Hlavní stránka / Trendy v HR / Prověření kandidátů / Na jaké otázky se kandidátů ptát?

Na jaké otázky se kandidátů ptát?

Na jaké otázky se kandidátů ptát?

Všichni manažeři mají své oblíbené otázky, na které se kandidátů ptají, od banálních až po bizarní. Ale co vám odpovědi na tyto otázky vlastně o vašem dotazovaném řeknou?

Všechny otázky pohovoru by měly být sestaveny tak, aby zjistily, zda může kandidát danou práci dělat, jak reaguje pod tlakem a jak se bude hodit do týmu. Obecně je lze rozdělit do třech typů, standardní otázky, investigativní otázky a špatné otázky.

Standardní otázky
Jsou samozřejmostí při pracovních pohovorech a vaši kandidáti na ně budou mít pravděpodobně připravené nějaké odpovědi. Avšak neznamená to, že byste se na ně neměli ptát, jelikož zajišťují efektivní způsob, jak kandidáty mezi sebou zhodnotit. Například:

 • Co vás na této pozici zaujalo? – Může vám to prozradit úsilí, které kandidát věnoval zkoumání této pozice a společnosti. Chcete někoho, kdo má jasnou představu o náplni místa a o tom, proč právě on by v tom byl dobrý.
 • Jaké jsou vaše hlavní motivační faktory? – Chtějí ve vaší společnosti rozvíjet své schopnosti nebo se zajímají o obor, ve kterém působíte?
 • Jaké jsou vaše hlavní silné a slabé stránky? – Je vždy prospěšné zjistit, v čem si kandidáti myslí, že jsou nejlepší, můžete je požádat o rozvinutí každé oblasti a vysvětlení, jak by jim to mohlo pomoci při dosažení úspěchu na této pozici. Až budou hovořit o svých slabých stránkách, zeptejte se jich, jaké kroky podnikli, aby se pokusili o jejich překonání.

Investigativní otázky
Stejně tak jako u odborných otázek týkajících se místa budete chtít zjistit trochu více o typu pracovníka, jakým jsou, a o zkušenostech, které nabyli. Mohly by zahrnovat:

 • Pod jakými manažerskými styly nejlépe pracujete? – Odpovídá to typu managementu, který by mohli očekávat, kdyby toto místo dostali?
 • S jakým typem lidí rádi pracujete? – Znovu vám to pomůže zjistit, zda se hodí do vaší existující týmové struktury.
 • Co bylo největší výzvou ve vaší kariéře? – Zjištění, jak dokázali zvrátit situaci, vám o jednotlivci napoví mnoho. Můžete tak také zhodnotit, jak vnímají slovo „výzva“.
 • Jaký byl váš největší profesní úspěch? – Je vždy dobré najít kandidáty, kteří jsou na svoji práci pyšní, a dát jim šanci zazářit.
 • Kdybyste mohli vzít zpět jedno profesní rozhodnutí, jaké by to bylo? – Učí se kandidát z chyb? Tato otázka vám napoví mnoho o cestě, kterou jdou ve své kariéře. Opravdu se jim líbí profese, kterou si vybrali, nebo si přejí, aby dělali něco jiného?

Měli byste také prozkoumat věci jako znalost příslušného počítačového softwaru, znalost jazyků a jejich postřehy o vašich produktech, oboru a konkurentech.

Špatné otázky
Nejenom že špatné otázky mohou vést k nesmyslnému pohovoru, mohou na vás vrhnout negativní světlo v očích dotazovaného. Zde je několik otázek, kterým byste se měli vyhnout:

 • Řekněte mi něco o vás – Za prvé – není to vůbec žádná otázka. Za druhé – neudali jste výchozí bod, tudíž odpověď vám možné neřekne to, co jste doufali, že zjistíte. Zkuste alternativní otázku jako například „Můžete popsat, proč jste si vybrali tuto profesní cestu?“
 • Kde chcete být za pět let? – Pravdivá odpověď by byla: Na Havaji, až vyhraju v loterii. Odpověď, kterou pravděpodobně dostanete, bude „postupem ve vaší společnosti se dostanu až na manažerskou pozici“ nebo stejnou odpověď „potěšující tazatele“. Místo toho se zeptejte „Jaké schopnosti byste rád v průběhu dalších několika let rozvinul, abyste ve své kariéře postoupil o krok dál?"
 • Co pro nás můžete udělat jiného než ostatní? – Není to práce tazatele, aby to zjistil sám? Kandidáti nebudou pravděpodobně znát silné a slabé stránky svých konkurentů, proto se zpravidla uchýlí k odpovědi související s jejich pracovní etikou. Položením otázky „Jaká je vaše nejcennější schopnost?“ získáte užitečnější odpovědi.
 • Kdybyste měl být zvířetem, jaké by to bylo? – Byly časy, kdy se kandidáti nad touto otázkou podivovali, ale dnes budou na tento amatérský pokus o psychologický rozbor připraveni. Jestliže hledáte nějakého lva (nebo někoho na vedoucí postavení), položte přímější otázku týkající se jejich vůdcovských schopností.
 • Jaký je váš rodinný stav? – Jakákoliv otázka osobní povahy (včetně věku, pohlaví, rasy, náboženství, sexuality nebo invalidity) je neetická, ale také často protizákonná.
 • V jaký plat doufáte? – Je to něco, co lze prodiskutovat před nebo po pracovním pohovoru, ale nikoliv v jeho průběhu, jelikož není vhodné vystavovat dotazovaného tlaku zavázat se okamžitě nějakým číslem.