali rozsáhlým popisem vaší společnosti, uveďte stručný přehled funkce, znovu zopakujte název inzerátu, lokalitu a několik dalších souvisejících klíčových dovedností. Jestliže je zde ještě místo pro další slova, která tvoří název vašeho inzerátu, vložte je pouze tehdy, pokud budou přínosná.

Je důležité ujistit se, že tvoří souvislou větu spíše než seznam klíčových slov, jelikož nástroje vyhledávaní odměňují dobře sestavený úvodní obsah. Ve výsledcích nástrojů vyhledávání se podobně jako u značky názvů objeví tučně zobrazená klíčová slova, která uživatel hledá. Šance, že uživatelé kliknou na váš odkaz, se tak zvýší.

Dobrým příkladem úvodu (tučně vyznačené klíčové fráze a podtržené související termíny) pro místo odbytového referenta se sídlem ve Warringtonu je:

“Hledáme odbytového referenta se zkušenostmi ve farmaceutickém průmyslu, aby se připojil k našemu týmu odbytových specialistů ve Warringtonu, Cheshire."

Opakujte klíčové fráze
Zbývající část popisu inzerátu by také měla obsahovat klíčová slova a fráze za použití různých způsobů. Jestliže považujete název inzerátu za nejdůležitější, ujistěte se, aby se v popisu inzerátu objevil alespoň třikrát, ale ne více než šestkrát.

Věty jako například „Povinnosti marketingového manažera…“ nebo „Jak jste již prokázal v dřívějších funkcích marketingového manažera…“ jsou dobrým způsobem k uvedení klíčových termínů a působí nenuceným dojmem.

Budete také chtít, aby se každé slovo klíčové fráze častěji objevovalo samostatně. Například používáte-li termín „Marketing“ v souvislosti s kvalifikací požadované od kandidátů, povede se vám dobře napsaný popis se zdravým množstvím relevantních příkladů klíčových slov.

Chcete, aby klíčová fráze (nebo slova související s klíčovou frází) tvořili 5-10% obsahu celé stránky. Takže u popisu inzerátu s 200 slovy to bude 10 až 20 krát. Zdá se to mnoho, ale jestliže zmíníte termín „Marketingový manažer“ šestkrát, několikrát slova „marketing“ a „manažer“ a lokalitu práce ještě častěji, získáte vhodně optimalizovanou stránku.

“Keyword spamming“ (nevyžádaná klíčová slova) je praktika, která silně odrazuje nástroje vyhledávání. Pokusíte-li se tedy zvýšit své pořadí pouze uvedením souvisejících názvů inzerátů, dovedností a lokalit, je pravděpodobné, že z pořadí zmizíte.