Hlavní stránka / Trendy v HR / Prověření kandidátů / Dokážete rozpoznat fluktuanta?

Dokážete rozpoznat fluktuanta?

Dokážete rozpoznat fluktuanta?

listopad 2018

Fluktuant smýkaný osudem

Existuje řada důvodů, proč může mít váš kandidát v životopise dlouhý seznam předchozích zaměstnavatelů. Mezi ně patří třeba špatný výběr oboru či kariéry, změny vlastníků společnosti, přemístění firmy nebo propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost. Podobné fluktuanty odlišuje fakt, že většinu změn vedoucích k opuštění práce nemohli nijak ovlivnit.

 

Takový uchazeč by měl být schopen jednoduše vysvětlit každou změnu zaměstnavatele. Někteří lidé se střídání prací nemohou vyhnout. Oni nebo jejich partneři pracují v rolích a oblastech, kde dochází k častým změnám. Mohou to být například časově omezené role (organizace různých akcí – Olympijské hry), role související s konkrétním projektem (stavby, instalace softwaru) nebo proměnlivé role (inženýři v ropném průmyslu).

 

Bez ohledu na to, jak dlouho kandidát danou pozici zastával, by měl dokázat podrobněji rozvést, čeho v té době jeho tým či zaměstnavatel za jeho přispění dosáhl.

 

Není vyloučené, že právě tento uchazeč měl během krátkých šesti měsíců pozitivnější vliv a dopad na společnost než jeho kolegové za dlouhé roky. A takový člověk by rozhodně mohl být přínosem i pro vás.

 

Fluktuant preferující změny

Jiní oproti tomu mění své zaměstnání pravidelně, účelně a dobrovolně. S tímto přístupem se setkáte hlavně u lidí, kteří teprve vstupují na pracovní trh; obvykle proto, že se ještě nerozhodli, jakým kariérním směrem se chtějí ubírat.

 

Zaměstnanci mohou odcházet k jiným zaměstnavatelům, aby se lépe naučili nový jazyk, aby získali zkušenosti v jiném oboru, nebo jednoduše za vyšším finančním ohodnocením. Někdo preferuje pravidelné změny, aby předešel syndromu vyhoření. Tito lidé mohou být důstojným přírůstkem do portfolia vaší pracovní síly, protože pracují zpravidla s rozmyslem a naplno.

 

Věčně nespokojený fluktuant

Někdo však nemůže najít své místo ve světě práce dlouhodobě. Takového člověka poznáte – jeho seznam předchozích zaměstnavatelů bude zabírat několik dlouhých stran životopisu.

 

Občas fluktuanti mění zaměstnaní z pochopitelných důvodů, jindy jejich životopis odhalí jisté opakující se vzory, ze kterých lze usuzovat, že se kandidát jen těžko přizpůsobuje (jakémukoliv) pracovnímu prostředí. Tito fluktuanti vám v průběhu pohovoru jen stěží povypráví o svých pracovních úspěších a dosažených cílech; naopak budou mít ihned k dispozici přehršel příběhů o špatném vedení, špatných kolezích a obecně budou plní špatných zkušeností.

 

Při posuzování fluktuantů:

– Nevyřazujte životopisy a jejich pisatele, dokud neznáte relevantní fakta.

– Dejte uchazeči příležitost vysvětlit, co se skrývá za každou změnou zaměstnání.

– Pátrejte po úspěších spíše než po časových údobích.

– Pokud máte obavu, že vám na pohovor přišel fluktuant, prozkoumejte reference tohoto kandidáta o něco podrobněji.

 

A vězte, že nejnovější zprávy od pěti posledních zaměstnavatelů vám mohou říct daleko víc než hodnocení od jednoho zaměstnavatele, pro kterého uchazeč pracoval posledních pět let.

 

Zdroj: Monster.co.uk