Hlavní stránka / Trendy v HR / Prověření kandidátů / Z čeho by se měl skládat pracovní pohovor?

Z čeho by se měl skládat pracovní pohovor?

Z čeho by se měl skládat pracovní pohovor?

Po vyhodnocení žádostí o práci je dalším náborovým krokem pracovní pohovor. Je to vaše šance poznat kandidáty a objevit pro svůj obchod toho pravého.

Neexistuje žádný správný a špatný způsob vedení pohovorů a každá funkce vyžaduje jinou techniku. Nicméně jsou určité stupně, kterými by měl každý pohovor projít za účelem zajištění efektivního zhodnocení kandidátů.

Typy pohovorů
Výběr vhodného stylu pohovoru je velmi důležitý, pokoušíte-li se o vedení efektivního průběhu pohovoru. Abyste mohli posoudit každého kandidáta na stejném hracím poli, zvolte jeden typ pohovoru pro všechny kandidáty. Následující níže uvedené typy pohovorů lze použít samostatně nebo kombinovaně v závislosti na potřebách vašeho podniku:

 • Telefonní pohovory – zpravidla je provádí náborový manažer nebo člen HR týmu spíše než manažer oddělení inzerující volné pracovní místo. Cílem je obvykle položit otázky, které vyvstaly po přečtení životopisu uchazeče. Je to dobrý způsob, jak pokrýt mnoho pohovorů v průběhu několika hodin. Je to klíčová metoda pro pozice, na kterých je dobré telefonické vystupování zvláště důležité.
 • Kompetenční pohovor – Provádí se osobně, kompetenční pohovory se sestavují, aby se zjistilo, zda má kandidát schopnosti a zkušenosti pro vykonávání dané práce. Měli byste se kandidátů ptát na situace, při kterých plnili obdobné úkoly. Jaké byly největší překážky, které museli překonat? Na které aspekty vaší minulé praxe jste nejvíce pyšní?
 • Behaviorální pohovor – Pro funkce, u kterých je málo pravděpodobná předchozí zkušenost. Behaviorální pohovory se sestavují, aby se předpovědělo, zda je kandidát pro tuto funkci vhodný. Používají se hypotetické situace, kdy se kandidáti umístí na dané místo, abyste mohli posoudit jejich laterální myšlení a jejich výkon pod tlakem. Lze to zkombinovat z psychometrickými testy, které pomohou s hodnocením.
 • Odborné pohovory – Někdy je jediným způsobem zjištění, zda je někdo způsobilý k výkonu dané práce, nechat jej, aby ji dělal. Může to být cokoliv od krátkého testu až po zkušební pracovní období. Zkoušíte-li více kandidátů, ujistěte se, aby dostali stejný úkol; tak můžete posoudit efektivně jejich srovnávací schopnosti.
 • Panelový pohovor – Jedná se o metodu, která pomalu odchází. Je ale stále oblíbená u společností, pro které je obtížné synchronizovat všechny osoby podílející se na náborovém rozhodnutí. Zpravidla probíhá celý den, kandidáti jsou postaveni před 4-5 lidí, často musejí předvést prezentaci. To může být pro kandidáty velmi odstrašující. Je důležité mít jednoho hlavního facilitátora pohovoru za účelem zajištění hladkého průběhu procesu.
 • Skupinové pohovory – Další metoda již také není tak běžná, ale stále se za určitých okolností používá pro hodnocení velkého počtu kandidátu najednou. Skupina kandidátů dostane úkol, který vám umožní zhodnotit jejich odlišené osobnosti, pracovní styly, schopnost vést a reakci na tlak. Měla by se používat jako doplňková metoda hodnocení, nikoliv jako metoda, která nahradí osobní pohovor.

Kdo se pohovoru zúčastní, závisí znovu na typu funkce, o kterou kandidáti usilují. Měl by zde být vždy zástupce z HR oddělení, jakož i manažer přijímajícího oddělení. Možná budete chtít přivést současné zaměstnance, kteří vykonávají obdobnou práci. Mohou rozhodnout o tom, zda je kandidát schopen jejich práci vykonávat.

Vedení pohovoru
Ať si vyberete jakýkoliv typ pohovoru, musíte se na něj efektivně připravit. Po každého, kdo se musí na pohovoru podílet, určete harmonogram a držte se ho co nejpřesněji. Jestliže připravujete několik pohovorů na jeden den, nechte si mezi nimi alespoň půlhodinovou přestávku, tak můžete zvládnout jejich případné protažení a také zhodnotit každý pohovor, jakmile skončí.

Buďte ke kandidátům co nejpřizpůsobivější. Budou mít také jiné závazky a často se pokusí skrýt skutečnost, že jdou na pohovor od svého současného zaměstnavatele. Dejte jim alespoň tři možnosti, ze kterých mohou vybírat, a na základě toho stanovte časový plán.

Může to znít jako samozřejmost, ale zajistěte, abyste měli pro vedení pohovoru k dispozici tichou místnost. Byli byste překvapeni, kdybyste věděli, kolik lidí si pronajímá místnost, která je přímo naproti staveništi, nebo ji zapomenou objednat úplně.

Po příjezdu kandidátů dodržujte zhruba tento postup:

 • Přivítejte kandidáta, nabídněte mu něco k pití a uklidněte ho obecnou konverzací (o počasí, o jejich cestě, o fotbalovém zápase z minulé noci, atd.).
 • Představte se a stručně popište, jak bude pohovor probíhat.
 • Zrekapitulujte vaši obchodní činnost a sdělte informace o dané funkci, proč vznikla a co bude zahrnovat.
 • Začněte otázkami. Vhodným zahájením je požádat je, aby vás provedli svým životopisem, při hovoření o známém subjektu se budou cítit dobře.
 • Ptejte se na otevřené otázky, aby měl kandidát možnost se vyjádřit.
 • Zkuste zahrnout na začátek i otázky týkající se důležitějších aspektů funkce. Nechcete se přiblížit ke konci vymezeného času s mnoha stále nezodpovězenými otázkami.
 • Na závěr pohovoru se zeptejte kandidáta, zda má ještě nějaké otázky.
 • Informujte je o další fázi náborového postupu, např. druhý pohovor a odhadovaný časový rozsah.
 • Doprovoďte kandidáta k východu, poděkujte mu za jeho čas.
 • Co nejdříve posuďte všechny poznámky, které jste si udělali. Jestliže provádíte mnoho pohovorů, lehce se zapomene, kdo co říkal.

Pracovní pohovor stačí kandidátovi na to, aby zjistil, zda chce pro vás pracovat, stejně tak jako vám stačí, abyste poznali, zda chcete, aby se kandidát stal součástí vašeho týmu. Vždy mluvte o kladných aspektech vašeho podniku a zacházejte s nimi, jako byste doufali, že budou pro vás pracovat. I když obvykle nosíte do práce rifle a tričko, na setkání s kandidáty si vezměte oblek a kravatu – jestliže ostatní vkládají své úsilí, měli byste také!