Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Jak napsat efektivní pracovní inzerát?

Jak napsat efektivní pracovní inzerát?

Jak napsat efektivní pracovní inzerát?

Pracovní inzeráty mohou mít různou formu a velikost, ale existuje několik jednoduchých pravidel, která by se měla při sestavování pracovního inzerátu dodržovat, jelikož pomáhají upoutat pozornost kandidátů vhodných pro danou práci.

Zajímavý název inzerátu
Vytvoření zajímavého názvu inzerátu je nejjednodušším způsobem, jak zvýšit počet osob prohlížejících si váš pracovní inzerát. Název funkce používaný ve společnosti může být „Úředník pro podporu globální komunikace 2. stupně", ale kolik lidí napíše tento název do rámečku hledání? Jestliže chcete upoutat pozornost osoby, která by ráda pracovala jako PR manažer, potom uveďte inzerát pod názvem "PR manažer".

Jestliže máte přístup k databázi životopisů, najděte několik životopisů osob, které byste rádi pozvali na pohovor, a jako základ vašeho inzerátu použijte pole "Požadovaný název inzerátu". Jestliže je to funkce, kterou chtějí zastávat, je velmi pravděpodobné, že je to právě to, co budou hledat.

Uspořádání struktury
Neexistuje žádný nastavený formát popisu pracovní funkce, ale měli byste zahrnout tyto části:

  • Krátký úvod – Snažte se, aby obsahoval přibližně 40 slov. Zaměřte se v něm spíše na práci než na společnost. To pomůže čtenáři rychle ohodnotit, zda se pro něj daná funkce hodí. Přinutí jej k dalšímu čtení.
  • Povinnosti ve funkci – Uveďte tři až sedm hlavních úkolů, které bude úspěšný žadatel vykonávat. Tam, kde to bude možné, přiřaďte jednotlivé úkoly k podnikatelským cílům, aby bylo pro žadatele zřejmé, jak se daná pozice podílí na plánech společnosti. Na příklad „ Rozvoj programu e-mailového marketingu s cílem pomoci zvýšit úrovně udržení zákazníků“. Mějte na paměti, že inzerát není popisem práce, a proto nemusí zahrnovat veškeré detaily funkce. Uveďte pouze tolik detailů, abyste přiměli vhodné osoby k zaslání životopisu.
  • Specifikace osoby – Jaké dovednosti, kvalifikace nebo vlastnosti hledáte u ideálního žadatele? Rozdělte je na ty, které jsou nezbytné, a ty, které jsou výhodou. Chcete-li obdržet velké množství životopisů, specifikujte své požadavky obecněji, jestliže naopak hledáte pár kvalifikovaných žadatelů, objasněte přísná kritéria, která by měla být splněna. Kandidáti si v této oblasti všímají každého slova, počet odpovědí můžete výrazně ovlivnit několika pozorně vybranými formulacemi.
  • Odměny – Kandidáti očekávají jak informace o platu, tak i informace o benefitech a výhodách, na které se mohou těšit. Proto byste měli některé z nich uvést. Co by je přimělo k tomu, aby žádali právě o vaše místo a ne o obdobné místo u konkurence? Odměny nemusí mít finanční charakter, přemýšlejte tedy o flexibilních pracovních programech, kolektivních výletech nebo možnostech denní péče o dítě, které vaše společnost nabízí.
  • Lokalita – Při vyplňování formuláře inzerátu online budete možná také chtít k vyplněnému poli „Lokalita“ přidat více specifických informací o místě výkonu práce. Je to nová kancelář? Jsou tam dobré dopravní spoje? Jaký je místní hostinec? Je místem výkonu práce vždy kancelář nebo se musí i trochu cestovat? Místo výkonu práce je často stejně tak důležité jako funkce, kterou lidé přijímají.
  • Vaše společnost – Jaká je vaše obchodní činnost? Jestliže obchodní značka vaší společnosti není dobře známá, musíte vysvětlit obor vaší působnosti. Místo toho, abyste kopírovali sekci „O nás“ ze své webové stránky, uveďte vztah vaší společnosti k dané funkci. Jedná-li se o obchodní funkci, můžete uvést „Přední dodavatel textilního zboží s iniciativním programem rozvoje obchodní činnosti mimo ČR. Zatímco u IT funkce můžete vložit „Přední dodavatel textilního zboží s nově vyvinutým online objednávkovým systémem implementovaným na platformě .NET.“ Neuvádějte zde příliš mnoho informací. Jestliže kandidáti chtějí vědět více, udělají si svůj vlastní průzkum.
  • Další kroky – V případě, že čtenáře volné místo zaujme, jaké další kroky by měl provést? U všech pracovních inzerátů na stránkách Monster je tlačítko „Odpovědět teď“. Možná ale zvažujete přidat k nabídce kontaktní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, jakož i referenční číslo, abyste mohli sledovat místa, odkud žádosti přichází. Chcete, aby žadatelé zahrnuli ve svém motivačním dopisu nějaké specifické informace? Nyní je ten správný čas na jejich vyžádání.

Zajímavý pro vaše publikum
Jestliže přijmete analogii, že inzerát je vaším produktem a kandidáti vaši zákazníci, musíte uvést pádný důkaz, proč by měli úkon provést (nebo věnovat svůj čas a na volné místo odpovědět). Kandidáti si svých dovedností a zkušeností velmi cení. Jestliže chcete, aby odpovídali na inzerát, musíte apelovat na jejich potřeby a požadavky stejným způsobem, jako byste jednali se zákazníkem.

Přemýšlejte jako když nakupujete. Jaké produkty upoutají vaší pozornost? Jaké produkty lákají vašeho cílového kandidáta? Co se můžete dozvědět z jazyku reklamy, který používají, a ze způsobu jejich zobrazení?

Mnoho pracovních inzerátů je napsaných s předpokladem, že zaměstnavatel dělá kandidátům laskavost tím, že je vyzve k odpovědi na inzerát. Tento postoj okamžitě vaše publikum odradí – jestliže nejste ve svých pracovních inzerátech přívětiví, potom nemůžete očekávat, že lidé si budou myslet, že jste schopni nabídnout příjemné pracovní prostředí.

Hledání práce je práce na plný úvazek. Zkuste tedy, aby váš pracovní inzerát nebyl delší než 700 slov. Dlouhé neuspořádané pracovní inzeráty naznačují „dusivé“ pracovní prostředí, zatímco inzerát plný vtipů bude působit neprofesionálně. Mluvte s lidmi na jejich úrovni a v druhé osobě, používejte „Vy“ a „Váš“ spíše než „my“ a „náš“.

Při vložení každého pracovního inzerátu odolejte pokušení zkopírovat popis, který jste použili při vašem posledním náboru. Přemýšlejte o tom, jak se mohly změnit specifikace povinností osob. Chcete zaměstnávat lidské bytosti s vlastní osobností a vlastnostmi, nikoliv robotizované klony!