Hlavní stránka / Trendy v HR / Náklady na nábor / Jak lze snížit dobu náboru?

Jak lze snížit dobu náboru?

Jak lze snížit dobu náboru?

Čas je při náboru důležitým faktorem. Každý den bez zaměstnance může negativně působit na celý podnik.

Jestliže podnik trpí nedostatkem personálu, není to pouze oddělení s neobsazeným místem, které je ovlivněno. Například jestliže jste bez hlavního zaměstnance na IT oddělení, znamená to nejenom to, že tento tým musí pracovat pilněji, ale mohlo by to také znamenat, že dojde ke zpoždění opravy počítače prodejce, což přímo vede ke ztrátě lukrativního prodeje.

Je to jednoduchý příklad, ale ukazuje, jak je důležité, abyste poznali celý mechanismus podniku.

Buďte připraveni
Je to staré pořekadlo, ale je většinou vždy pravdivé; jestliže nedokážete plánovat, plánujete si své selhání. Snížení doby náboru je celé o tom, abyste se ujistili, že jste připraveni na pohyb, jakmile vyvstane potřeba přijímání zaměstnanců.

Analýza trendů zaměstnání ve vaší společnosti a oboru je důležitou částí fáze plánování. Kdy jsou vaše hlavní prodejní období, ve kterých budete potřebovat více lidí v prodejnách? Kdy jsou dny vašich uzávěrek, to znamená, kdy budete potřebovat pomoc ve finančním oddělení?

Dokonce i jeden den může znamenat velký rozdíl, směřujte tedy k tomu, abyste měli nějakou zásobu zdrojů, ze které můžete v případě vzniku potřeby stále čerpat. Například byste měli mít popis pracovní pozice pro každého jednotlivce ve vaší organizaci od nejnižšího úředníka až po ředitele na vyšších úrovních. Měli byste být schopni (alespoň teoreticky) podat inzerát na prázdné místo do 24 hodin.

Ostatní oddělení mají plány krizových opatření a tým HR by neměl být výjimkou. Kdybyste náhle ztratili pět nejlepších členů prodejního týmu kvůli konkurentovi, co byste udělali?

Existují obecně tři typy funkcí, na které budete v podniku najímat nové lidi:

  • Místo s vysokou fluktuací – Zpravidla nejkratší doba náboru, ale nejčastěji inzerované místo. Přínosem míst s vysokou fluktuací je, že pravidelně získáváte příležitost ke zkoušení nových technik a můžete tak vyladit vaše náborové metody. Je to skupina kandidátů, na kterou by se měla soustředit probíhající náborová kampaň. Existuje mnoho příkladů, kdy společnosti vedou náborové kampaně, i když nemají žádná volná místa.
  • Místa se střední fluktuací – Jsou to místa, která se dostávají na pořadí méně častěji, jelikož jsou integrovanějšími částmi vašeho podniku. Mohl by to být manažer na střední úrovni, který opouští své podřízené, kteří nemají komu podávat hlášení, nebo odborný zaměstnanec, který vlastní ojedinělý soubor schopností. Nejlepším způsobem, jak snížit dobu přijímání zaměstnanců na tato místa, je vytvořit si zásobu talentů, které můžete zkontaktovat, až přijde správný čas. Kombinace s vysoce cílenou náborovou kampaní online by vám měla přinést velké množství kandidátů, ze kterých si budete moci vybírat.
  • Místa s nízkou fluktuací – U dlouhodobých strategických funkcí, u kterých probíhá nábor méně častěji, nemusíte tato místa obsazovat rychle, důležitější ale je najít správnou osobu. Avšak stále existuje několik věcí, které můžete udělat pro uspíšení procesu. Lovci mozků zpravidla pracují pouze na bázi odměn. Měli byste zajistit příjem pravidelných zpráv o tom, kdo může být v odvětví připraven k pohybu vpřed a až přijde správný čas, abyste znali ty nejlepší lidi, kteří mohou nahradit odcházejícího zaměstnance.

Hladký postup
Nalezení kandidátů je jedna věc, ale urychlení postupu pohovoru a rozhodování je stejně tak důležité.

Před naplánováním náborové kampaně začleňte každého do vypracování časového rámce, na kterém se dokážete shodnout. Rozhodněte přesně, kdo se bude podílet na každém stupni a dobu, kdy budou k dispozici. Připomeňte jim důležitost tohoto procesu získávání vhodného zaměstnance. Nechání si prostoru na zhodnocení životopisů je v této situaci velmi žádoucí.

Vyčleňte si čas na pohovory a striktně tyto termíny dodržujte, jak jen budete moci. Jakmile se budete blížit ke konečnému rozhodnutí, budete muset většinou mluvit s lidmi na vyšších pozicích v organizaci. Bohužel se často jedná o osoby, které jsou časově velmi zaneprázdněné!

Mějte pochopení pro různé typy lidí zainteresované v náborovém procesu, které je třeba informovat o důležitosti vedení hladkého náborového procesu.

Dočasní pracovníci jsou často spásou podniku, a proto by se jejich hodnota neměla přehlížet. Spíše než abyste najímali nového zaměstnance, který se pro podnik nehodí, často je lepší najmout si externího spolupracovníka, dokud nebude k dispozici vhodný stálý zaměstnanec. I když krátkodobé náklady mohou být vyšší, zdaleka vyrovnají náklady na provedení špatného náboru.

Interní nábor je další možností rychlého obsazení místa, ale nezapomeňte, že přesun zaměstnance na nové místo povede ke vzniku mezery někde jinde.