Hlavní stránka / Trendy v HR / Jak upoutat kandidáty / Náborová filozofie vítězů

Náborová filozofie vítězů

Náborová filozofie vítězů

Firmy přijímají nové zaměstnance, „vyhrávat“ ty nejlepší je ale něco, co si musí zasloužit. I když má řada náborářů potenciál vyhrávat, většina firem pro to stále nemá vůli.

Existence strategie – plánu hry – pro získání potřebného talentu vyžaduje jisté přípravy.

Filozofie „WIN“ (vyhrát) se v náboru zaměřuje na následující:

W (what´s) co je
I (important) důležité
N (now) nyní.

Jednoduché, ale často opomíjené je mít disciplínu přiřadit zdroje na zajištění nejlepší příležitosti pro úspěch v konkurenčním prostředí. Rozptýlení spojené s náborovou strategií stále vzrůstá.

Zde je pět důležitých prvků pro zdravou náborovou hru:

Náborová efektivita. Vybudujte skvělý interní náborový tým s rozumnými požadavky, které jim umožní dělat dobře svou práci. Náborář by měl ztělesňovat aktivního, na uchazeče zaměřeného člověka, což je nutné k boji o vítězství. Tyto vlastnosti by měly být vyzdvihovány a rozvíjeny.
Zaměstnavatelské renomé. Definujte svoje jedinečné zaměstnanecké renomé a rozvíjejte strategii, která upoutá pozornost a bude rezonovat s talentem, který požadujete.
Kultura orientovaná na nábor. Vychovávejte své lidi tak, aby chápali, že nábor je sdílená odpovědnost zasahující celou firmu a že povinností každého je sdílet výzvu získávat nové talenty.
Firemní stránky. Měly by nabízet dostatečně pozitivní zkušenost při připojení z jakéhokoliv externího zdroje.
Zkušenost uchazeče. Hledání nové práce je vyčerpávající a často obnáší minimální komunikaci, minimální nebo žádnou zpětnou vazbu a ještě méně poradenství a podpory. To ale můžete změnit. Investujte a vytvářejte výjimečný image, který vám zajistí vynikající reference a budete na nejlepší cestě získávat více talentů.

Zdroj: www.hrnews.cz