Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Efektivní nástroj v boji s ekonomickou krizí – projekt “Vzdělávejte se!”

Efektivní nástroj v boji s ekonomickou krizí – projekt “Vzdělávejte se!”

Efektivní nástroj v boji s ekonomickou krizí – projekt “Vzdělávejte se!”

Na obě fáze projektu „Vzdělávejte se!“ půjdou zhruba 3 miliardy korun.

Téměř 500 firem zkontrolovaly úřady práce během realizace projektu „Vzdělávejte se!. Jednalo se o náhodně vybrané společnosti. Kontroly provedly úřady práce přímo ve firmách v době, kdy se jejich zaměstnanci měli za peníze z Evropského sociálního fondu (ESF) školit. Zjistily, že firmy zpravidla čerpaly finanční prostředky efektivně a účelně, k závažnému pochybení ze strany zaměstnavatelů nedošlo. V kontrolách, a to i opakovaných a následných, úřady práce pokračují. Podstatou kontrol je zamezit případnému zneužívání finančních prostředků, přijít na potenciální problémy co nejdříve a samozřejmě je také odstranit.

Projekt „Vzdělávejte se! se podle zaměstnavatelů dá považovat za jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji s ekonomickou krizí v České republice. Využívají ho firmy, které nemají pro své zaměstnance práci na celý pracovní týden. Typickým příkladem je, že jeden den v týdnu pak v rámci „Vzdělávejte se!“ nechávají školit své pracovníky. Náklady na semináře a náhradu mzdy školicím se lidem financuje z 85 % Evropský sociální fond (ESF) a z 15 % státní rozpočet České republiky. Informace o projektu (zejména se hodí Manuál pro zaměstnavatele) a nutné formuláře k žádosti jsou na www.portal.mpsv.cz/sz/polikikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se

Do první fáze projektu, která začala loni v březnu a skončila v červnu, se zapojilo celkem 923 podniků, které podaly celkem 3 677 žádostí, z nichž úřady práce 3 237 podpořily. Vzdělávání se nakonec zúčastnilo 57 454 zaměstnanců, celkem se vyplatilo cca 336 milionů Kč. Na druhou fázi „Vzdělávejte se!“, která začala v srpnu 2009, se původně vyčlenila celkem 1 miliarda Kč. Už loni na podzim bylo zřejmé, že zájem zaměstnavatelů po necelých čtyřech měsících realizace výrazně převyšoval objem finančních prostředků. Pro rok 2010 tedy došlo k navýšení rozpočtu projektu o další 1,5 mld. Kč. Celkem tak na obě fáze „Vzdělávejte se!“ půjdou cca 3 mld. Kč. Jde o peníze z ESF, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Operačního program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Podle předběžných informací jednotlivé úřady práce ve 2. fázi projektu „Vzdělávejte se!“ dosud přijaly cca 1 850 žádostí. Z toho už v cca 1 400 případech rozhodly o finanční podpoře, velká část realizace i plnění přesahuje do roku 2010. Ke konci roku 2009 tak bylo proplaceno cca 300 mil. Kč s tím, že další platby z uzavřených dohod teprve proběhnou.

ZDROJ: MPSV

DATUM: 21.1.2010