Hlavní stránka / Trendy v HR / Získávání kandidátů / Jak se vyhnout diskriminaci v pracovních inzerátech?

Jak se vyhnout diskriminaci v pracovních inzerátech?

Jak se vyhnout diskriminaci v pracovních inzerátech?

Existuje mnoho pravidel týkajících se psaní pracovních inzerátů. Zakládají se především na nejlepším postupu vedoucím k získání kandidátů. Nicméně je vhodné dodržovat určitá pravidla, která vám zajistí, abyste se nedostali do konfliktu s diskriminačním zákonem.

Jedná se o záludnou právní oblast a o oblast, která má mnoho šedých míst – neexistuje seznam zakázaných slov nebo frází, které nemůžete v pracovních inzerátech používat. Proto musíte být při sestavování inzerátu obezřetní a sami posoudit, zda není diskriminační, pokud jde o rasu, invaliditu, pohlaví nebo věk.

To, co „by mohlo být racionálně chápáno jako náznak diskriminace“, lze odzkoušet na tom, zda si „obyčejná rozumná osoba bez zvláštních znalostí“ myslí, že je inzerát diskriminující.

Uvidíte, jak se dá tato neurčitost vykládat v minovém právním poli!

Jak se vyhnout diskriminaci pohlaví
Je přísně zakázáno žádat v pracovním inzerátu o určité pohlaví bez ohledu na to, jak moc se snažíte o dosažení jejich rovnováhy na pracovišti.

Existují sice určité funkce, které skutečně vyžadují zaměstnance s určitým pohlavím, například jednopohlavní instituce jako nemocnice a věznice. Nikdy se nesmíte domnívat, že přijetí jednoho pohlaví může přinést prospěch, pokud jde o fyzický výkon, s výjimkou toho, kdy je tento výkon tematické podstaty (jako například potřeba muže ke ztvárnění Otce Vánoc).

Název inzerátu, který použijete, by nikdy neměl uvádět pohlaví – „servírka“, „prodavač“ a „manažerka“ jsou termíny, které se dostávají do konfliktu se zákonem.

Jak se vyhnout rasové diskriminaci
Rasová diskriminace se vnímá stejně vážně jako diskriminace pohlaví a platí mnoho stejných zásad. Ale existují znovu některé situace, kdy se určitá rasa může vnímat jako skutečná pracovní kvalifikace.

Někdy musí organizace přijmout jistá opatření, aby vyzvala lidi z určité etnické skupiny k odpovědi na inzerát nebo školení kvůli jejich nízkému zastoupení v organizaci nebo na určitých pracovních úrovních. Tato situace je často k vidění v policejních náborových kampaních, které srovnávají etniku zaměstnanců s místní populací.

I když je jazyk důležitou částí dané funkce, musíte uvést, že dotyčná osoba musí být schopna konverzovat v daném jazyce, nikoliv však, že pochází z určité země, například „hovořící italsky“ spíše než „ital“.

Jak se vyhnout věkové diskriminaci
Věková diskriminace je relativně novým dodatkem k seznamu skutečností, které se musí zvážit při psaní pracovních inzerátů. Je to jedna z největších změn v postupu, kterým bude muset většina zaměstnavatelů projít, aby vyhověla všem diskriminačním pravidlům.

Pravidla nyní pokrývají nejenom vymezení horní nebo dolní věkové hranice pro kandidáty, ale také zahrnutí termínů jako například "mladistvý", "dynamický" nebo "dospělý". Všechny tyto termíny lze vnímat jako vyřazení určitých osob z odpovídání na inzerát kvůli jejich věku.

Dokonce i požadování určité praxe od kandidátů lze považovat za diskriminační vůči někomu, kdo neměl příležitost ke získání těchto zkušeností, protože je příliš mladý. Váš pracovní inzerát lze přeformulovat mnoha způsoby, například žádost o kandidáty, kteří předvedli určitou práci, ale uvedený počet let věnovaných dosažení této práce se zcela vylučuje.

Jak se vyhnout diskriminaci invalidů
Ve všech zaměstnáních je důležité zajistit, aby měli invalidní kandidáti stejné příležitosti k nastoupení do společnosti jako kdokoliv jiný. To zahrnuje pracovní inzeráty, jakož i zbývající část náborového procesu, například umožnit přístup invalidního vozíku do vašich kanceláří, ve kterých budou pracovní pohovory probíhat.

Znovu je velmi důležitý používaný jazyk a kritéria – například neexistuje žádný důvod, proč uvádět, že kandidáti musí vlastnit řidičský průkaz, jestliže se nepředpokládá, že budou muset v práci řídit.

Evidentně jsou některé fyzické aktivity pro některá místa zásadní, ale musíte se ujistit, že je to pro danou funkci opravdu nezbytné než jenom „výhodné“.

Jak reagovat na diskriminující inzeráty
Stejně jako v případě zákona o pomluvě není obviněna pouze osoba, která tento urážlivý text píše, ale také osoba, která ho vydává. Jestliže podáváte pracovní inzerát, který bude umístěn online nebo v jiných médiích, je pravděpodobné, že projde kontrolním systémem, který zajistí, aby byla dodržena příslušná pravidla.

Pozorně sledujeme diskriminaci, která spadá do dvou kategorií:

  • Přímá diskriminace – Pracovní inzeráty, které výslovně uvádí, že chtějí odpovědi pouze od kandidátů splňujících určitá kritéria, tudíž odmítají ostatní kvůli jejich pohlaví, rase, věku nebo invaliditě.
  • Nepřímá diskriminace – Pouze to, že jste neuvedli, že nechcete odpovědi od určité skupiny lidí, neznamená, že váš pracovní inzerát není diskriminační. Stanovením kritérií, která znemožňují určitým skupinám odpovídat na inzerát, je nepřímo vylučujete z náborového procesu. Jestliže neuvedete ospravedlnitelný důvod těchto kritérií, dopouštíte se porušení těchto pravidel.

Jestliže se zjistí, že je obsah vašeho pracovního inzerátu protizákonný, co nejdříve vás zkontaktujeme a požádáme o provedení nezbytných změn. Není však možné projít každý zveřejněný inzerát. Je to tedy na vás, abyste udělali vše, co je ve vašich silách a vyhnuli se výzvě úřadů.

Před zveřejněním pracovního inzerátu jej pečlivě projděte a ujistěte se, že neobsahuje nic, co by vás zavedlo do horkých vod. Poproste ostatní o kontrolu a jestliže se objeví sebemenší náznak diskriminace, přeformulujte jej.