Hlavní stránka / Trendy v HR / Prověření kandidátů / Nejlepší otázky, které může prověřovatel referencí klást

Nejlepší otázky, které může prověřovatel referencí klást

Nejlepší otázky, které může prověřovatel referencí klást

Jednoduché prověření profilu za účelem ujištění toho, že kandidát ve svém životopisu nebo v žádosti o pracovní místo nelže, nestačí. Je to pouze první krok. Druhým důležitějším krokem je ujistit se o tom, že kandidát dokáže to, co tvrdí, že je schopen. Jinými slovy prověření referencí založených na pracovním výkonu je při výběrovém řízení zaměstnanců důležitější než při jakémkoliv jiném.
   
Jaké jsou tedy některé z nejlepších otázek, na které se ptát? Jakmile budete skutečně hovořit po telefonu s doporučující osobou, první položená otázka by měla znít,"Jaký je váš vztah ke kandidátovi?" Odpověď na tuto otázku objasní několik věcí. Nejdříve potvrdí nebo nepotvrdí kdy, kde a zda kandidát s doporučující osobou pracoval a jaká byla povaha jejich vztahu. Pracovala doporučující osoba pro kandidáta nebo naopak, nebo byli spolupracovníci? Pracovali společně každý den nebo jenom jednou za čas? Odpověď na tuto rozhodující otázku umožní prověřovateli referencí přiřadit váhu daným odpovědím na následující otázky.
   
Další otázka, na kterou by se měl ptát je, "Jak dlouho jste s kandidátem spolupracovali?" Délka vztahu vám znovu pomůže při určení věrohodnosti odpovědí na další otázky. Je zřejmé, že jestliže doporučující osoba pracovala s kandidátem několik let, odpovědi ponesou větší váhu, než kdyby délka jejich asociace byla pouze několik měsíců nebo méně.
   
Dále je důležité požádat doporučující osobu o popis každodenních povinností kandidáta v práci. To je bod, ve kterém by mohl prověřovatel referencí porovnat to, co uvádí životopis kandidáta, s tím, co říkají doporučující osoby. Úplnost odpovědi také odhalí více o tom, jak dobře doporučující osoba kandidáta znala. Vyhýbavá nebo nejasná odpověď může například naznačovat, že kandidát své tvrzení, že u doporučující osoby pracoval každý den po dobu několika měsíců, nadsadil. Měli byste zpozornět, jestliže doporučující osoba nemůže s určitostí popsat, jaké byly pracovní povinnosti kandidáta.
   
Další z nepostradatelných otázek, která musí být doporučující osobě položena, je, " Co si myslíte, že kandidát opravdu potřebuje ke svému dalšímu profesnímu rozvoji a růstu?" Odpověď na tuto otázku může poskytnout neocenitelnou pomoc při hodnocení vhodnosti kandidáta pro obsazované místo.
   
Ke konci pohovoru zůstávají další důležité otázky, které by se vždy měly položit, například "Proč kandidát odešel?” a "Mohl kandidát zůstat, kdyby chtěl?" Jestliže kandidát stále pracuje na stejném místě jako doporučující osoba, zůstává otázkou, " Proč zvažuje kandidát změnu zaměstnání?" Na závěr by měla být doporučující osobě položena otázka, "Kdybyste byl osobou provádějící nábor, přijal/a byste kandidáta? Pokud ano, na jaký typ místa?"
   
I když cílem není podat vyčerpávající seznam otázek, na které by se prověřovatelé referencí měli ptát, je to východisko, které vám umožňuje stanovit důvěryhodnost doporučující osoby.